Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
XSDN401229 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Ngừng sản xuất

XSDN401229 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Ngừng sản xuất

inductive sensor XSD - form D flat - Sn 40 mm - screw clamp terminals

Xem thêm đặc điểm >
XSDN401229 chưa được thay thế. Vui lòng liên hệ dịch vụ Hỗ trợ khách hàng của bạn để biết thêm thông tin.
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4