Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Lượng dữ liệu lớn: Phần mềm là điều kiện cần nhưng chưa đủ để nâng cao hiệu suất

Những thách thức lớn nhất trong quản lý năng lượng đều liên quan đến dữ liệu – dữ liệu quá nhiều, quá ít hoặc không tập trung ở một nơi. Hãy xem đội ngũ chuyên gia từ xa của chúng tôi thu thập, phân tích dữ liệu từ tất cả các cơ sở của bạn và vận dụng vào công việc để tối ưu hóa hiệu suất cũng như tối đa hóa mức tiết kiệm.

Các nhà quản lý năng lượng từ xa: một bộ phận mở rộng thuộc đội ngũ của bạn

  • Cộng tác trực tiếp với các cơ sở để thúc đẩy hiệu suất đồng bộ trên toàn danh mục đầu tư
  • Định chuẩn hiệu suất và theo dõi các khoản tiết kiệm từ chương trình bằng thẻ điểm tùy chỉnh
  • Tăng cường phối hợp và chia sẻ kiến thức giữa các địa điểm
  • Cho phép đưa ra quyết định đầu tư có tính chiến lược và kịp thời dựa trên xu hướng trên thị trường năng lượng

Hiện thực hóa dữ liệu để thu được tiết kiệm năng lượng

Nghe cách La-Z-boy sử dụng khả năng hiện thực hóa dữ liệu cấp công ty hiểu việc sử dụng năng lượng, giải quyết vấn đề hoạt động và thúc đẩy tiết kiệm để hỗ trợ phát triển.
Xem video

Phát triển các chiến lược để duy trì hiệu quả liên tục

  • Đạt được mục tiêu kép là tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu lượng các-bon
  • Nâng cao hiệu suất và năng suất của đội ngũ
  • Cung cấp phân tích dữ liệu chuyên sâu và thông tin về thị trường địa phương để làm cơ sở cho các quyết định về đầu tư
  • Vận dụng sự hiệu quả như nhân tố thúc đẩy kinh doanh để đạt tạo ra lợi nhuận và giá trị thương hiệu

Bền vững và hiệu quả: những con đường hội tụ đến thành công

Nghe từ những lãnh đạo ngành toàn cầu về cách kết hợp các sáng kiến hiệu quả và bền vững để có kết quả tốt hơn.
Xem video
people in casual meeting talking and smiling

Phát triển doanh nghiệp của bạn với tư vấn về năng lượng

Nội dung thay thế

Hiện thực hóa dữ liệu

Doanh nhân đang sử dụng điện thoại di động trong tòa nhà văn phòng

Mua năng lượng thông minh hơn

Nội dung thay thế

Thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Các bộ phận của ô tô trong nhà máy ô tô

Sử dụng năng lượng hiệu quả

Chat

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!