Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chiến lược và giải pháp biến đổi khí hậu

Báo cáo về phát triển bền vững

Rủi ro khí hậu

Các tấm pin năng lượng mặt trời màu xanh và bầu trời nhiều mây

Tái tạo và công nghệ sạch

Các giải pháp ESG

Dịch vụ mua hàng

A large container ship in the water

Khử các-bon chuỗi cung ứng

Khám phá nhiều quan điểm và nguồn tài nguyên bền vững hơn

Nội dung thay thế
8 bước để báo cáo tính bền vững hiệu quả
Tính bền vững công ty làm cho các công ty thu được nhiều lợi nhuận hơn và hấp dẫn hơn với tất cả các bên liên quan. Đây là 8 bước để phát triển các chiến lược báo cáo tính bền vững hiệu quả.
Tải xuống sách điện tử Mở trong cửa sổ mới

Chương trình Energize định hình tương lai bền vững cho ngành Dược phẩm

Tìm hiểu cách Schneider Electric làm việc với GSK để giúp hoạt động sản xuất liên tục và đạt được vị thế cạnh tranh trong các chương trình mua năng lượng.

Achieve more energy and sustainability success

Buy energy smarter

Two Man in Logistic Center

Use energy efficiently

Visualize data

Palm trees in front of mountains

Drive sustainable growth

California climate law

A hot air balloon over a grassy hill

CDP

Liên lạc với các chuyên gia của chúng tôi

Chat

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!

1. Tư vấn phát triển bền vững là gì?

Dịch vụ Tư vấn phát triển bền vững doanh nghiệp sẽ tư vấn cho các tổ chức thông qua các hành động thực tiễn thân thiện với môi trường, thể hiện trách nhiệm xã hội và khả năng phát triển kinh tế để đạt được các mục tiêu bền vững xã hội và môi trường dài hạn.

2. Bạn đo lường mức độ thành công của hoạt động tư vấn phát triển bền vững của mình như thế nào?

Thành công trong tư vấn phát triển bền vững được đo lường bằng những định lượng về cải thiện môi trường, bằng việc khách hàng chấp nhận triển khai các hoạt động thân thiện với môi trường, giảm tiêu thụ tài nguyên, tăng sự tham gia của các bên liên quan và tác động xã hội tích cực.