Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chiến lược và giải pháp biến đổi khí hậu

Báo cáo về phát triển bền vững

Rủi ro khí hậu

Các tấm pin năng lượng mặt trời màu xanh và bầu trời nhiều mây

Tái tạo và công nghệ sạch

Các giải pháp ESG

Dịch vụ mua hàng

Khử các-bon chuỗi cung ứng

Khám phá nhiều quan điểm và nguồn tài nguyên bền vững hơn

Nội dung thay thế
8 bước để báo cáo tính bền vững hiệu quả
Tính bền vững công ty làm cho các công ty thu được nhiều lợi nhuận hơn và hấp dẫn hơn với tất cả các bên liên quan. Đây là 8 bước để phát triển các chiến lược báo cáo tính bền vững hiệu quả.
Tải xuống sách điện tử Mở trong cửa sổ mới

AEG bổ sung sự đổi mới bền vững

Khám phá cách Schneider Electric hỗ trợ việc "đổi mới ở mọi cấp độ" để AEG trở thành công ty bền vững và gia tăng lợi nhuận.

Đạt được nhiều thành công hơn về năng lượng và tính bền vững

Mua năng lượng thông minh hơn

Các bộ phận của ô tô trong nhà máy ô tô

Sử dụng năng lượng hiệu quả

Nội dung thay thế

Hiện thực hóa dữ liệu

Liên lạc với các chuyên gia của chúng tôi

Chat

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!