Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Liên lạc với các chuyên gia của chúng tôi

Chat

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!

Tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro khí hậu là gì?

Quản lý rủi ro khí hậu là lĩnh vực trọng tâm chính của Schneider Electric và các khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi đang thực hiện hoạt động quản lý rủi ro khí hậu trong chính doanh nghiệp của chúng tôi. Các dịch vụ về rủi ro khí hậu của chúng tôi sẽ giúp bạn chủ động ứng phó để đánh giá rủi ro khí hậu và chuẩn bị bằng việc lập kế hoạch kịch bản. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ rủi ro khí hậu vì chúng tôi nhận thức được mối đe dọa ngày càng tăng của biến đổi khí hậu đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao nhận thức của các nhà đầu tư và các bên liên quan khác về những rủi ro mà biến đổi khí hậu đặt ra cho nền kinh tế toàn cầu của chúng ta.

Dịch vụ quản lý rủi ro khí hậu của chúng tôi tập trung vào việc hợp tác với các tổ chức để thực hiện các đánh giá rủi ro khí hậu, phát triển chiến lược giảm thiểu và thích ứng với các rủi ro cũng như công bố thông tin về những rủi ro đó một cách thích hợp. Các dịch vụ rủi ro khí hậu của chúng tôi bổ sung cho bộ sản phẩm phát triển bền vững của công ty toàn cầu, bao gồm cả các chương trình quản lý dữ liệu môi trường, xã hội và quản trị (ESG) với EcoStruxure™ Resource Advisor, quản lý năng lượng và giảm các-bon, hiệu quả năng lượng, thu mua năng lượng tái tạo và khử các-bon chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp đối mặt với nhiều rủi ro từ biến đổi khí hậu. Thông qua phân tích các rủi ro vật lý và chuyển đổi cũng như phát triển chiến lược giải quyết chúng, các dịch vụ rủi ro khí hậu của chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn bảo vệ khả năng phục hồi và độ bền lâu của các hoạt động vận hành của bạn.