Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
 • Default Alternative Text

  Nhà cung cấp dịch vụ đám mây

  Khi quy mô và tốc độ số hóa tăng lên, các giải pháp của chúng tôi giúp đám mây, viễn thông, và các nhà cung cấp Thuê vị trí nhìn về tương lai với sự tự tin.

  Khám phá dịch của chúng tôi
  Data Center Technicians installing parts into the console, data center management, data center solutions.

  Các nhà cung cấp dịch vụ và điện toán đám mây

  Giải pháp của chúng tôi

  Tại sao hợp tác với Schneider Electric?

  • Biểu tượng biểu đồ đi lên Chúng tôi giúp các khách hàng quản lý tăng trưởng, tăng lợi nhuận với trung tâm dữ liệu hiện có của họ, đạt được các mục tiêu về hoạt động hiệu quả & giảm phát thải carbon từ các cơ sở của họ, cũng như hiện đại hóa cơ sở hạ tầng trọng yếu hiện tại.