Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Xác định vị thế của chủ khách sạn với mục đích và tính cá nhân hóa

Chúng tôi xây dựng mối quan hệ đối tác với các chủ khách sạn và người vận hành, cho phép họ tập trung vào khách lưu trú, đối tượng quan trọng nhất.

Cùng nhau, chúng tôi thiết kế, hiện đại hóa và tối ưu hóa toàn bộ hệ thống khách sạn của bạn, từ trải nghiệm kết nối đến tiết kiệm chi phí và phát thải tác động tối thiểu đến môi trường.

Tìm hiểu các giải pháp IoT dành cho ngành Khách sạn

Mang lại những kết quả phát triển bền vững

Cơ hội phát triển bền vững hơn trong khi vẫn nâng cao sự thoải mái của khách lưu trú mở ra với các khách sạn. Tạo điều kiện cho các khách sạn không phát thải khí các-bon bằng cách đơn giản hóa hành trình phát triển bền vững, giảm mức tiêu thụ điện, đảm bảo tuân thủ và tác động tích cực.

Với các giải pháp của chúng tôi, các công ty như The Ascott Limited có thể nuôi dưỡng lĩnh vực nhà hàng khách sạn thông minh hơn và xanh hơn.