Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Các cơ sở Khoa học đời sống của tương lai

Việc quản lý hiệu quả các cơ sở Khoa học đời sống là nhiệm vụ quan trọng để sản xuất các sản phẩm y học có chất lượng nhất quán, mang lại lợi nhuận. Tìm hiểu xem các giải pháp Khoa học đời sống thông minh có thể giúp giải quyết vấn đề đó như thế nào.
Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu các giải pháp EcoStruxure dành cho ngành Khoa học Đời sống

Tạo ra môi trường sản xuất tối ưu và tuân thủ

Cung cấp điều kiện tối ưu để sản xuất các sản phẩm có chất lượng nhất quán tuân thủ các quy định của FDA 21 CFR Phần 11, đồng thời giảm chi phí và đáp ứng các mục tiêu bền vững. Những giải pháp của chúng tôi có thể giúp bạn:

 • Tối đa hóa thời gian hoạt động và tính sẵn có của cơ sở, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và hệ số hiệu suất của thiết bị (COP).
 • Trực quan hóa tất cả dữ liệu được lưu trữ bằng bảng điều khiển và phân tích dữ liệu nâng cao.
 • Tuân thủ các nguyên tắc toàn vẹn dữ liệu ALCOA+, số hóa các quy trình và hồ sơ soát hợp thức, giảm rủi ro và giảm thiểu tác động kinh doanh từ việc trộm cắp mạng.
Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu phần mềm, dịch vụ và sản phẩm dành cho ngành Khoa học Đời sống

 • Kỹ thuật quy trình AVEVA

 • Quản lý hiệu suất tài sản

  EcoStruxure Asset Advisor

   

  EcoStruxure™ Building Advisor

  EcoStruxure IT Advisor

  Quản lý hiệu suất tài sản AVEVA

  Phần mềm quản lý quy trình

  Giải pháp HMI và Điều khiển hoạt động AVEVA

  AVEVA MES và Quản lý hoạt động sản xuất (MOM)

   

  AVEVA™ System Platform

  Hệ thống AVEVA OSI PI

  AVEVA Teamwork

  AVEVA PlanetTogether Lập kế hoạch và lên lịch nâng cao (APS)

  AVEVA Điều khiển quy trình nâng cao (APC)

  AVEVA Quản lý thông tin công nghiệp

  Phần mềm quản lý máy móc

   

  EcoStruxure Machine Advisor

   

  EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor

  Phần mềm tuân thủ

   

  EcoStruxure Manufacturing Compliance Advisor

  Phần mềm nguồn điện và phát triển bền vững cho cơ sở

  EcoStruxure Resource Advisor

   

  EcoStruxure™ Power Advisor

  Dịch vụ

  Dịch vụ năng lượng và phát triển bền vững

  An ninh mạng

Các cơ sở Khoa học đời sống thế hệ tiếp theo

Tài liệu kỹ thuật phổ thông này xem xét năm yếu tố rủi ro chính cho các cơ sở trong ngành Khoa học đời sống và cung cấp các ví dụ về cách biến chúng thành cơ hội kinh doanh.

a young business professional working in a corporate office at night

Xây dựng chiến lược an ninh mạng

Chưa bao giờ rõ ràng hơn: xây dựng và thực hiện chiến lược an ninh mạng toàn diện là một yêu cầu kinh doanh cấp bách và có tính cạnh tranh chứ không chỉ là vấn đề công nghệ. Nhưng bạn phải bắt đầu từ đâu? Khám phá các phương pháp hay và trường hợp sử dụng.