Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
 • Man inspecting metal coils, mineral processing

  KIM LOẠI

  Giải pháp hoàn chỉnh của chúng tôi dành cho ngành công nghiệp kim loại cho phép tối ưu hóa vận hành nhà máy và sản xuất, đồng thời đạt được mục tiêu về an toàn và phát triển bền vững.

Một người đàn ông làm việc gần ngọn lửa trong nhà máy kim loại, chế biến khoáng sản

Thử thách

Nâng cao an toàn cho công nhân. Tạo điều kiện phát triển bền vững. Tối ưu hóa sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Tối ưu hóa OPEX (Chi phí hoạt động) và CAPEX (Chi phí đầu tư). Thu hút và phát triển nhân tài mới.
Lò cao đang đổ thép nóng chảy, chế biến khoáng sản, hệ thống vận hành sản xuất

Giải pháp dành cho Ngành công nghiệp Kim loại

Trợ giúp ngành công nghiệp kim loại phát triển bền vững.

Tại sao hợp tác với Schneider Electric?

 • Biểu tượng bắt tay

  Chúng tôi trân trọng các quan hệ đối tác

  Đạt được và duy trì giấy phép của cộng đồng để hoạt động thông qua các giải pháp và dịch vụ về năng lượng và phát triển bền vững của chúng tôi.

 • Văn bản thay thế mặc định

  Giải pháp "dịch vụ một cửa" dành cho ngành công nghiệp kim loại

  Nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu hóa việc tạo ra giá trị bằng giải pháp tối ưu hóa sản xuất và vận hành của chúng tôi.

Số liệu

 • Văn bản thay thế mặc định Sản xuất thép cần tiêu tốn nhiều năng lượng và chiếm tới 40% tổng chi phí sản xuất.
 • Biểu tượng chiếc lá xanh dương Bình quân 15% vốn đầu tư của ngành thép Hoa Kỳ dành cho các sáng kiến về môi trường.
 • Biểu tượng châu Mỹ trên trái đất xanh dương Sản lượng thép thô trên thế giới trong năm 2013 là 1,6 tỷ tấn.
 • Biểu tượng ôtô xanh dương Trong năm 2013, hơn 87 triệu phương tiện giao thông được sản xuất, đòi hỏi tổng cộng 79 triệu tấn thép.
 • Biểu tượng thành phố thông minh xanh dương Trong năm 2013, lượng tiêu thụ thép bình quân đầu người cao nhất là ở Hàn Quốc, gấp 3 lần Hoa Kỳ.

Sẵn sàng để Chat