Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
  • Technician at data center, data center management, data center operations
    Hạ tầng trung tâm dữ liệu được lập cấu hình trước lên đến 100 KW bao gồm nguồn, hệ thống làm mát, tủ rack và quản lý.

    InfraStruxure

    Hạ tầng trung tâm dữ liệu được lập cấu hình trước lên đến 100 KW bao gồm nguồn, hệ thống làm mát, tủ rack và quản lý.