Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
  • Artist rendering of a server facility, data center operations

    Thiết kế tham khảo về trung tâm dữ liệu

    Business people looking at energy efficiency plans, field service

    Các thách thức

    Bạn cần phải tìm ra một hướng đi đơn giản để nâng cao hiệu suất trung tâm dữ liệu, khả năng lường trước cũng như đẩy nhanh tiến độ lập kế hoạch và thiết kế đối với các dự án xây mới hoặc nâng cấp trung tâm dữ liệu.