Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
 • Aluminium rolls in a warehouse, industrial production, mineral processing

  QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ GIÁM SÁT ĐIỀU KIỆN

  Businessman holding camera up to take a photo isolated on white background - 64567 : shutterstock, machine control, energy management, mining industry

  Đưa quản lý tài sản lên tầm cao mới

  Ngày nay, các công ty kim loại cần tối đa hóa tuổi thọ và hiệu suất thiết bị thông qua các phương pháp mới tối ưu như Duy trì năng suất toàn diện (TPM) nhằm giúp họ khai thác tối đa nguồn vốn đầu tư.

  • Giải pháp

   • Quản lý và Giám sát Tình trạng là giải pháp thu thập và phân tích chẩn đoán theo thời gian thực từ tất cả tài sản thiết bị sản xuất của nhà máy. Giải pháp định hướng các hoạt động phù hợp để cải thiện hiệu suất thiết bị tổng thể và quản lý các hoạt động tương ứng, hoạt động kỹ thuật và bảo trì.
   • Phân tích dự đoán cung cấp nền tảng để giám sát hiệu suất thiết bị liên tục theo thời gian thực.
   • Công cụ hiệu suất cung cấp phân tích ngữ cảnh theo thời gian thực liên quan đến OEE và thời gian ngừng hoạt động.
  • Giá trị đạt được

   Giải pháp quản lý thiết bị toàn diện của chúng tôi định hướng các hoạt động cải thiện hiệu suất tài sản tổng thể và giúp quản lý hoạt động liên quan như hoạt động kỹ thuật và bảo trì.
  • Khác biệt

   • Phương pháp tiếp cận tích hợp toàn diện về hiệu suất thiết bị, giám sát tình trạng và phân tích dự đoán.
   • Thuật toán dự báo nâng cao và duy nhất giúp nhận biết các thay đổi khó phát hiện trong hoạt động của hệ thống, thường là các dấu hiệu cảnh báo sớm các vấn đề về tình trạng và hiệu suất của thiết bị.

  Lợi ích

  • Kỹ sư tại phòng điều khiển xưởng luyện thép, tự động hóa công nghiệp, sản phẩm an toàn
   Ngăn chặn các vấn đề có thể xảy ra với thiết bị. Nhận diện thiết bị hoạt động kém hiệu quả.
  • Công nhân thép đang làm việc tại lò luyện thép bằng điện loại hở trong xưởng đúc công nghiệp, tự động hóa công nghiệp, chế biến khoáng sản
   Giảm thời gian ngừng hoạt động đột xuất. Giảm chi phí bảo trì.
  • Lò cao đang đổ thép nóng chảy, chế biến khoáng sản, hệ thống vận hành sản xuất
   Tăng tính khả dụng và độ ổn định.
   Kéo dài tuổi thọ thiết bị.