Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Schneider Electric gör tio åtaganden för att tackla framtidens klimatutmaningar till 2030

Schneider Electric deltog nyligen under One Planet Summit i Nairobi, Kenya - det första regionala klimattoppmötet efter Parisavtalet. Under toppmötet tog ledande aktörer inom hållbarhet fram åtgärder för de globala klimatutmaningarna. Schneider Electric har gjort tio åtaganden, bland annat ska bolaget utbilda en miljon solkraftstekniker till 2025 samt att skapa tillgång till el för de mest utsatta människorna i världen.

Solna, 18 april 2019 – Schneider Electric var på plats i Nairobi för klimattoppmötet One Planet Summit som anordnades som en uppföljning på det fyra år gamla historiska klimatavtalet i Paris. Visionen för sammankomsten var att öka den globala ambitionen i klimatfrågor och påskynda klimatåtgärder. 

Schneider Electric jobbar för människors rätt till energi och för en hållbar utveckling och konsumtion av energi. Sedan klimatmötet i Paris har Schneider Electric gjort tio åtaganden för att säkra en mer hållbar framtid. Dessa består bland annat av produktutveckling för energieffektiviseringar, att garantera en hållbar livscykel av bolagets produkter samt att skapa tillgång till el för de mest utsatta människorna i världen. 

– Att skapa ekonomiska möjligheter, jobbtillfällen och innovationer var centrala ämnen under One Planet Summit. För att möjliggöra detta skifte vill vi betona vårt och andra ledande företags ansvar för klimatet samt för de mest utsatta i världen, säger Gilles Vermot Desroches, hållbarhetschef på Schneider Electric globalt.

Teknologi för global utveckling och fler jobb
Energi är ett grundläggande fundament för ekonomisk tillväxt. Energi möjliggör friskvård, jordbruk och generell levnadsstandard. Med det som utgångspunkt har Schneider Electric bland annat åtagit sig att till år 2025 utbilda en miljon solkraftstekniker samt att stödja forskning kring energisektorns potential att skapa arbetstillfällen genom the Powering Jobs initiative. Utvecklingen av förnybara energikällor och att möjliggöra tillgången till förnybar energi för den miljard människor i världen som i dag inte har tillgång till elektricitet kan skapa miljontals nya jobb. FN har därför antagit hållbarhetsmålet nr 7 (SDG 7) för att säkra tillgången till prisvärd, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla år 2030. Schneider Electric anser att målet kan uppnås genom rätt kombination av teknik, modernisering av regleringar och affärsmodeller samt lokal utbildning.

Schneider Electrics tio åtaganden för en hållbar utveckling:

  Åtaganden 2015–2030 Åstadkommit 2015–2017 (Uppskattad prognos)
1 Kvantifiera vår koldioxidpåverkan i 100% av våra större kundprojekt (2015–2017) 100% + ny målsättning att spara 100MTCO2 av kundens slutprodukt tack vare våra erbjudanden till 2020
2 100% av våra nydesignade produkter och tjänster ska vara i linje med Schneider Electric eco Design Way och generera 75% av produktintäkterna med Green Premium (2015–2017) eco Design Way: 100%
Green Premium: 80,1% slutet av 2017, nytt Green Premium-erbjudande 2018 som täcker 45,7% av produktförsäljningen (målsättningen 2020–75%)
3 Undvika 120 000 ton koldioxidutsläpp genom att implementera "end-of-life" produkttjänster i enlighet med cirkulär ekonomi (2015–2017) + 160 000 ton av CO2, ny målsättning för 2020 är att användningen av 100 KT i vår primära resursförbrukning
4 Underlätta tillgången till belysning och kommunikation för 50 miljoner människor längst ner i värdekedjan inom 10 år genom lösningar som innebär låga koldioxidutsläpp (2015–2025) 23 miljoner människor
5 Bygga mikro-grids för att underlätta en flexibel användning och minska vår klimatpåverkan Pågående
6 Erbjuda SF6 som gasalternativ inom 5 år (2015–2020) och avveckla användandet av SF6-gas i Schneider Electrics produkter inom 10 år (2015–2025) Minskning av SF6 läckor från 1,76% 2010 till 0,38% 2015 och 0,26% 2018
7 Minska Schneider Electrics årliga energiintensitet med 3,5% (2015 och framåt) 10% 2015–2017, ny målsättning 2018–2020
8 Minska koldioxidutsläpp från våra transporter med 3,5% årligen (2015 och framåt) 10% 2015–2017, ny målsättning 2018–2020
9 Investera €10 miljarder i forskning och utveckling för att skapa en hållbar utveckling under de kommande tio åren (2015–2025) +€3,5 miljarder
10 Utfärda en ”klimatobligation” för att finansiera forskning och utveckling med låga koldioxidutsläpp Utfärdad i oktober 2015

 


För mer information, kontakta:
Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef, malin.brant-lundin@se.com, 073-086 56 64

Införande av Wiztopics Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.
Visa pressmeddelande (pdf, 185 kb) Öppnas i nytt fönster
Dela den här sidan: