Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Vår hållbarhetsstrategi

Schneider Sustainability Impact 2021–2025

Konkreta och ambitiösa mål för hållbar inverkan till stöd för FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Schneider Electric:s netto noll-åtaganden

Våra netto noll-mål valideras av Science-Based Targets initiative. Vi har 3 milstolpar som leder till netto noll i hela vår värdekedja fram till år 2050.

Schneider Electrics löfte om biologisk mångfald

Vi åtar oss att inte ha någon nettoförlust av biologisk mångfald i vår verksamhet senast 2030 för att bevara naturliga ekosystem och resurser.

Våra 6 långsiktiga åtaganden

Se hur vi leder vägen för att påskynda hållbara framsteg för våra kunder, anställda, partners och samhällen överallt.

Klimat

Snabb utveckling mot nettonoll i vår verksamhet, med partners och för kunder.

Resurser

Utveckla cirkulariteten och bevara planetens resurser och biologiska mångfald.

Förtroende​

Uppmuntra intressenter att följa sociala och etiska standarder.

Jämlikhet

Stödja mångfald och inkludering på arbetet och dem som inte har tillgång till energi.

Generationer​

Ökad kompetens och utveckling för alla i olika generationer.

Lokal

Ge lokala team och partners möjlighet att leda och påverka på gräsrotsnivå.

Hållbarhetsinsikter

Utvalda bloggar och white paper

Guide för bedömning av en produkts hållbarhet

I detta white paper förklaras de globala miljömärkningsstandarderna och hur olika miljödeklarationer ska tolkas.

Tre transformationer driver vårt klimatarbete framåt

Varför det är viktigt att hantera efterfrågesidan i energiekvationen för att hålla den globala uppvärmningen i schack.

Kravet för 2030

Från vår senaste forskning här är tre lösningar som kan implementeras omedelbart och gå tillbaka på rätt spår för att klara 1,5-målet.

Fyra steg mot minskat koldioxidavtryck

En användbar och praktisk beskrivning av den process som organisationer kan ta sig an för att minska sitt koldioxidavtryck på ett lämpligt sätt.

Ren luft för att bekämpa klimatförändringar

Därför är alternativ till SF6 och andra växthusgaser oumbärliga för att minska koldioxidutsläppen.

Inga fler förluster av biologisk mångfald

En faktabaserad metod för att mäta, sätta upp mål och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Fokus på kortsiktiga åtgärder

BNEF frågar vår Chief Strategy and Sustainability Officer om hur man kan påskynda klimatåtgärderna.

Alla generationer är viktiga

Vår faktabaserade metod för att mäta, sätta upp mål och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Engagera vår leverantörskedja i vårt Zero Carbon-projekt

Läs om hur vi hjälper de 1000 största leverantörerna att uppnå sitt klimatmål att halvera utsläppen av CO2 till 2025. Genom vårt särskilda program för minskat koldioxidavtryck, som erbjuder utbildning, experthjälp, verktyg och lösningar, kan våra partners få allt de behöver för att snabba upp sin verksamhet.
Ta reda på mer
Forest water
Climate Champion för tolfte året i rad
12 år i rad i Corporate Knight Global 100-listan
Platinum-klassning 2023 för tredje året i rad
6 år i rad på listan över världens mest beundrade företag
Tilldelad en Terra Carta Seal 2022
De 100 mest etiska företagen för tolfte året
Branschledare och ingår i DJSI World för tolfte året i rad
Nr. 1 inom sin sektor och ingår i de viktigaste Euronext Vigeo-indexen
Bloomberg Gender-Equality Index för sjätte året
I FTSE4Good Index-serien för det sjunde året i rad
På topp 15 för åttonde året i rad
Ledare inom mångfald för fjärde året i rad
Topp 100 av främsta i världen för jämställdhet