Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

100 %

av strategiska leverantörer har bra arbetsförhållanden för sina anställda

+10 poäng

i våra anställdas tillit till att rapportera oetiskt beteende, jämfört med 2021

100 %

anställda som varje år utbildats i cybersäkerhet och etik

Företagsförtroende i hjärtat av vårt företag

Att vinna förtroende börjar med att vara pålitlig

Det är grunden till vad vi gör och tror på. Förtroende är kärnan i våra åtaganden inom miljö, hållbarhet och styrning. Med starka styrningsprinciper och förfaranden för att stödja våra hållbara och inkluderande mål och kärnvärden kan vi uppfylla vårt meningsfulla syfte och skapa mer värde för alla våra intressenter.
Läs mer om vår förtroendestadga (Trust Charter)

Digitalt förtroende i hjärtat av vårt ekosystem

Värde och motståndskraft genom riskreducering

Med vår årliga övervakningsplan utvärderar vi och agerar mot risker på Schneider Electrics och leverantörers anläggningar, hos entreprenörer och i samhällen runt omkring oss när det gäller mänskliga rättigheter, miljö, affärsbeteende, säkerhet och cybersäkerhet.
Utforska vår vaksamhetsplan

Höjdpunkter inom förtroende

Samarbetar med G7 Business for Inclusive Growth (B4IG)

För att främja mänskliga rättigheter och dela förtroendeprinciper genom hela vår värdekedja och stärka inkludering i vårt ekosystem.

Ett av världens mest etiska företag

Erkänd av Ethisphere® Institute för vår strävan efter integritet och höga standarder för samhällsstyrning, ledning och etik samt företagsförtroende.

En förstklassig övervakningsplan

Vi är stolta över att vara ett av CAC40-företagen som har gjort stora insatser för vaksamhetsplikten.

3 principer för tredjepartssäkerhet

Så ser vi till att vi alla kan utvecklas i ett digitalt ekosystem.

Förnya säkerheten

Upptäck fem livscykelstrategier för processäkerhet och cybersäkerhet och andra insikter för att anpassa och öka säkerheten inom olje- och gasindustrin.

Gå längre med ISO 26000

Genom att utvärdera strategiska leverantörsrutiner mot denna standard och genomföra granskningar på plats hos högriskleverantörer.

Våra förtroendeåtaganden bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling

I linje med vår strävan efter att koppla samman framsteg och hållbarhet stöder våra hållbarhetsinitiativ FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Mer om vårt förtroendeåtagande

Etik och efterlevnad

Mer om vår etik, våra efterlevnadspolicyer och våra rutiner.

Schneider Electrics hållbarhetspåverkan

Alla hållbarhetsåtaganden från Schneider Electric.

Hållbarhetsrapporter

Få tillgång till resultat och rapporter om Schneider Electrics hållbarhetspåverkan på ett och samma ställe.

Hur kan vi skapa en hållbar och inkluderande värld genom att leva upp till våra förtroendeprinciper?

Schneider Electric har åtagit sig att bevara naturliga ekosystem och resurser på vår planet genom att upprätthålla våra förtroendeprinciper genom höga sociala, styrande och etiska standarder på vägen mot en mer hållbar värld som omfattar alla. Som världens mest hållbara och etiska företag stödjer Schneider Electric hållbarhet och stärkande av ekosystemen genom att upprätthålla standarder för företagsförtroende och implementera principer och förfaranden för att hantera miljömässiga och sociala frågor, vilket skapar värde för våra intressenter. Utforska vår förtroendestadga som introducerar våra förtroendeåtaganden för miljö, hållbarhet och styrning för att leverera gröna effekter och inkluderingsmål. Våra principer om företagstillit hjälper oss att bygga ett attraktivt och hållbart företag som upprätthåller affärsintegriteten och tillämpar en nolltolerans mot korruption, mutor och oetiska affärsmetoder. Utforska vår förstklassiga övervakningsplan som bygger upp digitalt förtroende bland samhällen som erbjuder säkerhet och internetsäkerhet, förutom riskreducering när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och affärsbeteende. Upptäck Trust Line, vårt konfidentiella varningssystem för våra interna och externa intressenter som hjälper dem att rapportera eventuella fel eller bristande efterlevnad för granskning för att garantera allas hälsa och säkerhet. Schneider Electric strävar efter att ha en stark företagsstyrning som bygger på våra förtroendeprinciper och som främjar mänskliga rättigheter genom hela värdekedjan och bygger upp och stärker integreringen i våra interna och externa affärsekosystem.