Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats

Vi hjälper våra kunder med omsorg, hänsyn och respekt

På Schneider Electric är vi engagerade i vad vi gör och har en tydlig vision om hur vi ska göra det. Vi är övertygade om att bra företag grundas på bra människor och bra människor söker sig till företag som gör affärer på ett både etiskt och ansvarsfullt sätt. Förtroende är grunden i vår verksamhet. Våra handlingar, interaktioner och transaktioner bygger förtroende i de samhällen, företag och länder där vi verkar. Vi är ett ansvarsfullt företag och vi har en hållbar, långsiktig och nettopositiv affärsmetod.

”Som CEO på Schneider Electric, styrelseledamot i FN:s Global Compact och ordförande i FN:s Global Compact i Frankrike vill jag återigen bekräfta mitt orubbliga engagemang för att agera med de högsta etiska normerna.”

Jean-Pascal Tricoire,
CEO och Chairman Schneider Electric
Alternativ standardtext
 • Våra ansvarsprinciper

  Vid varje viktigt ögonblick måste vi fråga oss:
  • Respekterar vi människor och deras mänskliga rättigheter?
  • Gör vi affärer på ett etiskt sätt?
  • Är vårt beteende digitalt säkert?
  • Verkar vi för en positiv miljöpåverkan?
  • Engagerar vi oss som samhällsmedborgare?

  Hämta våra ansvarsprinciper
  Default Alternative Text
 • Alternativ standardtext
  GreenLine GreenLine är Schneider Electrics globala hjälpkontakt för externa intressenter. Det är en konfidentiell kanal där du kan ställa frågor och ta upp frågor om etik, efterlevnad eller Schneider Electrics ansvarsprinciper och relaterade policyer. Rapportera ett etiskt problem
 • Alternativ standardtext
  Red Line Red Line är vårt interna varningssystem avsett för medarbetarna. Det ger stöd till personer i komplexa och svåra situationer. Det behandlar alla avslöjanden som känslig information så att den som slår larm kan rapportera överträdelser utan rädsla för förföljelse.

  Om du är Schneider-anställd går du till intranätet för att rapportera.
 • Våra principer gäller alla

  Våra ansvarsprinciper gäller för alla som arbetar på Schneider eller något av våra dotterbolag. De gäller alla entreprenörer, frilansare och alla som arbetar i våra lokaler. Dessa principer ligger också till grund för våra policyer som gäller externa intressenter, leverantörer och underleverantörer.

  Vad förväntas av vår leverantörskedja
  Default Alternative Text
 • Våra framsteg med våra etiska åtaganden

  Se var vi befinner oss med våra åtaganden att säkerställa att vi använder ärliga, humana och etiska affärsmetoder.

  Läs hållbarhetsrapporten
  Default Alternative Text

Läs om vårt engagemang för hållbarhet

Utforska mer
Chatta med oss

Har du några frågor eller behöver du hjälp? Vi hjälper dig!