Våra varumärken

Impact Logo Company English Black 177x54.svg

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Vår Trust Charter

Vi vill att förtroende ska driva alla interaktioner med intressenter och våra relationer med kunder, aktieägare, medarbetare och de samhällen vi verkar i på ett meningsfullt, inkluderande och positivt sätt. Vår uppförandekod gäller alla som arbetar hos Schneider eller något av våra dotterbolag. Alla avsnitt innehåller tydliga exempel på vad man får respektive inte får göra samt vilka team på Schneider Electric som är ansvariga för respektive ämne.
Hämta vår Trust Charter

Har du några frågor eller funderingar?

Våra anställda och externa intressenter kan använda vår Trust Line till ta upp etiska frågor som är relaterade till vår uppförandekod.
När du lämnar in frågor utför vi en omfattande och konfidentiell undersökning. Resultatet av undersökningarna överlämnas till de relevanta styrkommittéerna som fattar beslut om lämpliga åtgärder.
Få tillgång till vår Trust Line Öppnas i nytt fönster
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Free"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="View"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerSE"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Hur kan vi skapa en hållbar och inkluderande värld genom att leva upp till våra principer om förtroende och efterlevnad?

Schneider Electric har åtagit sig att upprätthålla våra förtroendeprinciper genom höga sociala, styrande och etiska standarder för att uppnå miljömål, sociala mål och styrande mål, samt koldioxidneutralitet senast 2025 på vägen mot en mer hållbar och inkluderande värld. Som världens mest hållbara och etiska företag stödjer Schneider Electric hållbarhet och stärkande av ekosystemen genom att implementera företags sociala ansvar med principer och förfaranden för att hantera miljömässiga och sociala frågor, vilket skapar värde för våra intressenter.

Utforska vår förtroendestadga som introducerar våra förtroendeåtaganden för miljö, hållbarhet och styrning för att leverera gröna effekter och inkluderingsmål. Våra etik- och efterlevnadspolicyer garanterar att medarbetarna uppfyller beteendeförväntningarna och vet hur de ska utföra viktiga uppgifter. Vår människorättspolitik definierar hur vår ståndpunkt om regler för mänskliga rättigheter ska tillämpas på vår dagliga verksamhet. Upptäck våra hållbarhets- och efterlevnadsrapporter som har skapats i enlighet med vår uppförandekod för att säkerställa att vi håller vad vi lovar. Upptäck Trust Line, vårt konfidentiella varningssystem för våra interna och externa intressenter som hjälper dem att rapportera eventuella incidenter av felaktigt uppförande eller bristande efterlevnad för granskning och lämpliga åtgärder. Schneider Electric strävar efter att vidta affärsåtgärder baserade på våra principer om förtroende för att främja mänskliga rättigheter genom hela värdekedjan och bygger upp och stärker integreringen i våra interna och externa affärsekosystem.