Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
  • Default Alternative Text

    Datasekretess och policy för cookies

Schneider Electrics datasekretesspolicy

0. Ändringar i denna sekretesspolicy

Schneider Electric kan komma att ändra denna sekretesspolicy vid behov. Denna sekretesspolicy har ändrats sedan den senaste uppdateringen den 13 maj 2013.

Schneider Electric förbehåller sig rätten att ändra den här sekretesspolicyn vid behov, t.ex. för efterlevnad av ändringar i lagar, regelverk, Schneider Electrics egen praxis och rutiner, eller vid krav som ställs av tillsynsmyndigheter.

I sådant fall kommer Schneider Electric att informera de personer som påverkas av eventuella väsentliga ändringar av den här sekretesspolicyn. Schneider Electric kommer att publicera nya versioner på relevanta interna och externa webbplatser.

De huvudsakliga förändringarna och orsakerna till ändringar mellan den aktuella versionen av den här sekretesspolicyn och den föregående versionen den 13 maj 2013 är följande:

- en ny presentation där sekretesspolicyn delats upp för att den ska bli lättare att läsa
- förbättrade formuleringar
- enhetliga formuleringar på alla Schneider Electrics webbplatser
- specificerade databehandlings- och datadelningsaktiviteter samt vilka typer av information som bearbetas för att ge ökad tydlighet
- ändringar för att hantera nya lagstadgade krav i GDPR (EU:s allmänna dataskyddsförordning).

1. Varför har den här sekretesspolicyn tagits fram?

Schneider Electric har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy informerar dig om vår sekretesspraxis och hur dina personuppgifter skyddas. Du bör läsa policyn innan du öppnar digitalt innehåll från Schneider Electric.

Schneider Electric stödjer i allra högsta grad de grundläggande rättigheterna kring sekretess och dataskydd, samt följer nationell och internationell sekretesslagstiftning.

Denna sekretesspolicy beskriver hur Schneider Electric behandlar och skyddar personuppgifter från personer som använder våra webbplatser och annat digitalt innehåll samt i samband med vår verksamhet offline.

Schneider Electric har antagit en intern global datasekretesspolicy som gäller för alla våra dotterbolag för insamling, behandling, användning, spridning, överföring och lagring av personuppgifter. Den beskriver ett gemensamt regelverk som omfattar alla våra enheter i alla länder och syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifter som hanteras inom Schneider Electric.

Schneider Electric har upprättat den här sekretesspolicyn som en extern publikation av våra BCR-regler (Binding Corporate Rules) som godkändes av EU:s tillsynsmyndigheter för dataskydd i november 2012 för behandling av personuppgifter inom EES som personuppgiftsansvarig. I Schneider Electrics BCR-regler har vi tagit hänsyn till de grundläggande principerna i EU:s direktiv för dataskydd, eftersom vårt huvudkontor ligger inom EU.

2. Vad omfattar denna sekretesspolicy? Vem ansvarar för databehandling?

Denna sekretesspolicy gäller alla Schneider Electrics dotterbolag och allt digitalt innehåll, såvida inte en särskild sekretesspolicy eller ett sekretessmeddelande har släppts för att komplettera eller byta ut den. Du bör läsa den sekretesspolicy som finns tillgänglig för dig i samband med allt digitalt innehåll.

Schneider Electric är ett globalt företag med juridiska enheter, affärsprocesser, ledningsorganisationer och infrastruktursystem som korsar nationsgränser. Denna sekretesspolicy gäller all databehandling inom Schneider Electric som drivs av våra helägda dotterbolag, inklusive produkt- och tjänsteerbjudanden samt digitalt innehåll (t.ex. webbsidor, program, självstudier, e-utbildningar, nyhetsbrev, reklam, kommunikation). Den kan dock kompletteras med ett mer specifikt sekretessmeddelande/ sekretesspolicy ("meddelande") eller ersättas av ett annat meddelande som är specifikt för ett visst Schneider Electric-program, produkt, tjänst, innehåll eller enhet. För att få fullständig information är det viktigt att du läser de meddelanden som gjorts tillgängliga för dig.

Schneider Electrics dotterbolag är personuppgiftsansvariga för aktiviteter som rör databehandling och har fastställt metoder för och syfte med databehandlingen. Dessa kan variera från fall till fall. I många fall är Schneider Electric Industries SAS, 35 rue Joseph Monier 92500, Rueil Malmaison- Frankrike, Schneider Electrics huvudkontor, personuppgiftsansvarig för global databehandling, inklusive för webbplatsen www.schneider-electric.com .

Denna sekretesspolicy gäller alla Schneider Electrics helägda dotterbolag och deras anställda.

Alla beställningar som du gör online omfattas också av de villkor som anges på relevanta webbplatser. Du måste läsa dem.

3. Varför samlar vi in och använder personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål, bland annat för att hantera dina beställningar och förfrågningar, hantera vår relation, genomföra undersökningar, förbättra våra produkter, tjänster, vårt onlineinnehåll och din användning, hantera ditt konto och de program du deltar i, analysera aktiviteter på våra webbplatser, genomföra våra marknadsföringsaktiviteter, förse dig med kontextuell och riktad annonsering, garantera säkerheten för våra aktiviteter, skydda dig mot bedrägeri och generellt driva vår verksamhet.

Vårt primära mål med att samla in information är att ge våra kunder och andra användare bättre service och en smidig, effektiv och personanpassad upplevelse vid användning av vårt digitala innehåll.

Schneider Electric samlar in personuppgifter för följande ändamål:

- För att genomföra beställningar av produkter, tjänster och digitalt innehåll. Vi samlar in de här uppgifterna för att kunna leverera din beställning, erhålla betalning, kommunicera med dig om status för din beställning samt för hantering av avtal.

- För att bearbeta jobbansökningar från kandidater.

- För att bemöta dina förfrågningar om information. Om du kontaktar oss registrerar vi korrespondens och kommentarer tillsammans med dina personuppgifter i en fil som är specifik för dig. Vi använder de här uppgifterna för att kunna ge dig bättre service om du skulle kontakta oss igen i framtiden.

- För att förse dig med den tekniska support du efterfrågar från oss. Personuppgifterna är nödvändiga för att identifiera dina system, förstå dina produkters konfigurationer, diagnostisera ärenden och föreslå lösningar.

- För att hantera relationer. Det inkluderar att kommunicera med dig om de produkter, tjänster och det digitala innehåll du har erhållit för att säkerställa att du använder dem på bästa sätt, bland annat via e-post och nyhetsbrev. Platsinformation kan till exempel användas för att erbjuda dig produkter eller support i närheten av dig.

- För att genomföra undersökningar och omröstningar. Vi samlar in personuppgifter från individer som frivilligt deltar i enkäter eller omröstningar. Vi använder denna information för att lära känna dig bättre, mäta kundtillfredsställelse och förbättra våra produkter, tjänster och vårt digitala innehåll.

- För att förbättra våra produkter, tjänster och vårt digitala innehåll analyserar vi till exempel användningen av våra program och webbplatser i syfte att identifiera områden och funktioner där användarna har problem och strukturera om dem.

- För att lära oss mer om dina surfnings- och sökaktiviteter. Vi samlar in vissa personuppgifter när du besöker vårt digitala innehåll eller klickar på länkar för produkter och tjänster. Vi samlar in de här uppgifterna för att ge dig en bättre användarupplevelse under dina nästa besök (t.ex. val av land eller profilinriktat innehåll), driva webbplatserna mer effektivt, samla in breda demografiska uppgifter, analysera webbplatsernas aktivitetsnivå och prestanda samt utvärdera verkan av vår marknadsföring. Vi kan använda cookie-filer och andra identifierande uppgifter eller liknande teknik (nedan kallad "cookie-filer") för att erhålla information om den länkade webbplatsen, typ av webbläsare som används, visat innehåll samt datum och tid för åtkomst till digitalt innehåll. Du kan läsa vårt cookie-meddelande för mer information om vår användning av cookie-filer och din möjlighet att hantera cookie-filer (se vårt cookie-meddelande).

- För att hantera ditt konto. När du registrerar dig använder vi dina personuppgifter för att ge dig tillgång till digitalt innehåll och våra tjänster, autentisera dig och interagera med dig.

- För att driva våra kampanjer och kampanjaktiviteter: vi samlar in personuppgifter från dig när du går med i ett kampanj- eller belöningsprogram eller en aktivitet. Vi använder den här informationen för att administrera kampanjen eller aktiviteten, skicka relevant e-post till dig om kampanjen eller aktiviteten, meddela vinnare och offentliggöra listan över vinnare i enlighet med gällande regler och lagar.

- För att vi ska kunna skicka marknadsföringsinformation per post, fax, telefon, sms, e-post och för elektronisk kommunikation om kampanjer, nyheter och nya produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan alltid anmäla intresse för eller avstå från informationen.

- För att förse dig, via pop-in, banderoller, video, e-post och andra marknadsföringsformat, med viss kommunikation eller riktade annonser om våra produkter och tjänster (även från våra dotterbolag). Till exempel: 

• Vi kan förse dig med kontextuell annonsering eller annat innehåll, baserat på innehållet i den webbsida du besökt eller annan information vi har om dig när du besöker våra webbplatser.
• Vi kan samla in information om din användning av det digitala innehållet och tjänsterna via cookie-filer för att ge dig riktad marknadsföring via e-post, banderoller/pop-in eller andra format när du besöker:

• det digitala innehållet
• - tredjepartswebbplatser eller program som inte har länkar till vårt digitala innehåll. Annonser på dessa tredjepartswebbplatser kan innehålla marknadsföring om Schneider Electric. 

Vi kan exempelvis använda platsinformation för att informera dig om lokala kampanjer och aktiviteter. Läs igenom vårt cookie-meddelande för mer information om användningen av cookie-filer och din möjlighet att hantera dem.

- Genom att kombinera information som inhämtats online och den information vi samlat in om dig offline kan vi skapa en profil för dig som vi kan använda för att tillhandahålla personanpassade tjänster. Till exempel kan en användare som vi tror är elektriker (genom den information som lämnats vid registrering och annan information som erhålls från tredjepartskällor) se elbolagsrelaterade annonser i digitalt innehåll, på webbplatser från tredje part och i program som användare med andra energirelaterade specialiteter inte ser. På liknande sätt kan användare se olika innehåll i det digitala innehållet eller få meddelanden som innehåller olika annonser eller tester. Vi kan även använda cookie-filer för att placera användare geografiskt.

- För att garantera säkerheten hos våra produkter, tjänster och webbplatser, hos våra och andras aktiviteter, för att skydda dig mot bedrägeri och för att uppfylla våra villkor och denna sekretesspolicy. Vi kan också undersöka potentiella överträdelser.

- För att aktivera eller administrera vår verksamhet, till exempel för kvalitetskontroll och konsoliderad rapportering.

- För att stödja företagstransaktioner eller omorganisationer som involverar Schneider Electric.

- För affärskontinuitet och katastrofåterställning.

- För att fullgöra våra rättsliga skyldigheter. Till exempel redovisnings- och skattskyldighet.

- För ändamål som förmedlas till dig på annat sätt.

4. Vilken typ av personuppgifter bearbetar vi?

Schneider Electric behandlar olika typer av personuppgifter, inklusive identitets- och kontaktuppgifter, arbetsrelaterade uppgifter, information om dina inställningar, dina interaktioner med oss, ekonomisk information, trafikdata online samt det innehåll som du lämnar till oss. I de flesta fall får vi denna information från dig. Vi köper också listor från marknadsföringsbolag och får information från våra partners via cookie-filer och sociala nätverk.

Personlig information (även kallat personuppgifter) är all information relaterad till en identifierad eller identifierbar person. En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

De typer av personuppgifter från dig som vi behandlar kan innefatta följande:  


• identitet och kontaktrelaterad information, t.ex. ditt namn, företag, e-postadress, telefonnummer, foto, åldersintervall, kontaktadresser

• yrkes- eller arbetsrelaterad information, såsom kundtyp, befattning, titel, upphandlande myndighet, tidsram för upphandling, inköp och användning av Schneider Electrics produkter, tjänster och digitala innehåll eller om du är arbetssökande, din utbildning, yrkes- och arbetslivserfarenhet

• dina inställningar såsom produkt- och tjänstepreferenser, kontaktpreferenser, preferenser för marknadsföring och som arbetssökande, ditt anställningsintresse

• din interaktion med oss, exempelvis dina sökningar, beställningar, anspråk, enkätsvar

• ekonomisk information som bankkonto- och kreditkortsuppgifter

• trafikdata online, t.ex. IP-adresser, enhets- och systemidentifierare, ditt användar-ID och lösenord hos Schneider Electric, inloggningsuppgifter, tidigare besökt webbplats, typ av webbläsare som användes, innehåll du tittat på och platsinformation, antingen baserat på din IP-adress eller på information som överförs via din mobila enhet.

• Innehåll som du har lämnat via onlineforum eller på annat sätt (se avsnitt 5 "Ditt innehåll” nedan).  


Tillhandahållande av vissa personuppgifter krävs för att du ska kunna dra nytta av digitalt innehåll. Vi kommer att ange det i förekommande fall. Om du inte tillhandahåller informationen kan du inte ta del av hela eller delar av sådant digitalt innehåll.

Denna sekretesspolicy omfattar inte personlig information som anonymiserats, det vill säga om enskilda personer inte längre kan identifieras eller endast kan identifieras efter en oproportionerlig insats i form av tid, pengar eller arbete. Om anonymiserade data blir identifierbara gäller denna sekretesspolicy.

I de flesta fall samlar vi in den här informationen direkt från dig eller din arbetsgivare som har en affärsrelation med oss. Vi kan också få information via en återförsäljare eller en affärspartner genom att köpa kundlistor från marknadsföringsbolag, från din surfningsupplevelse, från sociala nätverk när du ansluter dig via dessa nätverk och via cookie-filer (se vårt cookie-meddelande). Du kan få mer exakt information om tredjepartskällor (om det är tillämpligt) för personuppgifter genom att kontakta oss på den e-postadress som anges i avsnitt 9.

5. Ditt innehåll

Du kanske får anledning att bidra med innehåll, inklusive foton eller kommentarer till onlineforum, program eller andra digitala plattformar som drivs av Schneider Electric. Innehållet måste vara oförargligt. Det måste respektera andras rättigheter och intressen. Du får inte dela någon annans information utan medgivande. Du bör tillämpa försiktighet innan du delar information på forum.

Innehåll som du tillhandahåller oss måste respektera andras rättigheter och intressen, inklusive deras rätt till skydd av personuppgifter och integritet. Det får inte vara stötande, nedlåtande eller på något sätt skadligt.

Om du tillhandahåller oss information om någon annan person intygar du att den personen medger att hans eller hennes personuppgifter, inklusive känsliga personuppgifter, får hanteras, samt att du har meddelat den personen om vår identitet och de syften (redogörs ovan) i vilka personuppgifterna kommer att behandlas.
Trots att Schneider Electric strävar efter att skydda dina personuppgifter är det inte riskfritt att dela dem online. Om du gör inlägg, kommenterar, anger intresse för något eller delar personuppgifter (inklusive foton) på något forum, socialt nätverk, blogg eller annat liknande forum, ska du vara medveten om att de personuppgifter du lämnar kan läsas, visas, samlas in eller användas av andra användare på dessa forum och kan användas för att kontakta dig, skicka obeställda meddelanden till dig eller för andra syften som varken du eller Schneider Electric kan styra över. Schneider Electric ansvarar inte för de personuppgifter du väljer att lämna på dessa forum. Du bör tillämpa försiktighet innan du bestämmer dig för att dela information om dig själv eller någon annan.

6. Vem delar vi personuppgifter med?

Vi delar personuppgifter med Schneider Electrics dotterbolag och tjänsteleverantörer som deltar i våra aktiviteter, med annonsering och reklam- och designbyråer, med sociala nätverk om du använt dina inloggningsuppgifter från dem, med tredje parts webbplatser om du registrerar dig hos dem med dina inloggningsuppgifter hos Schneider Electric, ansvariga tillsynsmyndigheter samt berörda myndigheter och företags efterträdare.

Schneider Electric är en global koncern med samverkande företag. De grupper som tjänar dig kan arbeta för olika dotterbolag. Vi anser att det ligger i vårt legitima intresse samt i ditt intresse att dela dina personuppgifter med Schneider Electrics dotterbolag som behöver informationen för att behandla de personuppgifter som beskrivs i den här sekretesspolicyn, till exempel för hantering av kundrelationer, försäljning eller produktsupport, marknadsföring, produktutveckling, förbättring av produkter, tjänster och digitalt innehåll, kvalitetskontroller och säkerhet, efterlevnad av lagar och bestämmelser.

Vi använder oss av tjänsteleverantörer för databehandling och leverans av våra produkter, tjänster och innehåll till dig. Dessa tjänsteleverantörer inkluderar utan begränsning serverhotell, informationssystem, marknadsföringsbolag, IT-support, säkerhetstjänster, finansiella tjänster, transportörer som levererar produkter, externa redovisningsföretag, advokater och revisorer.

Vi kan också dela information enligt följande: 

- I samband med tillhandahållande av reklam kan vi dela vissa begränsade personuppgifter (t.ex. enhets-id, cookie-filer) med annonshandel eller företag som hanterar annonser på tredje parts webbplatser och program där du kan se annonser.

- Du får också tillgång till vårt digitala innehåll om du registrerar dig via inloggningsuppgifter på webbplatser från tredje part (till exempel Facebook och LinkedIn). Om du gör det kan vi komma åt den information du registrerat på dessa sociala nätverk i syfte att hjälpa dig att fylla i registreringsformuläret för Schneider Electrics digitala innehåll. Med hjälp av inloggningsuppgifter för dessa webbplatser från tredje part kan du samtidigt informera dina kontakter på dessa webbplatser om att du har skapat ett konto hos Schneider Electric. Om du vill veta mer om den information som finns tillgänglig genom dina kontakter på dessa webbplatser och hur du begränsar deras kommunikation, uppmanar vi dig att läsa igenom deras användarvillkor och sekretesspolicy.

- Om du loggar in på webbplatser från tredje part med Schneider Electrics inloggningsuppgifter kan vi dela dina personuppgifter med utgivare av sådana webbplatser från tredje part (t.ex. ditt namn, din specialitet, sysselsättning och e-postadress men inte dina inloggningsuppgifter hos Schneider Electric). Innan du loggar in med dina inloggningsuppgifter hos Schneider Electric på webbplatser från tredje part bör du granska sekretesspolicyn hos den tredje partens webbplats. Om sekretesspolicyn för dessa tredje parters webbplatser tillåter det kan vi ta emot information om din användning av dessa webbplatser som vi sedan kan använda i enlighet med denna sekretesspolicy.

- Schneider Electric kan lämna ut dina personuppgifter till potentiella köpare och rättighetsinnehavare för att underlätta sammanslagning, konsolidering, överföring av kontroll eller andra omstruktureringsprocesser som Schneider Electric deltar i.

- Där så krävs enligt lag eller domstolsbeslut eller för att skydda våra juridiska rättigheter kommer vi att lämna ut dina personuppgifter till statliga myndigheter, tillsynsmyndigheter och ansvariga myndigheter.

- På andra sätt som beskrivs i den här sekretesspolicyn eller som du på annat sätt gett ditt medgivande till.

- Tillsammans med andra uppgifter på sådant sätt att din identitet inte rimligen kan fastställas (t.ex. statistiska sammanställningar).

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Schneider Electric följer allmänt erkända dataskyddsprinciper (rättvisa, ändamålsbegränsning, datakvalitet, datalagring, efterlevnad av enskildas rättigheter, säkerhet) och har vidtagit rimliga åtgärder för skydd av personuppgifter.

Schneider Electric respekterar individens sekretessrättigheter och intressen. Schneider Electrics dotterbolag kommer att iaktta följande principer vid hantering av dina personuppgifter:

1. Behandla personuppgifter på ett rättvist och lagenligt sätt.  ;
2. Samla in personuppgifter för specificerade legitima ändamål och inte behandla dem ytterligare på sätt som inte är förenliga med de ändamålen.  
3. Samla in personuppgifter som är relevanta och inte oskäliga för ändamålet för vilka de samlas in och används. Vi kan anonymisera uppgifter när det är rimligt och lämpligt, beroende på uppgifternas art och de risker som associeras med de avsedda användningsområdena. ;
4. Hålla personuppgifter korrekta och vid behov aktuella. Vi vidtar rimliga åtgärder för att korrigera eller ta bort information som är felaktig eller ofullständig.  
5. Behålla personuppgifter endast så länge de behövs för de ändamål för vilka de samlades in och behandlades.  ;
6. Behandla personuppgifter i enlighet med individens lagstadgade rättigheter.  ;
7. Vidta lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, otillåten behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada av personuppgifter.  
8. Vid behandling av känsliga personuppgifter, säkerställa lämplig avisering och godkännande eller att behandlingen följer gällande lagstiftning.


Alla Schneider Electrics dotterbolag måste se till att ovanstående principer följs.

Schneider Electric och dess dotterbolag förbinder sig att vidta kommersiellt rimliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter, så att de inte utsätts för obehörig åtkomst, olaglig behandling, oavsiktlig förlust eller skada eller obehörig förstörelse.

Vi erbjuder en säker server som du kan använda för att göra beställningar eller nå dina kontouppgifter. Vi använder kontrollåtgärder för våra interna system som innehåller personuppgifter. Behöriga användare ges tillgång till sådana system med hjälp av ett unikt id och lösenord. Åtkomst till personuppgifter tillhandahålls endast den personal hos oss som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi gör våra anställda medvetna om korrekt användning och hantering av personuppgifter. Vi kräver att våra tjänsteleverantörer upprätthåller säkerhetsåtgärder som liknar våra.

Vi implementerar säkerhetsåtgärder för att fastställa identiteten hos registrerade användare, så att lämpliga rättigheter och begränsningar kan tillämpas för dessa användare. Om du är en registrerad användare använder vi både inloggning och lösenord för att autentisera dig. Du ansvarar för att upprätthålla säkerheten för dina inloggningsuppgifter.

Genom att använda vårt digitala innehåll eller lämna personuppgifter till oss godkänner du att vi kan kommunicera med dig elektroniskt eller på annat sätt om relaterad säkerhet, sekretess, användning och administration. Trots våra ansträngningar att inför lämpliga säkerhetsåtgärder kan onlinesurfning medföra risker och vi kan inte garantera att det är riskfritt.

8. Tredje parts webbplatser och webbplatser för sociala medier

Du bör läsa sekretesspolicyn för tredje parts webbplatser och webbplatser för sociala medier och justera sekretessinställningarna enligt önskemål. De omfattas inte av denna sekretesspolicy.

Schneider Electrics webbplatser eller tjänster kan innehålla länkar till tredje parts program, produkter, tjänster eller webbplatser för att underlätta för dig och informera dig. Om du följer de länkarna lämnar du Schneider Electrics webbplats. Schneider Electric råder inte över tredje parts webbplatser eller deras sekretessregler, vilka kan skilja sig från Schneider Electrics sekretesspolicy. Vi rekommenderar inte och gör inga kritiska anmärkningar mot tredje parts webbplatser. De personuppgifter du väljer att uppge till eller som samlas in av tredje part omfattas inte av Schneider Electrics sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du granskar sekretesspolicyn för alla webbplatser du använder innan du samtycker till insamling och användning av dina personuppgifter.

Vi tillhandahåller också länkar till sociala medier som gör att du kan dela information med dina sociala nätverk och interagera med Schneider Electric på olika sociala nätverk. Din användning av dessa länkar kan resultera i insamling eller delning av information om dig. Vi rekommenderar att du granskar sekretesspolicyn och dina inställningar på de sociala medier där du deltar för att säkerställa att du förstår vilka uppgifter som kan samlas in, användas och delas av de webbplatserna och ändrar dessa inställningar vid behov.

9. Vilka rättigheter har du?

Du kan begära tillgång till dina personuppgifter och begära att de ändras eller tas bort om de är felaktiga. Du kan alltid invända mot direktmarknadsföring.

Schneider Electric kommer att uppfylla dina rättigheter att komma åt och korrigera dina personuppgifter. Du kan begära information om vilken typ av personuppgifter om dig som lagras eller bearbetas av någon enhet inom Schneider Electric och få tillgång till dina personuppgifter oavsett var databehandling och lagring sker.

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de ändras.

Förfrågningar kan även skickas till: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com

Du har alltid rätt att invända mot vår marknadsföring. Ditt uttryckliga medgivande efterfrågas när så krävs enligt gällande lagstiftning. Om du vill avanmäla dig från e-postmeddelanden kan du använda de funktioner som finns längst ned i alla e-postmeddelanden som vi skickar till dig.

Landsspecifika avsnitt kan komplettera detta avsnitt.

10. Viktig information för individer i EES

Om du befinner dig i EES följer Schneider Electric också de specifika kraven enligt GPDR, inklusive sådana som avser laglig grund för behandling, gränsöverskridande dataöverföring, automatiserat beslutsfattande och profilering, datalagring, ytterligare rättigheter, anspråk och kontaktuppgifter till dataskyddsombud (DPO).

10.1 Vilka rättsliga grunder baseras Schneider Electrics användning av personuppgifter på?

Användning av personuppgifter är nödvändig, med hänsyn till de syften som nämns i avsnitt 3 ovan för följande:

• Fullfölja de avtal som Schneider Electric och du ingår i samband med användning av våra produkter, tjänster eller vårt digitala innehåll. Att fullfölja avtalet inkluderar att veta vem du är, din specialitet och att interagera med dig. Hantera dina förfrågningar om information, support, dina jobbansökningar, hantering av dina konton och dina anmälningar till våra program och säkerställa överensstämmelse med våra villkor och denna sekretesspolicy.
• För att fullgöra våra rättsliga skyldigheter. Till exempel obligatoriska skatte- och redovisningsskyldigheter, arkiveringsskyldigheter och förfrågningar från tillsynsorgan och myndigheter.
• När det gäller:

• Undersökningar, som i vissa fall genomförs då det ligger i vårt legitima intresse eftersom de kan mäta kundtillfredsställelse för de tjänster du har begärt från oss. För andra undersökningar ber vi om ditt medgivande. Du har alltid rätt att inte svara.
• För att förse dig med marknadsföring och intressebaserade annonser utförs dessa aktiviteter av oss och våra dotterbolag då de ligger i våra legitima intressen. Vi kommer alltid att ge dig en möjlighet att avanmäla dig och där så krävs enligt gällande lagstiftning ber vi om ditt medgivande.
• Vid användning av platsinformation som överförs via din mobila enhet ber vi om ditt medgivande där så krävs enligt gällande lagstiftning.

Vi kan också behandla dina personuppgifter för våra legitima intressen, förutsatt att sådan behandling inte åsidosätter dina grundläggande rättigheter och friheter, i synnerhet för att:

• skydda dig, oss eller andra från hot (till exempel säkerhetshot eller bedrägeri)
• följa de lagar som gäller oss över hela världen
• förbättra våra produkter, tjänster och vårt digitala innehåll
• utföra profilering för att tillhandahålla riktat innehåll och intressebaserad annonsering
• dela information mellan Schneider Electrics dotterbolag och tjänsteleverantörer, enligt beskrivningen i avsnitt 6
• förstå och förbättra våra onlineaktiviteter, vår verksamhet, vår kundbas och våra relationer i allmänhet
• aktivera eller administrera vår verksamhet, till exempel för kvalitetskontroll och konsoliderad rapportering
• hantera företagets transaktioner, t.ex. fusioner eller förvärv. .


10.2 Kommer personuppgifter att överföras utomlands?

I och med att Schneider Electric är ett globalt företag kan de grupper som arbetar med att uppfylla syftet med databehandling ha globala roller eller verka i flera länder. De kan finnas var som helst i världen där Schneider Electric verkar, inklusive utanför EU, i länder som inte har likvärdiga standarder för skydd av personuppgifter med det land där du befinner dig. Vi kan också överföra data till tjänsteleverantörer som befinner sig utanför EU, inklusive i USA. I händelse av att dessa dataöverföringar inte kräver beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen säkerställer Schneider Electric som personuppgiftsansvarig att de uppfyller tillämpliga rättsliga krav, till exempel genom standardavtalsklausuler eller genom BCR-regler för interna överföringar inom koncernen. För mer information om dessa överföringar och, i tillämpliga fall, få kopior av de säkerhetsåtgärder som används, kan du kontakta: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com


10.3 Använder vi profilering och fattar automatiska beslut om dig?

Vi kan använda profilering för att förse dig med online-innehåll som vi anser motsvarar dina intressen. Vi kombinerar registreringsuppgifter, såsom ditt arbete, din specialitet och information om din onlineaktivitet (dvs. det innehåll du verkar tycka mest om) för att lära känna dig bättre och ge dig onlineinnehåll som motsvarar din profil.

Vi fattar inte automatiserade beslut om dig som kan påverka dig, såvida inte (1) beslutet är nödvändigt som en del av ett avtal vi har med dig; (2) vi har ditt uttryckliga medgivande eller (3) att vi är skyldiga enligt lag att använda tekniken. I det här fallet kommer du att meddelas i god tid.

10.4 Hur länge sparas personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det behövs för de syften som anges i denna sekretesspolicy och för eventuella ytterligare perioder som kan krävas eller tillåts enligt lag. Mer exakt information ges i sekretessmeddelanden som gäller visst digitalt innehåll. I allmänhet fastställs lagringstiden för data med hänsyn till
• varaktigheten i vår relation (t.ex. hur länge ett avtal varar, inaktivering av konto, din lagenliga rättighet att erkännas när du kontaktar oss)
• juridiska krav för datalagring
• lag om tidsfrist

Vi behåller relevanta kunders data i tre år efter att avtalet upphört eller den sista kontakten i marknadsföringssyfte samt kontaktuppgifter i tre år efter den sista kontakten för samma ändamål.

10.5 Vilka ytterligare rättigheter har du?


Förutom de rättigheter som anges i avsnitt 9 ovan kan du be oss radera, begränsa eller blockera dina personuppgifter och invända mot användningen av dina personuppgifter. När databehandlingen är baserad på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst genom att skicka en förfrågan till följande e-postadress: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com. För behandling som krävs för att fullfölja avtalet, eller är baserad på ett berättigat intresse, kan vi inte behandla din begäran att stoppa behandling, eller om vi gör det kan det innebära att du inte längre kan få åtkomst till tjänsterna eller online-innehållet.
10.6 Var kan du ställa frågor och lämna in en reklamation?
Frågor eller kommentarer om Schneider Electrics sekretessregler eller denna sekretesspolicy kan adresseras till dataskyddsombudet (DPO):

DPO@schneider-electric.com 

DPO

35 rue Joseph Monier CS3023

92506 Rueil Malmaison- Frankrike 


Om du tror att Schneider Electric har behandlat dina personuppgifter i strid med gällande lag eller denna sekretesspolicy kan du lämna in ett klagomål till dataskyddsombudet med de kontaktuppgifter som finns ovan eller till en tillsynsmyndighet.

Chatta med oss

Har du några frågor eller behöver du hjälp? Vi hjälper dig!