Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
12.4 Rätt att känna till utlämnanden enligt CCPA
Kategori av personuppgifter och representativa dataelement
Syftet med att samla in och dela PU
Kategorier av tredje parter till vilka denna typ av personuppgifter lämnas ut för ett affärsändamål
Kontaktinformation: Namn, användarnamn, postadress, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer Vi använder den här typen av information för att identifiera dig och kommunicera med dig, vilket omfattar: Skicka transaktionsmeddelanden (t.ex. bekräftelser). Skicka marknadsföringskommunikation, undersökningar och inbjudningar. Personanpassa vår kommunikation och tillhandahålla kundservice. För våra dagliga affärsändamål³ Vi kan lämna ut denna typ av information till våra dotterbolag och till tjänsteleverantörer, inklusive till sociala medieföretag som endast använder data för att identifiera vilka av våra kunder som använder deras plattformar så att vi kan leverera annonser till dig på plattformen. Tredje part som levererar våra meddelanden, t.ex. posttjänster och budföretag. Tredje part som hjälper oss med adresstvätt och uppfyllelse. Andra tredje parter som krävs enligt lag
Relationsinformation: Personliga egenskaper och preferenser, som ditt åldersintervall, civilstånd och familjestatus. Uppgifter i lojalitets- och belöningsprogram. Hushållsdemografiska uppgifter, inklusive uppgifter från folk- och bostadsräkningar. Uppgifter från profiler i sociala medier. Hobbyer och intressen Vi använder den här typen av information: För att bättre förstå dig och förstå våra kunder i allmänhet. För utveckling och förbättring av produkter och tjänster. För att identifiera potentiella kunder. För interna affärsändamål, t.ex. kvalitetsstyrning, utbildning och analyser. För våra dagliga affärsändamål Vi kan lämna ut denna typ av information till våra dotterbolag och tjänsteleverantörer och till: Tredje parter med vilka vi har gemensam marknadsföring och liknande arrangemang. Våra advokater, revisorer och konsulter. Andra tredje parter som krävs enligt lag
Transaktions- och interaktionsinformation: Kontoinformation och tillhörande register. Poster relaterade till användning av våra webbplatser och appar. Autentiseringsdata (lösenord, frågor för kontosäkerhet). Kundtjänstregister. Besöksloggar Vi använder den här typen av information: För att uppfylla vår affärsrelation med dig, inklusive kundservice. För bokföring och efterlevnad, inklusive tvistlösning. För interna affärsändamål, t.ex. finans, kvalitetsstyrning, utbildning, rapportering och analys. För riskhantering, förebyggande av bedrägerier och liknande ändamål. För våra dagliga affärsändamål Vi kan lämna ut denna typ av information till våra dotterbolag och tjänsteleverantörer och till: Tredje parter med vilka vi har gemensam marknadsföring och liknande arrangemang. Tredje parter efter behov för att slutföra transaktionen, inklusive leveransföretag, ombud och tillverkare. Våra jurister, revisorer och konsulter. Kunder, i samband med deras granskningar av Schneider Electric. Andra tredje parter som krävs enligt lag
Slutledd och härledd information: Tendenser, attribut eller poäng som genereras av interna analysprogram Vi kombinerar slutledda data med annan relationsinformation och använder den här typen av information: För att bättre förstå dig och förstå våra kunder i allmänhet. För utveckling och förbättring av produkter och tjänster. För interna affärsändamål, t.ex. kvalitetsstyrning, utbildning och analyser. För våra dagliga affärsändamål Vi kan lämna ut denna typ av information till våra dotterbolag och tjänsteleverantörer och till: Tredje parter med vilka vi har gemensamma marknadsföringsarrangemang. Våra advokater, revisorer och konsulter. Andra tredje parter som krävs enligt lag
Onlineinformation och teknisk information: IP-adress. Enhetsidentifierare och egenskaper. Annons-ID. Webbserverloggar. Cookies från första part. Cookies från tredje part. Webbsignaler, transparenta gif:ar, pixeltaggar. Serverloggposter. Aktivitetsloggposter Vi använder den här typen av information: För systemadministration, teknikhantering, inklusive optimering av våra webbplatser och program. För informationssäkerhet och internetsäkerhet, inbegripet upptäckt av hot. För bokföring, inklusive loggar och register som förs som en del av transaktionsinformationen. För att bättre förstå våra kunder och presumtiva kunder och förbättra vår relationsinformation, bland annat genom att associera dig med olika enheter och webbläsare som du kan använda. För att urskilja målgrupper och annonsera online. För våra dagliga affärsändamål Vi kan komma att lämna ut denna typ av information till våra dotterbolag och tjänsteleverantörer, inklusive till företag som Google som använder data som samlas in via cookies och liknande metoder för att hjälpa oss med våra annonseringsprogram online, och till: Tredje parter som hjälper till med vår informationsteknik och våra säkerhetsprogram, inklusive företag som t.ex. nätverkssäkerhetstjänster som lagrar information om upptäckta hot från skadlig programvara. Tredje parter som hjälper till med att förebygga, upptäcka och mildra bedrägerier. Tredjepartspartner för nätverksannonsering. Våra advokater, revisorer och konsulter. Andra tredje parter som krävs enligt lag. Vi lämnar också ut denna information med ditt medgivande om du uttryckligen tillåter oss att lägga ut annonseringscookies från tredje part. Läs vår cookie-information om du vill veta mer och granska dina cookie-inställningar.
IoT- och sensordata: Kommandon, användning och andra data som samlas in, beräknas eller produceras av smarta hem-produkter (t.ex. hemautomatisering, energihantering, säkerhet och elprodukter) och tillhörande appar. Diagnostikdata (t.ex. kontext och beskrivning av upptäckta fel. Geolokaliseringsdata Vi använder den här typen av information: För att aktivera produktfunktionalitet. För interna affärsändamål, t.ex. produktutveckling, säkerhet och kvalitetsstyrning. För relationsändamål, inbegripet analys av produktanvändning. För våra dagliga affärsändamål Vi kan lämna ut denna typ av information till våra dotterbolag och tjänsteleverantörer och till: Tredje part som hjälper till med vår informationsteknik och våra säkerhetsprogram, inklusive nätverkssäkerhetstjänster och konsortier för internetsäkerhet • Tredje part som hjälper till att förebygga, upptäcka och mildra bedrägerier. Tredje part efter behov för att slutföra transaktionerna, inklusive tredje part som tillhandahåller produkter och tjänster som du ansluter till våra. Tredjepartspartner för nätverksannonsering. Våra advokater, revisorer och konsulter. Andra tredje parter som krävs enligt lag
Audiovisuell information: Vi samlar in den här typen av information från: Fotografier. Videobilder. CCTV-inspelningar. Inspelningar från callcenter och samtalsövervakningsloggar. Röstmeddelanden Vi använder den här typen av information: För interna affärsändamål, såsom inspelade samtal som används för utbildning, coachning eller kvalitetsstyrning. För relationsändamål, t.ex. användning av foton och videor för sociala medier. För anläggningssäkerhet och förlustförebyggande. För våra dagliga affärsändamål Vi kan lämna ut denna typ av information till våra dotterbolag och tjänsteleverantörer och till: Tredje part som hjälper till med vår informationsteknik och våra säkerhetsprogram och våra förlustförebyggande program. Våra advokater, revisorer och konsulter. Andra tredje parter som krävs enligt lag
Efterlevnadsdata: Vi samlar in den här typen av information från: Uppgifter från program för efterlevnad, t.ex. register som förs för att visa att tillämpliga lagar följs. Produktsäkerhetsdata och annan information för regelefterlevnad. Uppgifter om konsumentpreferenser, t.ex. vilka som tackar ja eller nej till marknadsföringsprogram. Uppgifter som rör begäran om CCPA-rättigheter Vi använder den här typen av information: För att följa och visa att tillämpliga lagar följs. För rättsliga frågor, inbegripet rättstvister och regelefterlevnadsfrågor, inklusive för användning i samband med civilrättsliga, straffrättsliga, administrativa eller skiljedomsförfaranden, eller i tillsynsmyndigheter eller självreglerande organ, inklusive delgivning av processer, utredningar för att föregripa rättstvister, verkställande eller genomdrivande av domar och beslut. För interna affärsändamål, såsom riskhantering, granskning, interna utredningar, rapportering och analys. För våra dagliga affärsändamål Vi kan lämna ut denna typ av information till våra dotterbolag och tjänsteleverantörer och till: Våra advokater, revisorer och konsulter. Tillsynsmyndigheter, kunder och andra tredje parter i samband med deras granskningar av Schneider Electric. Andra tredje parter (inklusive statliga myndigheter, domstolar och motståndares advokatbyråer, konsulter, delgivningsmän och parter i rättstvister) i samband med rättsliga frågor