Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

50 %

kvinnor anställda

40 %

kvinnor i frontline management

30 %

kvinnor i ledningsteam

50 miljoner

människor med tillgång till grön elektricitet

Främja jämställdhet på arbetsplatsen

Visa vägen med jämställdhet

Med 7 kvinnor i vårt verkställande utskott är vi redan ett av de mest könsbalanserade företagen. Ändå fortsätter vi att höja ribban för jämställdhet på alla nivåer i organisationen genom att minska löneklyftan, bekämpa fördomar och ha flexibla policyer för arbete och ledighet.
Läs mer om hur vi gör det

Överbrygga gapet med energi

Tillgång till energi, en grundläggande mänsklig rättighet

Över 700 miljoner människor lever fortfarande utan elektricitet, vilket begränsar deras livskvalitet, studier och utsikter till arbete. Det är oacceptabelt, så vi samarbetar med människor och partners på plats för att utveckla och erbjuda anpassade lösningar som ökar tillgången till energi för utveckling av lika möjligheter.
Utforska våra lösningar utanför elnätet

Höjdpunkter inom jämlikhet

Erkända för femte året i rad

I Bloomberg Gender Equality Index för vårt starka engagemang för att främja och underlätta lika möjligheter överallt.

Tillgängliga lösningar för ren energi

Med Solar Impulse Foundation identifierar och främjar vi lösningar som kan införas i stor skala för att utöka tillgången till energi.

Innovation och mångfald går hand i hand

Se hur mångfald vad gäller kön, etnicitet och erfarenhet kan resultera i kreativa och innovativa resultat.

Nya sätt för nya tider

Pandemin har lärt oss att det är viktigt att anpassa våra arbetspolicyer så att vi har utrymme för flexibilitet och familjetid.

Fristående elektrifiering är möjlig

Vår molnbaserade plattform för fjärrhantering kan hjälpa installatörer ansluta till och hantera installationer utanför elnätet.

Rekommendationer för en hälsosam arbetsplats

Baserat på undersökningen vi gjorde med FN om att införa ett holistiskt tillvägagångssätt för jämn könsfördelning.

Lämnar ingen efter sig

I kris- och nödsituationer samarbetar vi med icke-statliga organisationer som UNHCR med lösningar för energitillgång som är anpassade efter deras behov.

Belöna bra arbete

Så här ser vi på vår belöningspraxis: lika lön för lika arbete och rättvis differentiering av de anställdas prestationer och beteende.

Våra jämlikhetsåtaganden bidrar till FN:s millennieutvecklingsmål

I linje med vår strävan efter att koppla samman framsteg och hållbarhet stödjer våra hållbarhetsinitiativ FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Mer om vårt jämlikhetsengagemang

Mångfald, jämlikhet och inkludering

Mer om vår kultur, våra värderingar och våra policyer för mångfald och inkludering på arbetsplatsen

Karriär på Schneider Electric

Ta en titt på de senaste möjligheterna för dig och bygg din karriär med oss.

Hållbarhetsrapporter

Få tillgång till resultat och rapporter om Schneider Electrics hållbarhetspåverkan på ett och samma ställe.

Hur kan lika möjligheter på arbetsplatsen och rättvis tillgång till energi skapa hållbar utveckling? 

Schneider Electric strävar efter att skapa lika möjligheter på arbetsplatsen i en inkluderande miljö där företagets mångfald och inkludering värderas och att ge alla samhällen lika tillgång till energi för att göra hållbarhet till en global och lokal verklighet. Schneider Electric är ett av världens mest diversifierade, inkluderande och rättvisa företag och tror på att främja mångfald, utbildning, kompetenshöjning och utveckling för sin personal internt och tillhandahålla energiåtkomst till alla externt för att hantera klimatförändringarna. Utforska vår jämlikhetsstadga som fokuserar på en jämn könsfördelning med initiativ för att rekrytera och utbilda kvinnor för ledarskap och chefsbefattningar. Den belyser också våra insatser för att bekämpa klimatförändringar och social ojämlikhet genom tillgång till grön elektricitet för alla. Vi visar vägen genom att bekämpa löneklyftan mellan könen och omedvetna fördomar och genom att främja inkluderande och flexibla arbetsvillkor, vilket underlättar livet och karriärutvecklingen för våra medarbetare. Vi är engagerade i rättvisa löner och förväntar oss anständiga arbetsnormer av våra partner i leverantörsskedjan. Vårt företag sätter människor i fokus, anammar olikheter och bygger upp en inkluderande kultur av respekt där alla är lika, unika och säkra för att kunna vara på topp. Utforska våra externa lösningar för grön och tillförlitlig elektricitet där vi arbetar med våra medarbetare och partner för att göra det möjligt för samhällen världen över att få tillgång till kommersiellt pålitlig, säker, effektiv och hållbar energi för jämlik utveckling. Schneider Electric har för avsikt att förbättra människors liv över hela världen genom att utveckla hållbara energilösningar och utöka stödet till en inkluderande kultur och lika möjligheter på arbetsplatsen. Vi tror att alla former av mångfald ger verkligt värde och ett ökat inflytande för ekosystemen i företaget, eftersom olika genrer, etnicitet och erfarenheter kan ge kreativa och innovativa resultat.