Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Stöd för alla anställda

På Schneider Electric leder vi med inkludering och omsorg. Vi vet att rättvisa möjligheter positivt påverkar våra medarbetare, vårt företag och vår värld. ​

Ronald

Ledare för tillverkningsteamet

Varje medlem i mitt team har unika styrkor som tillsammans kan hjälpa vår grupp. Jag gör mitt bästa för att behandla varje kollega med lika respekt och tillämpa olika förhållningssätt för att hålla alla engagerade och inkluderade. Som individ uppskattar jag möjligheten att arbeta i en skiftande miljö där jag också känner mig delaktig.

Pauline

Koordinator för hälsa och säkerhet

De som jag arbetar med anammar och uppskattar olikheter och gillar atypiska profiler. Min roll anpassades snabbt till mitt funktionshinder: ett program som skapar undertexter vid samtal, genomskinliga masker och skriftliga utskrifter av möten med en anpassningsbar plattform och surfplatta.

Peter

Ledare för veteranfrågor

Schneider erbjuder tillgång till en heltäckande plattform för hälso- och sjukvård som främjar det dagliga välbefinnandet genom sunda vanor, well-being-utbildning, frivilligt deltagande i en årlig hälsoutvärdering, influensavaccinationer, hälsovårdscoachning och andra aktiviteter som stöder anställdas hälsa och välbefinnande.

Ilias

Företagsstrategichef

Jag har flyttat fem gånger och jag anser att jag på något sätt har bytt företag fem gånger. Eftersom jag varje gång befinner mig i en helt annan miljö, med en annan kultur och ett nytt språk, får jag en helt ny upplevelse och en fräsch och spännande förväntan av det okända.

Främja innovation och mångfald

Charlandra delar sin erfarenhet: ”Medarbetarna här är mycket olika och inte bara olika när det gäller etnicitet utan även i sina upplevelser. Genom att utnyttja olika upplevelser kan vi ta fram olika kreativa lösningar för våra kunder.”

Vårt engagemang för jämställdhet och inkludering för alla

Jean-Pascal Tricoire, ordförande för Schneider Electric, berättar om vad jämställdhet innebär för honom och de företagsåtaganden som började med HeForShe IMPACT 10X10X10 Champion-åtagandena och som nu har integrerats i Schneider Sustainability Index.

Omsorg är i centrum av allt vi gör

Lika lön gynnar lika möjligheter

Att belöna våra anställda rättvist för kunskaperna de har och att värdera deras bidrag är väsentligt för verksamheten.

Främja inkludering av HBTQ+

Som ett globalt företag är Schneider Electric stolta över att stå upp för alla människors lika rättigheter och rättvis behandling. Genom att stödja FN:s Free & Equal-standarder åtar vi oss att främja en kultur av respekt och jämställdhet för HBTQ+.
Läs bloggen

Inkluderande och lättillgängliga lösningar för alla

Inkludering av funktionshindrade börjar med att främja respekt och förståelse, och det kräver att vi ökar medvetenhet och utbildar alla våra anställda om varför tillgänglighetsfrågor är viktiga. Förutom medvetenhet vidtar vi också konkreta åtgärder och anammar en helhetssyn av integreringen av funktionshindrade.
Se våra åtaganden
UN Generation Equality Forum
Valuable 500
Världsekonomiskt forum – nya arbetsstandarder
Företag för inkluderande tillväxt
Fri och jämlik
Principer om ökat inflytande för kvinnor
Internationella arbetsorganisationen – globalt nätverk för företag och funktionshinder

Globala erkännanden för våra ansträngningar

Hur kan inkludering och omsorg genom design få positiva effekter för våra anställda, vårt företag och vårt samhälle, och bidra till en hållbar utveckling? 

 

Schneider Electric strävar efter inkludering och omsorg genom design för att säkerställa säkra och inkluderande arbetsmiljöer och affärsbeslut som gör hållbarhet till en global och lokal verklighet. Som ett av världens mest diversifierade, inkluderande och rättvisa företag tror Schneider Electric på att främja mångfald, rättvisa, inkludering och välbefinnande internt för sin personal och tillhandahålla energiåtkomst till alla utanför företaget för att hantera klimatförändringar. Vi tror på DEI-åtaganden (mångfald, rättvisa, inkludering) och fokuserar på jämn könsfördelning med initiativ som kampanjen HeForShe för att anställa and utbilda kvinnor i ledarskaps- och ledningsroller. Vi leder vägen genom att bekämpa löneskillnaderna mellan könen och omedvetna fördomar och genom att främja inkluderande och flexibla arbetsstrategier, och genom att underlätta människors liv och karriärutveckling. Vi skapar partnerskap med organisationer som prioriterar inkludering och omsorg för att bidra till att förändra arbetsstandarderna för alla intressenter. Vi är ett personföretag som anammar olikheter och bygger upp en inkluderande kultur av respekt där alla är jämlika, unika och trygga att vara sitt bästa jag. Vi arbetar för att integrera funktionshindrade och göra våra arbetsplatser och anläggningar tillgängliga för alla genom att tillämpa universella designprinciper när vi utformar nya anläggningar och vidtar anpassningsåtgärder där det är möjligt i våra nuvarande anläggningar. Schneider Electric har för avsikt att förbättra människors liv över hela världen genom att utveckla hållbara energilösningar och utöka dess stöd för en inkluderande kultur och lika möjligheter på arbetsplatsen. Vi anser att alla former av mångfald ger verkligt värde till företaget eftersom olika kön, etniciteter och erfarenheter kan ge kreativa och nyskapande resultat.