Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Koppla samman framsteg och hållbarhet för alla

I mer än 20 år har vår stiftelse, under överinseende av Fondation de France, tagit initiativ till filantropisk verksamhet i enlighet med Schneider Sustainability Impact och FN:s globala mål, med fokus på att utbilda ungdomar för att förbättra livskvaliteten och möjligheterna till sysselsättning.

1 miljon

individer utbildade i energi

50 000

volontärdagar över hela världen

Utbildning och entreprenörskap

Yrkes- och entreprenörsutbildning är en viktig drivkraft för socioekonomisk och hållbar utveckling.

Genom att tillhandahålla vår expertis, volontärtid och våra samarbetspartners på plats kan vi ge individer och samhällen möjlighet till en bättre framtid.
Utforska vårt program

VolunteerIn-programmet

Vårt VolunteerIn-program, som skapades 2012, inspirerar människor att ge tillbaka till samhällen genom mentorskap, utbildning och bidrag till meningsfulla initiativ från lokala partners. Genom att stödja dem förstärker vi kraften i samhällsansvar och hållbar utveckling.
Upptäck våra projekt

Stiftelsepartnerskap

Stötta samhällen på Giving Tuesday

Förespråka förändring med FN

Ren innovation och lösningar med Solar Impulse

Uppgradering av entreprenörers anläggningar i Pakistan

Besök vår globala webbplats (på engelska) om du vill se de senaste projekten och resultaten

Se de senaste projekten och resultaten Öppnas i nytt fönster

Tomorrow Rising-kampanjer för nödhjälp

Tomorrow Rising Libanon

Stiftelsen startade en insamlingskampanj och hjälpte de mest påverkade människorna genom att återställa energi i husen.

Tomorrow Rising Indien

Schneider Electric India och stiftelsen startade en insamlingskampanj för att stödja de drabbade indiska samhällena.

Tomorrow Rising Östafrika

Dela ut livsmedel till familjer och små barn i Kenya under pandemin för att ge tillgång till näringsrika måltider.

Tomorrow Rising Myanmar

Schneider Electric Foundation gav lokala skräddare möjlighet att tillverka 50 000 munskydd att dela ut över hela landet.

Skicka in ditt projekt

Du vill presentera ett initiativ från din organisation/icke-statliga organisation för att be om ekonomiskt stöd från stiftelsen.
Skicka in ditt projekt Öppnas i nytt fönster

Mer om vad vi gör för hållbarhet

Hållbarhetsrapporter

Få tillgång till resultat och rapporter om Schneider Electrics hållbarhetspåverkan på ett och samma ställe.

Schneider Electrics hållbarhetspåverkan

Alla hållbarhetsåtaganden från Schneider Electric.

Vårt åtagande för alla generationer

Mer om våra initiativ som stödjer och gör det möjligt för människor att utvecklas och mötas över generationsgränserna.
Hur fokuserar Schneider Electric Foundation för hållbarhetsutveckling på att överbrygga framsteg och hållbarhet?

Schneider Electric Foundation för hållbarhetsutveckling Syftar till att driftsätta initiativ för hållbar utveckling och FN:s mål för hållbar utveckling för att göra det möjligt för enskilda personer och samhällen att uppnå ledarskap inom miljö, samhälle och styrning, förbättrad livskvalitet och en inkluderande arbetsmiljö. Som världens mest hållbara och inkluderande påverkande företag arbetar Schneider Electric för att uppnå målen för hållbar företagsutveckling och samhällsansvar genom att överbrygga framsteg och hållbarhet genom utbildning av god kvalitet för alla. Upptäck Schneider Electric Foundation-åtaganden som bidrar till målen för hållbarhetsutveckling genom långsiktig yrkesutbildning och volontärarbete över hela världen, genom att skydda utsatta grupper och hjälpa dem att starta utbildningssystem och yrkesutbildning för utsatta ungdomar. Upptäck vår VolunteerIn-plattform som mobiliserar aktiv volontärverksamhet och deltagande i samhällsengagemang, stärker social integration och fördjupar solidariteten med initiativ som tas av lokala partnernätverk. Vår grund för hållbar utveckling stödjer lokala partners initiativ till utbildning och entreprenörskap inom elsektorn för att skapa ekonomisk och social utveckling genom tillgång till energi och främja ett rättvist samhälle för att uppmuntra framtida generationer. Utforska hur Schneider Electric Foundation skapade Tomorrow Rising hjälpkampanjer för att samla in medel för katastrofhjälp och pandemikatastrofhjälp, energiåterställning och möjligheter för lokalsamhällena. Schneider Electric Foundation för hållbarhetsutveckling erbjuder utbildnings- och entreprenörskapsprogram för människor som vill skaffa sig färdigheter, hitta arbete eller bli entreprenörer inom energisektorn. Den ger också ekonomiskt stöd för att förändra människors liv och samhällsstyrning över hela världen och bidra till utvecklingen av nya energilösningar som är säkra, tillförlitliga och hållbara.