Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Schneider Electric lanserar nytt koncept för smart rumsstyrning i byggnader

22/04/2020

Ladda ned PDF

Solna, 22 april 2020

Schneider Electric lanserar nu konceptet Connected Room Solution på den svenska marknaden – en innovativ, kostnadseffektiv och framtidssäker modullösning för smart rumsstyrning.

Lösningen erbjuder en mer personlig och anpassad upplevelse, samtidigt som den ökar driftseffektiviteten och bygger på en flexibel infrastruktur som enkelt kan anpassas vid förändringar av byggnadens ytor. IoT-navet i lösningen är Room Purpose Controller (RP-C) från Schneider Electric, som tillsammans med de smarta expansionsmodulerna möjliggör styrning av klimat, belysning och solljusavskärmning på rumsnivå.

 

– Smarta byggnader handlar idag om att skapa ytterligare värden parallellt med strävan efter ökad energieffektivitet, säger Andreas Finnstedt, Vice President, Digital Energy på Schneider Electric. De som äger byggnader behöver idag uppnå effektivitetsmål samtidigt som de erbjuder en bättre upplevelse för hyresgäster och besökare. Om vi ser ur ett större perspektiv behöver man bygga in smartheten redan från grunden avseende system även på rumsnivå för att i nästa steg få smarta byggnader och bestånd. Som branschledande aktör vill vi möjliggöra just detta, avslutar Andreas.

 

Connected Room Solution

 

I dag integreras ofta separata system för exempelvis luftbehandling, belysning och solljusavskärmning i byggnaden på varje våningsplan. Connected Room Solution bygger istället på att integrera byggnadens olika system på rumsnivå och således skapa ett integreratsystem för styrning av klimat, belysning och solljusavskärmning.

– Vid investeringar i byggnadsautomationssystem är det viktigt att välja framtidssäkra och robusta lösningar som inte bara är kostnadseffektiva utan även flexibla för framtida ombyggnationer som dessutom enkelt kan dra nytta av ny teknik, säger Linnea Lunnbäck, produktchef på Schneider Electric. Särskilt viktigt blir detta vid val av styrsystem för rumsfunktioner, då dessa system ska kunna erbjuda hög grad av interaktion med användarna, en flexibel teknik och kunna anpassas efter hur ytor nyttjas. Vår lösning bygger på ett koncept som både är kostnadseffektivt och tar hänsyn till dessa faktorer, avslutar Linnea.

Connected Room Solution utgörs av ett IoT-baserat system som bygger på flera moduler och applikationer utvecklade för att skapa ett effektivt system för smarta rum som erbjuder hög komfort och användarvänlighet. I den första lanseringen introduceras konceptets fem första moduler. Fler moduler och applikationer till konceptet väntas lanseras senare under året. Genom att lösningen är modulär är det enkelt att utöka från system inom uppvärmning, ventilation och luftkonditionering – till att även omfatta system för belysning, solljusavskärmning och rumssensorer. Connected Room Solution inkluderar även appar för personlig rumsstyrning och verktyg för effektiv idrifttagning och enkel anpassning vid förändringar i byggnadens disposition.

I lösningen distribueras intelligensen, eldistributionen och integrationen till respektive rum. Genom att både integration och matning sker via samma enhet på rumsnivå minskas omfattningen på kabeldragningen och installation blir snabbare och mer kostnadseffektiv. Integration av systemen möjliggör synergier som kan användas till samverkande funktioner för energioptimal drift. Ett exempel på detta är att vid hög solinstrålning reglera solljusavskärmningen i rummet för att undvika ett ökat kylbehov.

Möjligheter som kommer med Connected Room Solution:

 

 

  • Användaren har möjlighet att justera rumstemperatur, solljusavskärmning och belysning via en grafisk rumsenhet eller genom appen EcoStruxure Building Engage – Occupant
  • Användarupplevelsen blir snabbare, säkrare och mer flexibel eftersom lösningen byggts på modern IP-teknik
  • Effektiv idrifttagning genom appen eCommisioningTool (eCT)
  • Ökad flexibilitet genom det grafiska verktyget Rezoning – driftpersonal kan enkelt själva anpassa värme, kyla, belysning och solljusavskärmning för respektive rum när byggnadens disposition förändras
  • Lösningen är kommersiellt öppen – hela leveransen kan utföras av Schneider Electric eller någon av företagets certifierade partners, EcoXperts

I april 2020 lanseras följande:

 

  • Två belysningsmoduler med kraftförsörjning, en DALI belysningsmodul och en 1-10V belysningsmodul
  • Två moduler med kraftförsörjning för solljusavskärmning, en i HV-utförande och en i LV-utförande
  • En multisensor för mätning av LUX och närvaro

Läs mer om Connected Room Solution här.

För ytterligare information, kontakta:
Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef, malin.brant-lundin@se.com073-086 56 64

  • Vi på Schneider Electric ser tillgång till energi och digital utveckling som en grundläggande mänsklig rättighet. Schneider Electric uppmuntrar alla att använda energi och resurser på optimalt sätt, och säkerställa att “Life is On” överallt och för alla. Vi erbjuder digitala lösningar för energihantering och automation, och skapar genom detta möjligheter för ökad effektivisering och större hållbarhet. Vi kombinerar världsledande energiteknologi, realtidsautomation, mjukvaror och tjänster i integrerade lösningar för hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Vår vision är att göra verklighet av de oändliga möjligheterna som finns i ett öppet, globalt och innovativt samhälle och som ligger i linje med vårt syfte och inkluderande värderingarwww.se.com/se.

Sverige

Införande av Wiztopics Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.

Din webbläsare är inaktuell och har kända säkerhetsproblem. Det är inte heller säkert att alla funktioner på den här webbplatsen eller andra webbplatser visas. Uppgradera din webbläsare för att komma åt alla funktioner på webbplatsen. Den senaste versionen för Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge rekommenderas för optimal funktionalitet.