Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Schneider Electric uppmanar till större satsningar för att påskynda energiomställningen och hantera energikrisen

16/01/2023

Avkarbonisering och effektivisering är en viktig väg framåt. Därför uppmanar Schneider Electric till större insatser för att ta itu med rådande energikris inför World Economic Forums årliga konferens i Davos. Enligt en undersökning från Schneider Electric planerar de flesta företag spendera mindre än två procent av sina intäkter på initiativ för hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp och endast 31 procent satsar på elektrifiering.

Schneider Electric, ledare inom den digitala omställningen av energihantering och automation, uppmanar nu företag och regeringar till att påskynda hållbarhetsarbetet och större investeringar i teknik som minskar koldioxidutsläppen och stärker energisäkerheten.

Uppmaningen är kopplad till de stigande energipriserna, den rådande energikrisen och de ökande klimatförändringarna, vilka skapar stora utmaningar världen över. Det är med bakgrund i dessa utmaningar som World Economic Forums årliga konferens hålls i Davos i Schweiz den 16-20 januari, där representanter från Schneider Electric kommer att delta.

– Dagens klimat- och energikris är en ekonomisk utmaning för allt fler människor. När företagsledare och beslutsfattare möts i Davos måste vi agera långsiktigt för vårt eget bästa och vi får inte undvika de tuffa besluten. Det kommer inte finnas något långsiktigt välstånd utan en fullständig energiomställning. På Schneider är vårt tillvägagångssätt Strategize – Digitize – Decarbonize. Företag, regeringar och samhällen måste agera nu för att kunna fullfölja sina åtaganden, säger Jean-Pascal Tricoire, Schneider Electrics styrelseordförande och VD.

Hela 38 procent av de globala koldioxidutsläppen kommer från byggnader och ytterligare 32 procent från industrin[1]. Här hjälper Schneider Electrics produkter, mjukvara och tjänster inom industriell automation och energihantering till att minska koldioxidutsläppen och digitalisera energianvändningen hos företag, industrier, fastighetsförvaltare och hushåll.

Schneider Electric erbjuder också insikter om trender och lösningar för minskat koldioxidutsläpp genom undersökningar, forskning och rapporter sammanställda av Schneider Electric Sustainability Research Institute.

En oberoende undersökning bland 500 företagsledare som genomfördes på uppdrag av Schneider Electric förra året visade att företags hållbarhetsåtaganden och investeringar ofta hämmas av komplexiteten i avkarbonisering. I genomsnitt planerade företagen i undersökningen att spendera mindre än två procent av sina beräknade intäkter under de kommande tre åren på initiativ för hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp. Detta trots att sådana investeringar ofta är kostnadseffektiva och med en avkastning på under ett till tre år.

Elektrifiering i Europa för ökad energisäkerhet

Om man fokuserar på sektorer där elektrifiering är både genomförbart och attraktivt skulle man kunna öka elektrifiering som andel i energimixen från ungefär 20 procent till 50 procent. Det visar en ny rapport från Schneider Electric som handlar om EU:s elektrifieringspotential. Andelen naturgas och olja skulle i sin tur minska med ungefär 50 procent, vilket skulle bidra till en förbättrad energisäkerhet.

Schneider Electric påpekar att dagens europeiska energikris kommer efter decennier av säker och tillförlitlig energi med en relativt stabil prissättning. Många upplever för första gången en oförutsägbar energiförsörjning och rekordhöga priser, vilket visar ett misslyckande både i den långsiktiga energiberedskapen och i genomförandet av planer för minskade koldioxidutsläpp. Detta understryker vikten av att omvärdera hela energiekvationen.

– Vi har redan tekniken för att vända den rådande energi- och klimatkrisen och för att leverera säker, pålitlig och hållbar energi. Vårt datadrivna tillvägagångssätt, som spänner över industriell automation, digitalisering och digital tvilling-teknologi, öppnar upp för en ljusare, mer hållbar och framgångsrik framtid. Vikten av snabbare åtgärder har aldrig varit större än vad den är nu, säger Jean-Pascal Tricoire.

Footnotes

 

  1. ^ [1] IEA Global Energy Review: CO2 Emissions, 2021

Införande av Wiztopics Blockchain certifieringsplatform

Från och med den andra oktober 2019 certifierar Schneider Electric sitt innehåll på Wiztrust för en säker kommunikation. Du kan kontrollera äktheten på webbplatsen Wiztrust.com för företagskommunikation.
Visa pressmeddelande (pdf, 185 kb) Öppnas i nytt fönster
Dela den här sidan: