Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 • Default Alternative Text

  Understationsautomatisering

  Öka produktiviteten och minska kostnaderna genom att uppgradera din åldrande understationsautomatisering med våra kompatibla, anslutna produkter.

  Läs rapport + Lifecycle Services

EcoStruxure understationsdrift

Våra system för understationsautomatisering (SAS) är baserade på de senaste IEC 61850- och internetsäkerhetsstandarderna, och kombinerar förbättrad kompatibilitet, säkerhet och anslutningsmöjligheter.

Standardalternativ text

Lösning och fördelar

Effektivitet som ständigt förändras påverkar utan tvivel kraven på medelspänning. Önskemål om ständig effektivitet påverkar utan tvivel kraven på din mellanspänningsutrustning. Med vår marknadsledande expertis och erfarenhet kan vi på Schneider Electric erbjuda dig de kostnadseffektiva lösningar som du behöver för att möta effektivitetskraven.

> Med ledande IED:er, skyddsreläer, mätnings- och övervakningslösningar
> Ett effektivt och lättanvänt användargränssnitt
> Varierat utbud som uppfyller alla gällande internationella och lokala normer
> Fullständigt testade, digitalt intelligenta lösningar: flexibla, kompakta, tål tuffa miljöer
> Optimerade totala ägandekostnader över installationernas hela livslängd
 • Internetsäkerhet för elbolags understationer Ett ramverk för utveckling och utvärdering

  Upptäck de processer och procedurer som säkrar en understation, med råd om hur du övervinner utmaningarna med resurshantering för en understation. Du får även en beskrivning av några av de verktyg som finns tillgängliga.

  Hämta rapport
  Experienced senior electrician working on a transformer in substation

EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor

Distributionsnätverkssystem baserade på IEC 61850-standarden blir smartare och mer komplexa, men utmaningar kvarstår kring prestanda, tillförlitlighet och skalbarhet.

Standardalternativ text

Lösning och fördelar

Den nya generationens EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor är ett systemkonstruktionsverktyg enligt standarden IEC 61850, som är tillämpbart på alla automationslösningar för kraftsystem.

Det består av ett intuitivt och tillverkaroberoende visuellt paket med vilket du kan sprida information i andra verktyg via standardiserade filutbyten.

> Ingenjörskonst av hög kvalitet med förbättrad effektivitet
> Snabb inlärningskurva
> Konstruktioner som återanvänder lösningar
> Högre nivå av standardisering och marknadskompatibilitet
> Grundläggande automation av projektdokumentation
 • EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor

  Systemkonstruktionsverktyg för IEC 61850
  Programvaruplattform för modellering av kraftapplikationer, med vilken du kan designa och konfigurera distribuerade systemlösningar och komponenter inuti ett heterogent smart elnät.

  EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor
  Default Alternative Text

EcoStruxure™ Asset Advisor

Ett systemfel i eldistributionen kan orsaka stora avbrott, eller till och med totalt driftstopp i anläggningen. Skydda dina tillgångar med EcoStruxure™ Asset Advisor.

Standardalternativtext

Lösning och fördelar

Schneider Electrics innovativa tjänster utnyttjar elutrustningsdata samt tar hänsyn till dina processers vikt och behovet av användbar kunskap. Skydda resurser, processer och medarbetare. Skydda dina eldistributionsnät med förutsägande analys och tillgångsövervakning.

> Verksamhetens resultat
> Säkerhet
> Ekonomisk effektivitet
> Övervakning och analys av flera platser
> Integrerad IoT-teknik
 • EcoStruxure Asset Advisor Från data till användbar kunskap

  Kombinera en klassledande teknisk plattform med vår expertis inom underhåll och tillverkning av elutrustning, så att du kan vara lugn i vetskapen om att dina tillgångar och anläggningar är tillförlitligt övervakade.

  Upptäck EcoStruxure Asset Advisor
  Default Alternative Text

Styrenheter och RTU:er

Resurshantering i elnätsdrift kräver fjärrövervakning och fjärrstyrning. Effektiva strategier kan innefatta olika arkitekturer, äldre protokoll och media.

Standardalternativ text

Lösning och fördelar

Vi har härdade lösningar som tål tuffa elmiljöer. I vårt utbud av fjärrterminalenheter (RTU:er), t.ex. Saitel DR, Saitel DP och C264, hittar du de mest flexibla och robusta lösningarna för att automatisera ditt nät:
> Fristående RTU:er
> Distribuerade I/O
> Datasamlare
> Protokollomvandlare

Automationssystem för understationer

> Modernisera och framtidssäkra ditt elnät
> Förenkla nätverksdrift och underhållsuppgifter
> Få inbyggd internetsäkerhet

> Dra nytta av stark lokal kundservice

 • Styrenheter och RTU:er

  Vår omfattande portfölj av erbjudanden hjälper dig att konstruera de mest flexibla och robusta lösningarna för att automatisera ditt elnät.

  Få mer information
  Technicians at control panels, energy management, power management.

Hitta produkter och lösningar

Skyddsreläer

Skyddsreläer ger den grundläggande säkerhet som behövs för att driva ditt elnät. Med det primära uppdraget att ge bättre driftsäkerhet, tillhandahåller våra heltäckande enheter beprövade driftsprinciper och funktioner som hjälper dig att förbättra tillförlitligheten och säkerheten. Funktioner för internet- och driftssäkerhet gör det lättare att styra och övervaka åtkomst till enheten och därmed minska riskexponeringen.

Standardalternativ text

Lösning och fördelar

Reläskydden MiCOM, Sepam och VAMP används på stora anläggningar i hela världen och är förstavalet när det gäller skydd, styrning, mätning, övervakning och kommunikation. Våra inbyggda skydd är en viktig del i kontrollsystemet och tar hand om dina värdefulla resurser i mottagningsstationen. Vi tar fram system med beprövade algoritmer och de senaste standarderna för skydd, säkerhet och kommunikation för att kunna erbjuda skyddslösningar i världsklass.

> Säkra enheter med rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) enligt IEC 62351
> Begränsa och logga avsiktlig, oavsiktlig eller skadlig åtkomst till skyddade data eller konfiguration
> Oberoende Ethernet-nätverk med dubbla IP för fysisk separering
> Välj IEC 61850 version 1 eller 2, genom att göra en enkel inställningsändring
> Senaste redundans för smidig datakommunikation (IEC 62439 på PRP eller HSR)
> Världsledande skydd mot ljusbågar och SIL 2 säkerställer förbättrad driftsäkerhet

Internetsäkerhet

Förbättra tillförlitligheten i elnätsnoder utan att kompromissa med föreskrifter, säkerhet, avbrott, rykte, försäkringspremier och vinst. Lösningen EcoStruxure™ Substation Operation är enkel att använda och administrera, samtidigt som den är tillförlitlig, prisvärd, öppen och kompatibel.

Standardalternativ text

Lösning och fördelar

Ett enkelt men ändå heltäckande sätt att hantera din understation, utan ytterligare IT-lager och med produkter, lösningar och tjänster med inbyggd internetsäkerhet.

EcoStruxure™ Substation Operation (tidigare kallad PACiS Substation Automation System) och tjänster förbättrar ditt elnäts driftsäkerhet. Du får fördelen av ett systemiskt förhållningssätt till internetsäkerhet.

EcoStruxure Substation Operation skyddar ditt nätverk med ett djupgående försvar
> Holistiskt förhållningssätt till systemsäkerhet med expertsupport och tjänster för internetsäkerhet, såsom säkerhetsrevisioner, incidentsvar och programfixhantering
> Secure-by-design-komponenter (IEC 62351-8 RBAC) i skydd, HMI, RTU:er, gateways och kommunikationsenheter
> Öppen och kompatibel lösning i linje med de senaste standarderna och föreskrifterna
> Förenklad administration av säkerhetspolicy med innovativa verktyg