5 ขั้นตอน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการทางอุตสาหกรรมผ่านทาง IIoT และการแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัล

เทคโนโลยีและแนวความคิดของ Industrial Internet of Things (IIoT) สามารถเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการได้หากนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ในอดีตนั้นความสำเร็จหรือความล้มเหลวของความปลอดภัยในอุตสาหกรรมต่างต้องอาศัยโมเดลที่มีความโน้มเอียงโดยอิงจากข้อมูลในอดีต IIoT เปิดประตูสู่มุมมองการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับความปลอดภัยที่คาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเมื่อปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยเกินเกณฑ์ที่จะยอมรับได้ บทความนี้เป็นแนวทางสำหรับการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและเทคนิค IIoTเพื่อสร้างความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมในลักษณะที่ทำกำไรได้

การอ้างอิง

 : 

วันที่

 : 

ชนิด

 : 

ภาษา :

เวอร์ชัน :

ไฟล์
Size(mb)
Process Safety white paper (.pdf)

ประเภทของสินค้า

รายการของฉัน

เก็บ

ดูเอกสารของฉัน
loader-lg loader-sm