แบรนด์ของเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

กลยุทธ์ความยั่งยืนองค์กรของเรา

ผลกระทบด้านความยั่งยืนของชไนเดอร์ปี 2021-2025

เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและมีความมุ่งมั่นเพื่อผลกระทบที่ยั่งยืนในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

ความมุ่งมั่นของ Schneider Electric เกี่ยวกับคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

เป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของเรารับรองด้วยการริเริ่มที่ใช้เป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ เรามีเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ที่นำไปสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในห่วงโซ่มูลค่าของเราภายในปี 2050

คำปฏิญาณด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ Schneider Electric

เรามุ่งมั่นที่จะไม่สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพสุทธิในการดําเนินงานของเราภายในปี 2030 เพื่อรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรทางธรรมชาติ

6 ความมุ่งมั่นระยะยาวของเรา

ดูว่าเราเป็นผู้นําในการเร่งความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสําหรับลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และชุมชนของเราในทุกที่ได้อย่างไร

ภูมิอากาศ

ก้าวสู่การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ในการดำเนินธุรกิจอย่างรวดเร็วกับพันธมิตร และกับลูกค้าของเรา

แหล่งข้อมูล

การหมุนเวียน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีววิทยา

ความไว้วางใจ

สนับสนุนผู้เกี่ยวข้องในมาตรฐานสังคม ธรรมาภิบาล และมาตรฐานทางจริยธรรม

ความเสมอภาค

การสนับสนุนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างในที่ทำงานและกับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงพลังงาน

คนรุ่นต่าง ๆ

การเสริมทักษะและการพัฒนาทุกคนในทุกรุ่นให้มีส่วนร่วมและมีชีวิตที่ดี

ท้องถิ่น

ส่งเสริมทีมท้องถิ่นและพันธมิตรในการนำพาและนำเสนอผลกระทบระดับรากหญ้า

ข้อมูลเชิงลึกด้านความยั่งยืน

บล็อกและเอกสารการวิจัย

แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์

เอกสารวิจัยฉบับนี้อธิบายเกี่ยวกับมาตรฐานฉลากรักษ์โลกสากลและวิธีการตีความใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสามประการที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

เหตุใดการแก้ปัญหาด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าในสมการพลังงานจึงเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมภาวะโลกร้อน

เป้าหมายสำคัญปี 2030

จากการวิจัยล่าสุดของเรา มีสามวิธีในการปรับใช้ทันทีและก้าวสู่แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเกณฑ์ 1.5

4 ขั้นตอนสู่การลดคาร์บอน

เค้าโครงของกระบวนการที่มีประโยชน์ที่องค์กรต่างๆ สามารถนำมาปฏิบัติ เพื่อรับมือกับการลดการปล่อยคาร์บอนอย่างเหมาะสม

อากาศบริสุทธิ์เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เหตุใดทางเลือกอื่นสําหรับ SF6 และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการลดคาร์บอน

ไม่มีการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอีกต่อไป

วิธีการที่อิงกับข้อเท็จจริงในการวัด การกำหนดเป้าหมาย และการหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

มุ่งเน้นที่มาตรการระยะสั้น

BNEF ถาม Chief Strategy and Sustainability Officer ของเราเกี่ยวกับวิธีเร่งการดำเนินการ ด้านภูมิอากาศ

คนทุกรุ่นมีความสำคัญ

วิธีการของเราที่อิงกับข้อเท็จจริงในการวัด การกำหนดเป้าหมาย และการหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

มาเป็น Impact Maker

ผลลัพธ์ที่มีความหมายนั้นรวมระบบนิเวศของผู้คน ชุมชน ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และพันธมิตร และจำเป็นต้องเกิดขึ้นในทุกช่วงอายุ
Impact maker

มีส่วนร่วมกับห่วงโซ่อุปทานของเราใน The Zero Carbon Project

เรียนรู้ว่าเราจะช่วยซัพพลายเออร์ 1,000 อันดับแรกบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร เพื่อลดการปล่อย CO2 ให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี 2025 โครงการลดการปล่อยคาร์บอนเฉพาะของเราที่นำเสนอการฝึกอบรม, การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ, เครื่องมือและโซลูชัน จะมอบทุกสิ่งที่พันธมิตรของเราต้องการ ในการก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนได้เร็วขึ้น
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Forest water
ได้รับตำแหน่ง Platinum ในปี 2024 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
ติดอันดับใน Corporate Knights Global 100 เป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน
Climate Champion เป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน
6 ปีซ้อนในรายชื่อบริษัทที่น่ายกย่องที่สุดในโลก (World’s Most Admired Companies)
ได้รับรางวัล Terra Carta Seal ในปี 2022
หนึ่งใน 136 บริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดเป็นปีที่ 13