ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

เลือกประเทศหรือภาษาอื่น

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
ด้วยการใช้เครื่องมือนี้ คุณจะต้องความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้: ข้อตกลงการรักษาความลับและการใช้งานตามสภาพจริง

ข้อมูลรายการโยงผลิตภัณฑ์ของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์และมอบให้กับฝ่ายรับข้อมูลโดยอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความลับและ "ตามสภาพจริง" ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ขอปฏิเสธการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการค้าขายได้และความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ในขณะที่ชไนเดอร์อิเล็คทริคได้พยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ที่จะระบุสิ่งที่จะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่าเชิงการใช้งาน สิ่งเหล่านี้อาจไม่จำเป็นต้องเทียบเท่ากับข้อกำหนดในรูปแบบที่เหมาะสมกับการทำงาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใด ๆ จากการใช้ข้อมูลรายการโยงผลิตภัณฑ์โดยฝ่ายรับข้อมูลหรือลูกค้าของฝ่ายรับข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายรับข้อมูลตกลงที่จะให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้เครื่องมือทางธุรกิจรายการโยงผลิตภัณฑ์ของตนเองทุกรายเกี่ยวกับความจำเป็นที่สำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องโดยอิสระว่าผลิตภัณฑ์เครื่องมือเลือกที่เป็นรายการโยงใด ๆ เป็นการเปลี่ยนทดแทนเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เหมะสมในแอปพลิเคชันเฉพาะ

โปรดทราบ: การเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์อาจไม่ใช่การจับคู่แบบตัวต่อตัวที่แน่นอน โปรดทำการทบทวนเอกสารผลิตภัณฑ์ของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์