แบรนด์ของเรา

เลือกประเทศหรือภาษาอื่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

สร้างการรวมตัวกัน

จัดการชีวิตและงานของคุณ

"เราภูมิใจที่ได้เป็นคนแรกในอุตสาหกรรมของเราที่ได้สร้างความมุ่งมั่นระดับโลก" ฌอง-ปาสคาล ทริคัวร์ ซีอีโอ
นโยบาย Global Family Leave ของเรา รวมถึงช่วงชีวิตที่สำคัญสำหรับการต้อนรับทารกใหม่การดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยหรือสูงอายุ และไว้ทุกข์กับการสูญเสียของสมาชิกในครอบครัว การตระหนักถึงนิยามของครอบครัว ชีวิต และงานนั้นกําลัง เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน เราจึงได้กำหนด "การลา" และ "ครอบครัว" ไว้รวมกัน
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ

ความมุ่งมั่นของเราสําหรับ HeForShe

ซีอีโอของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค, ฌอง-ปาสคาล ทริคัวร์, แบ่งปัน "click moment" ส่วนตัวของเขาและบทบาทของเขาในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ

ในฐานะ HeForShe มีผลกระทบ 10X10X10Champion เราภูมิใจที่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ และได้ทําพันธกิจที่โดดเด่นและเปลี่ยนแปลงเกมได้ถึงสามข้อ

HeForShe เปิดตัวโซลูชันเพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศ

HeForShe 10X10X10 Champiens เปิดตัว HeForShe Emerging Solutions for Gender Equity report, แบ่งปันโซลูชันที่โดดเด่นกว่า 100 รายการเกี่ยวกับวิธีสร้างความเท่าเทียมกันทางเพศ

Pay equity at Schneider Electric

ภายใต้ความมุ่งมั่นของเรา HeForShe เราได้พัฒนากรอบการทํางานแบบ Pay Equity ขึ้น ซึ่งครอบคลุมพนักงานทั่วโลกเป็นสัดส่วน 99.6%

เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้หญิง

เราเชื่อในหลักการเพิ่มขีดความสามารถของสตรีแห่งสหประชาชาติ

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นบริษัทข้ามชาติแห่งแรกที่ประสบความสําเร็จตามความมุ่งมั่นของผู้นําประเทศทุกคนในหลักการเพิ่มบทบาทความสามารถของผู้หญิง

การเพิ่มบทบาทความสามารถของผู้หญิงที่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค อินเดีย

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นหนึ่งในสี่บริษัทที่ได้รับรางวัล Catalyst ปี 2562 ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลาย ความเสมอภาค และความพยายามของ SE อินเดีย และผลกระทบด้านบวก

ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านความเสมอภาคทางเพศ

ส่งเสริมการมีความหลากหลายทางเพศ

การต่อต้านการแบ่งแยกผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

ในฐานะบริษัทระดับโลก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ภูมิใจที่ยืนหยัดเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมสําหรับทุกคนในทุกที่ โดยการสนับสนุนมาตรฐานของสหประชาชาติว่าด้วยอิสระและเท่าเทียม เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนวัฒนธรรมแห่งความเคารพและความเสมอภาคของชุมชน LGBT+
อ่านบล็อก

ความคิดริเริ่มและรางวัล

สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมของสหรัฐอเมริกา, 2563

พนักงานได้ประเมินประเทศสหรัฐฯ Schneider Electric ในฐานะสถานที่ที่ดีในการทํางาน เกี่ยวกับบรรยากาศของสถานที่ทํางาน ผลตอบแทน ความท้าทายในด้านอาชีพ การสื่อสาร และความสัมพันธ์กับผู้จัดการของตน
Award Forbes Best Employers for Diversity 2020

รางวัลผู้ว่าจ้างที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ ด้านความหลากหลายปี 2563

Forbes ให้ยกย่อง ชไนเดอร์ อิเล็คทริค สหรัฐอเมริกา จากการสำรวจพนักงาน 60,000 คนที่ทำงานให้นายจ้างที่มีพนักงานอย่างน้อย 1,000 คนในการดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกา

รางวัลสถานประกอบการที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ และฝรั่งเศสปี 2563

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสอยู่ในการจัดอันดับจาก Glassdoor ซึ่งให้การการชื่นชมนายจ้างที่มีความโดดเด่นที่สุด ตามความเห็นของผู้มีประสบการณ์ตรงต่อบริษัท นั่นก็คือบรรดาลูกจ้างเอง

รางวัลผู้ว่าจ้างเป็นมิตรต่อครอบครัวแห่งฮ่องกงปี 2562

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ฮ่องกง ได้รับรางวัลยกย่องแนวทางปฏิบัติและนโยบายการจ้างงานที่เป็นมิตรต่อครอบครัว ซึ่งสนับสนุนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นครอบครัว

บริษัทที่ดีที่สุดด้านความหลากหลายและความเป็นหนึ่งเดียวแห่งบราซิลปี 2562

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค บราซิล ได้รับรางวัลบริษัทที่ดีที่สุดด้านความหลากหลายและความเป็นหนึ่งเดียวในส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของนิตยสาร Exame
US Best Workplaces for Diversity 2019 Award

รางวัลสถานทำงานดีที่สุดในสหรัฐฯ ด้านความหลากหลายปี 2562

นิตยสาร Fortune และ Great Place to Work ได้ทำรายการบริษัทประจำปี 2562 ในสหรัฐอเมริกาที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมด้านความเสมอภาคในหมู่พนักงาน

การรับรองความเสมอภาคในการปกครองด้วยสตรีแห่งแคนาดาปี 2562

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค แคนาดา เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในความมุ่งมั่นในการเพิ่มบทบาทความสามารถของผู้หญิงในสถานที่ทำงาน

รางวัลผู้นำริเริ่มสร้างสรรค์หน้าใหม่แห่งบราซิลปี 2562

โครงการ Women's Leadership Development and Alcoa Girl-Woman ของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริคได้รับรางวัลผู้นำริเริ่มสร้างสรรค์หน้าใหม่ซึ่งจัดโดย CEBDS

รางวัลผู้นำสตรีแห่งบราซิลปี 2562

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค บราซิล ด้านความเสมอภาคทางเพศถูกกล่าวถึงในการศึกษาผู้นำสตรีที่ทำโดยนิตยสาร Valor และ O GLOBO และอื่นๆ

รางวัล WEP แห่งบราซิลปี 2562

Win-Win Program ของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค บราซิล ได้รับรางวัล WEP จากองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติในบราซิลและสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กซึ่งมีความปณิธานร่วมกันคือเพื่อเพิ่มบทบาทความสามารถของสตรีในบราซิล

รางวัลความหลากหลายและความเป็นหนึ่งเดียวแห่งฮ่องกงปี 2562

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ฮ่องกง ได้รับรางวัล “รางวัลความหลากหลายและความเป็นหนึ่งเดียว” จาก JobMarket สำหรับกลยุทธ์ HR ของเราที่มีประสิทธิภาพ และความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายและเป็นหนึ่งเดียว

“คำยกย่องจากประธาน” แห่งเกาหลีปี 2562

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เกาหลี ได้รับรางวัล “คำยกย่องจากประธาน” สำหรับความมุ่งมั่นในการพัฒนาความเสมอภาคทางเพศ และดึงดูดให้สตรีทำงานในองค์กรมากขึ้น

โอกาสในการทำงานที่ Schneider Electric

เรียนรู้เพิ่มเติม
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="ฟรี"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="ดู"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerTH"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!