Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Altistart 22

All-in-one Soft Starters for electrical motors from 4 to 400kW

Một phần của Altivar

Soft starters for pumps and fans from 4 kW to 400 kW
Altistart 22 Schneider Electric All-in-one Soft Starters for electrical motors from 4 to 400kW