Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp của chúng tôi

Tác động của phát triển bền vững ở Schneider 2021-2025

Mục tiêu cụ thể và tham vọng cho tác động bền vững nhằm hỗ trợ các mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Cam Kết Không Phát Thải Các-Bon Của Schneider Electric

Các mục tiêu Không Phát Thải Các-Bon của chúng tôi đã được xác nhận với sáng kiến Mục tiêu Khoa học. Chúng tôi có 3 cột mốc dẫn đến Không Phát Thải Các-Bon trong toàn bộ chuỗi giá trị của mình vào năm 2050.

Cam kết đa dạng sinh học của Schneider Electric

Chúng tôi cam kết không có tổn thất ròng về đa dạng sinh học trong vận hành đến năm 2030 để bảo tồn hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên.

6 cam kết dài hạn của chúng tôi

Xem cách chúng tôi đang dẫn đầu trong việc tăng tốc tiến độ bền vững cho khách hàng, nhân viên, đối tác và cộng đồng ở mọi nơi.

Khí hậu

Tiến nhanh đến không phát thải ròng trong hoạt động của chúng tôi, với các đối tác và khách hàng.

Tài nguyên

Thúc đẩy tính tuần hoàn và bảo tồn sự phong phú và đa dạng sinh học của hành tinh chúng ta.

Lòng tin

Giữ các bên liên quan tuân theo các tiêu chuẩn xã hội, quản trị và đạo đức.

Bình đẳng

Hỗ trợ đa dạng và hòa nhập tại nơi làm việc và những người không được tiếp cận năng lượng.

​Thế hệ

Nâng cao kỹ năng và phát triển mọi người qua các thế hệ để đóng góp và phát triển.

Địa phương

Trao quyền cho các nhóm và đối tác địa phương để dẫn đầu và mang lại tác động cơ sở.

Kiến thức chuyên sâu về tính bền vững

Blog nổi bật và tài liệu kỹ thuật phổ thông

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm

Tài liệu kỹ thuật phổ thông này giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải các công bố môi trường.

Hành động vì sự chuyển đổi năng lượng công bằng tại COP27

Thông tin chuyên sâu về việc xây dựng một tương lai năng lượng an toàn và bền vững với hành động tập thể và có hệ thống

Ba sự biến đổi thúc đẩy hành động vì khí hậu

Tại sao giải quyết phía nhu cầu của phương trình năng lượng là chìa khóa để kiểm soát vấn đề ấm lên toàn cầu.

Tính cấp bách năm 2030

Từ nghiên cứu mới nhất của chúng tôi ở đây có ba giải pháp để áp dụng ngay lập tức và quay lại con đường đáp ứng quỹ đạo 1,5.

Bốn bước để phi các-bon hóa

Một phác thảo hữu ích và thiết thực của quy trình mà các tổ chức có thể thực hiện để giải quyết đúng đắn vấn đề giải quyết phi các-bon.

Không khí trong lành chống lại biến đổi khí hậu

Vì sao các lựa chọn thay thế cho SF6 và các khí nhà kính khác là điều cần thiết để giảm lượng phát thải các-bon.

Không còn mất đa dạng sinh học

Phương pháp tiếp cận dựa trên thực tế để đo lường, thiết lập các mục tiêu và ngăn ngừa tổn thất do đa dạng sinh học.

Tập trung vào các biện pháp ngắn hạn

BNEF hỏi Giám đốc Chiến lược và Phát triển bền vững của chúng tôi về cách thức tăng tốc hành động về khí hậu.

Mọi thế hệ đều quan trọng

Phương pháp tiếp cận dựa trên thực tế của chúng tôi để đo lường, thiết lập mục tiêu và ngăn ngừa tổn thất do đa dạng sinh học.

Trở thành Impact Maker

Tác động có ý nghĩa mang lại một hệ sinh thái gồm mọi người, cộng đồng, nhà cung cấp, khách hàng và đối tác — và nó cần xảy ra ở mọi giai đoạn trong vòng đời.
Impact maker

Gắn kết chuỗi cung ứng của chúng tôi vào Dự Án Phát Thải Các-bon Bằng Không

Tìm hiểu cách chúng tôi giúp 1.000 nhà cung cấp hàng đầu thực hiện cam kết với mục tiêu âm các-bon giảm một nửa lượng phát thải CO2 vào năm 2025. Thông qua chương trình khử các-bon chuyên dụng cung cấp các hoạt động đào tạo, hỗ trợ chuyên môn, công cụ và giải pháp, các đối tác của chúng tôi có được mọi thứ họ cần để tăng tốc kinh doanh.
Tìm hiểu thêm
Forest water
Xếp hạng bạch kim năm 2024 trong 4 năm liên tiếp
Lần thứ 13 liên tiếp trong danh sách 100 Corporate Knights Global
Nhà vô địch khí hậu năm thứ 13 liên tiếp
6 năm liên tiếp trong danh sách các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới
Được trao tặng Con Dấu Terra Carta năm 2022
Top 136 công ty đạo đức nhất trong năm thứ 13
Doanh nghiệp dẫn đầu và có tên trong Hệ Thống Xếp Hạng Thế Giới Bền Vững Dow Jones (DJSI World) năm thứ 13 liên tiếp
Bao gồm trong các chỉ số Euronext Vigeo chính năm 2023
Nằm trong FTSE4Good Index Series năm thứ 8 liên tiếp
Doanh nghiệp dẫn đầu châu Âu trong danh sách và trong top 15 trong 9 năm liên tiếp
Đơn Vị Đứng Đầu về Tính Đa Dạng trong 4 năm liên tục
Top 100 trên toàn cầu về Bình đẳng giới
Doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành về quản lý rủi ro và cơ hội ESG đáng kể nhất