Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
  • Default Alternative Text

    Data Privacy and Cookie Policy

Schneider Electric Chính sách Bảo mật Dữ liệu của

1. Schneider Electric cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

Schneider Electric cam kết bảo vệ thông tin riêng tư và cá nhân của khách hàng. Chúng tôi khuyến khích khách hàng đọc chính sách quyền riêng tư này.

Chính sách quyền riêng tư cho khách hàng biết những nguyên tắc bảo mật của chúng tôi và cách những thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập trên mạng, cách những thông tin đó được chúng tôi sử dụng. Bản chính sách này sẽ có sẵn trên trang chủ của chúng tôi và ở phần cuối của mỗi trang web Schneider Electric.

Schneider Electric hỗ trợ mạnh mẽ các quyền cơ bản để bảo vệ dữ liệu và tính riêng tư cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế và quốc gia về quyền riêng tư.
 
Theo các nguyên tắc pháp lý và đạo đức, “Nguyên tắc trách nhiệm của chúng tôi”, Schneider Electric cam kết duy trì tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào và nghiêm cấm tiết lộ theo luật pháp địa phương.
 
Schneider Electric đã thiết lập Chính sách bảo mật như một ấn bản công khai về “Quy tắc ràng buộc doanh nghiệp” (“BCR”) về Bảo mật dữ liệu, được Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu phê chuẩn vào tháng 11/2012.

Trong quy tắc ràng buộc doanh nghiệp về bảo mật dữ liệu, chúng tôi tôn trọng và xem xét các nguyên tắc chính của chỉ thị số 95/46/EC được EU thông qua do trụ sở chính của chúng tôi được đặt tại Liên Minh Châu Âu.

Các quy tắc bảo mật của chúng tôi được áp dụng tại tất cả các Công ty liên kết để thu thập, xử lý, sử dụng, phổ biến, chuyển giao và lưu trữ các thông tin cá nhân. Các quy tắc này được áp dụng tại tất cả các pháp nhân của chúng tôi ở mọi quốc gia, và hướng đến việc bảo đảm mức độ bảo mật thông tin cá nhân cao nhất tại Schneider Electric.

2. Đối tượng áp dụng của Chính sách bảo mật này

Schneider Electric là một công ty toàn cầu, với các pháp nhân, quy trình kinh doanh, kiến trúc quản lý và hệ thống kỹ thuật vượt qua các biên giới. Chính sách bảo mật áp dụng cho tất cả trang web, tên miền, dịch vụ, ứng dụng và sản phẩm của Schneider Electric và các công ty con của chúng tôi (“Các trang web hoặc dịch vụ của Schneider Electric”), ngoại trừ chính sách bảo mật được nêu rõ trong mỗi chương trình, sản phẩm, dịch vụ cụ thể sẽ thay thế hoặc bổ sung chính sách bảo mật này. Chính sách bảo mật này quy định giới hạn cho tất cả các nhân viên và các công ty con của Schneider Electric.

3. Cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng?

Schneider Electric tôn trọng mọi quyền và lợi ích của mỗi cá nhân, nhân viên, ứng viên hay khách hàng. Các công ty con của Schneider Electric sẽ tuân thủ những nguyên tắc sau, khi xử lý thông tin cá nhân của khách hàng:

1. Xử lý thông tin cá nhân của khách hàng một cách công bằng và hợp pháp.

2. Thu thập thông tin cá nhân của khách hàng cho mục đích cụ thể, hợp pháp và không sử dụng cho các mục đích khác.

3. Việc thu thập thông tin cá nhân của khách hàng có liên quan đến và không vượt quá mục đích của việc thu thập hay sử dụng. Chúng tôi có thể hiển thị thông tin ở dạng vô danh khi khả thi và thích hợp, tùy thuộc vào bản chất của dữ liệu và rủi ro đi kèm với việc sử dụng.

4. Duy trì tính chính xác cho dữ liệu của khách hàng, và cập nhật khi cần thiết. Chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp phù hợp để khắc phục hoặc xóa dữ liệu sai hoặc dữ liệu không đầy đủ.

5. Chỉ lưu dữ liệu của khách hàng trong thời gian cần thiết để phục vụ cho các mục đích khi thu thập và xử lý.

6. Xử lý thông tin cá nhân của khách hàng phù hợp với các quyền cá nhân hợp pháp.

7. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật, vật lý hay tổ chức hợp lý nhằm phòng chống những truy cập trái phép, xử lý bất hợp pháp, cũng như các mất mát do tai nạn, trái phép, hư hại đối với thông tin cá nhân.

8. Xử lý thông tin cá nhân của khách hàng dựa trên những cơ sở pháp lý sau:
- Khi khách hàng đồng ý cho phép một cách rõ ràng; hoặc
- Việc xử lý là cần thiết cho khả năng thực thi hợp đồng mà khách hàng là một bên hay nằm trong bước yêu cầu tiếp theo của khách hàng để tham gia vào hợp đồng; hoặc
- Việc xử lý là cần thiết nhằm tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà Schneider Electric là chủ thể, hoặc
- Việc xử lý là cần thiết để bảo vệ những lợi ích thiết yếu của chủ thể dữ liệu; hoặc
- TXử lý dữ liệu là cần thiết để thực hiện công việc vì lợi ích cộng đồng hoặc thực thi theo yêu cầu của người đại diện có thẩm quyền của các cơ quan chính quyền hoặc bên thứ ba mà dữ liệu được phép công bố; hoặc
- Xử lý dữ liệu là cần thiết cho mục đích lợi ích hợp pháp của Schneider Electronic, bên thứ ba hoặc các bên mà dữ liệu được phép tiết lộ, ngoại trừ trường hợp những lợi ích đó xâm phạm những quyền cơ bản và tự do của chủ thể dữ liệu.

Tất cả pháp nhân của Schneider Electric đảm bảo tuân theo những quy tắc trên.

4. Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng?

Mục tiêu chính của chúng tôi trong việc thu thập thông tin đó là cung cấp cho các khách hàng và người dùng dịch vụ cao cấp cũng như trải nghiệm thú vị, hiệu quả và cá nhân hóa khi sử dụng các trang web. Ví dụ, nếu khách hàng mua sản phẩm hoặc yêu cầu thông tin trên trang web, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để điền vào đơn đặt hàng hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu.

Schneider Electric có thể thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng để hoàn thiện nhiều giao dịch khác nhau, như là:

•  đặt hàng, kích hoạt hay đăng ký sản phẩm, dịch vụ
•  tạo lập hồ sơ cá nhân
•  yêu cầu thông tin từ khách hàng
•  tiếp thị hay hỗ trợ việc đăng ký theo dõi thông tin từ Schneider Electric
•  mở các cuộc thi hay tham gia khảo sát, thu thập ý kiến khách hàng
•  tuyển dụng

5. Thông tin nào được thu thập?

Schneider Electric thu thập và sử dụng những thông tin cá nhân nhằm phục vụ và cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng một cách tốt hơn khi tương tác với Schneider Electric. Việc thu thập đó được thực hiện bằng thông báo và sự bằng lòng, cùng với hồ sơ yêu cầu của cơ quan bảo vệ dữ liệu, nếu có.

Thông tin cá nhân (hoặc dữ liệu cá nhân) là bất kỳ thông tin nào liên quan tới cá nhân được định dạng hoặc có thể định dạng (‘chủ thể dữ liệu’); một người có thể định dạng là người được định dạng, trực tiếp hay gián tiếp, cụ thể theo số định danh cá nhân hay một hoặc nhiều yếu tố cụ thể khác liên quan tới thể chất, tâm lý, sinh lý, kinh tế, văn hóa hay đặc điểm xã hội.

Chính sách bảo mật này không bao hàm thông tin cá nhân hiển thị dạng vô danh hoặc sử dụng biệt danh. Dữ liệu hiển thị dạng vô danh nếu cá nhân không thể định danh nữa hoặc chỉ được định danh với hao phí lớn về thời gian, chi phí hay nhân công. Việc sử dụng biệt danh liên quan đến thay thế tên hay định danh khác, do đó sự định danh của cá nhân này trở nên không thể hoặc rất khó để hiển thị. Nếu dữ liệu dạng vô danh không còn vô danh nữa (ví dụ, cá nhân có thể định danh trở lại), hoặc nếu biệt danh sử dụng cho phép định danh cá nhân, chính sách bảo mật sẽ được áp dụng.

Khách hàng được quyền không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, nhưng nếu điều đó xảy ra, chúng tôi cũng có quyền từ chối đăng ký người dùng hay cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng.

Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập của khách hàng có thể là:
• tên, công ty, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hóa đơn và địa chỉ giao hàng
• phân khúc thị trường của khách hàng, chức năng công việc, chức danh, quyền quyết định và thời gian mua hàng
• sản phẩm và dịch vụ ưa thích, liên hệ ưa thích, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc, cùng dữ liệu sở thích công việc
• Tên đăng nhập và mật khẩu Schneider Electric của khách hàng (trong trường hợp có yêu cầu)
• • Thông tin thẻ tín dụng của khách hàng (trong trường hợp có yêu cầu)
• địa chỉ IP (xem phần cookies)

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của khách hàng

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin theo một số cách, trong đó có:

Duyệt và Tìm kiếm: Chúng tôi thu thập một số thông tin cá nhân nhất định khi khách hàng truy cập trang web hoặc nhấp chuột vào các đường dẫn khác nhau đối với sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi thu thập thông tin này để cải thiện trải nghiệm người dùng trang web cho lần truy cập tiếp theo (ví dụ như: lựa chọn quốc gia), giúp chạy các trang web một cách hiệu quả, và thu thập các thông tin nhân khẩu học diện rộng, để quản lý cấp độ hoạt động trên các trang web, và để đánh giá mức độ hiệu quả các quảng cáo, nếu có, của chúng tôi (Xem chương 8 về cookies)

Đặt hàng: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi mua sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi thu thập thông tin để giao hàng, thanh toán và trao đổi với khách hàng về tình trạng đơn hàng.

Hỗ trợ kỹ thuật: Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định khi khách hàng yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật đối với các sản phẩm của Schneider Electric. Thông tin này là cần thiết để xác định hệ thống sản phẩm của khách hàng, hiểu cấu hình sản phẩm, phân tích các câu hỏi của khách hàng và cung cấp giải pháp.

Các cuộc khảo sát, thu thập thông tin phản hồi trên mạng: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, những người tự nguyện hoàn thành phiếu thu thập thông tin hay tham gia vào khảo sát. Chúng tôi sử dụng những thông tin này để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.

Các hoạt động xúc tiến bán hàng: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng tham gia vào chương trình hay hoạt động xúc tiến bán hàng. Chúng tôi sử dụng những thông tin này để quản lý các chương trình, hoạt động đó, để gửi đến khách hàng những email khuyến mãi, thông báo người thắng cuộc, hay công bố danh sách người chiến thắng theo luật và quy định.

Tin tức và email khuyến mãi: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi khách hàng yêu cầu nhận thông tin sản phẩm, sự kiện, thư thông báo khuyến mãi, và các thông tin khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp thông tin đúng và đủ theo yêu cầu của khách hàng.

Thông tin liên hệ: Nếu khách hàng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ ghi lại phản hồi hoặc bình luận của khách hàng, bao gồm cả thông tin cá nhân, trong một tài liệu cụ thể của riêng từng khách hàng. Chúng tôi sử dụng những thông tin này để đem lại dịch vụ tốt hơn cho khách hàng trong trường hợp khách hàng liên lạc với chúng tôi lần nữa.

Chúng tôi có thể giữ thông tin của khách hàng trong một khoảng thời gian hợp lý cho các mục đích đề cập phía trên.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của khách hàng cho việc tiếp thị?

Chúng tôi (bao gồm những công ty trong tập đoàn) và một số đối tác dịch vụ được lựa chọn cẩn thận, có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được từ khách hàng, thông qua thư từ, fax, điện thoại, tin nhắn hay email về những khuyến mãi, tin tức, sản phẩm mới mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ được khách hàng quan tâm. Bằng cách cung cấp thông tin cho chúng tôi, khách hàng đồng ý sẽ được liên lạc thông qua những phương thức và mục đích nêu trên. Nếu khách hàng không muốn nhận được thông tin tiếp thị từ chúng tôi, xin vui lòng cho biết trong biểu mẫu đăng ký hoặc biểu mẫu yêu cầu cung cấp thông tin.

6. Chúng tôi làm gì với dữ liệu cá nhân của khách hàng

Nếu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, dù trực tiếp hay thông qua đại lý hoặc đối tác thương mại, chúng tôi sẽ:

• không bán hay cho thuê những thông tin này cho đơn vị thứ ba mà không được sự cho phép của khách hàng – trừ khi khách hàng chọn tham gia, chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của khách hàng để cho khách hàng biết những thông tin cần thiết hoặc hữu ích, như là (ví dụ) tin tức về dịch vụ và sản phẩm hay những thay đổi về điều khoản dịch vụ;
• thực hiện những biện pháp phòng ngừa hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ thông tin khỏi mất mát, lạm dụng, đánh cắp, truy cập trái phép, thay thế hay hủy hoại;
• không sử dụng hay tiết lộ những thông tin này ngoại trừ:

> là việc cần thiết để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng đã đặt mua, như là (ví dụ) cung cấp cho người chuyên chở để giao hàng mà khách hàng đã đặt;
> theo cách khác được mô tả trong chính sách bảo mật này hoặc theo cách khách hàng đồng ý;
> kết hợp với thông tin khác theo cách mà định danh của khách hàng không thể bị phát hiện (ví dụ, tổng hợp các chỉ số);
> bị yêu cầu bởi luật pháp, ví dụ, đáp lại trát hầu tòa hoặc lệnh khám xét;
> tới các bên kiểm toán độc lập, những người đồng ý giữ thông tin tuyệt mật;
> cần thiết để thực hiện các điều khoản dịch vụ;
> cần thiết để bảo vệ quyền, sự an toàn và tài sản của Schneider Electric, người dùng của nó; có thể bao gồm (ví dụ) trao đổi thông tin với các tổ chức khác để phòng chống gian lận và/ hoặc giảm thiểu rủi ro.

7. Phần của khách hàng

By providing us with your personal information and using the sites, you consent to our processing your personal data and sensitive personal data for the above purposes. You also consent to our transferring your information to countries or jurisdictions which do not provide the same level of data protection as the EU, if necessary for the above purposes. If we do make such a transfer, we will, if appropriate, put a contract in place to ensure that your information is protected. If you provide us with information about another person, you confirm that they have appointed you to act for them, to consent to the processing of their personal data including sensitive personal data and that you have informed them of our identity and the purposes (as set out above) for which their personal data will be processed.Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng trang web, khách hàng đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng và dữ liệu cá nhân nhạy cảm cho những mục đích phía trên. Khách hàng cũng đồng ý việc chúng tôi chuyển dữ liệu của khách hàng tới các quốc gia hay cơ quan có thẩm quyền, những nơi không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu như EU, nếu cần thiết cho những mục đích phía trên. Nếu chúng tôi có thực hiện những việc chuyển đó, chúng tôi sẽ, nếu phù hợp, đặt liên hệ tại nơi đảm bảo thông tin của khách hàng được bảo vệ. Nếu khách hàng cung cấp cho chúng tôi thông tin về các cá nhân khác, khách hàng xác nhận rằng các cá nhân này đã cho phép khách hàng hành động thay họ, trong việc đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của họ bao gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm và khách hàng cũng đã thông báo với các cá nhân này về định danh của chúng tôi cũng như những mục đích sử dụng (đề cập phía trên) của những dữ liệu sẽ được xử lý.

8. Cookies

Cookie là một phần thông tin ở dạng tệp chữ rất nhỏ được đặt trong ổ cứng của người sử dụng internet. Nó được tạo ra bởi máy chủ trang web, nói cách khác, bởi máy tính điều hành trang web đó. Thông tin mà cookie chứa được thiết lập bởi máy chủ và có thể sử dụng bởi máy chủ bất kỳ khi nào người dùng truy cập trang web. Một cookie có thể hiểu như thẻ định danh cá nhân của người dùng internet, điều sẽ cho trang web biết khi người dùng quay trở lại.
(Source: www.AboutCookies.org)

Sử dụng các cookie cho phép chúng tôi cung cấp đến khách hàng các tính năng nhất định và cung cấp cho chúng tôi những thông tin liên quan đến trang web truy cập. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để giúp trang web thân thiện với người dùng hơn. Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie nhưng khách hàng không cần phải chấp nhận chúng. Khách hàng có thể thường xuyên thay đổi trình duyệt để tránh khỏi sự chấp nhận mà vẫn có thể tận dụng những tính năng trên trang web.

Nếu khách hàng muốn xóa bất kỳ cookie trên máy tính hay dừng việc cookie được chấp nhận trong tương lai, khách hàng nên tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất trình duyệt bằng cách click vào “Help” trong danh mục browser. Thông tin thêm có tại www.AboutCookies.org.

Cookie của bên thứ ba cho mục đích phân tích

Để cung cấp đến khách hàng của chúng tôi dịch vụ tốt hơn, chúng tôi đo đếm số lượt xem trang web, số lượng truy cập, các hành vi khác nhau được thực hiện bởi khách tại trang web của chúng tôi, vị trí địa lý của khách viếng thăm và thời gian khách xem trang web. Vì mục đích này, chúng tôi sử dụng hai công cụ phần mềm phân tích web: Analyzer và Google Analytics cùng với marketo Munchkin Cookie.

Thông tin công cụ Analyzer (AT Internet - http://www.atinternet.com)

Khi sử dụng AT Internet, các cookie sẽ được dùng để phân tích thông số liên quan và chi tiết. Cookie cũng được dùng kèm với thẻ JavaScript, nhờ đó, việc phân tích các thẻ JavaScript cũng được tinh chế hơn, và nó chúng cho phép khách hàng của AT Internet nhận ra khách viếng thăm mỗi khi họ truy cập trang web. Những cookie lưu trữ thông tin liên quan đến một ID người dùng AT Internet, và không bao giờ những thông tin này được dùng để thu thập dữ liệu cá nhân của khách.

Tất cả kết quả thu thập sau đó sẽ được biên soạn, và hoàn toàn vô danh. Kết quả cung cấp thông tin về điều hướng và hành vi của người dùng Internet trên các trang web của khách hàng AT Internet, thông tin như số khách, số lượt truy cập, số lượng trang đã xem hay thông tin khác là cần thiết cho việc nghiên cứu mức độ hiệu quả của sở thích người dùng Internet. Những kết quả này giúp hiện thực hóa việc cải thiện quan hệ hữu cơ và nội dung của những trang web.

Vui lòng truy http://www.atinternet.com/en/company/data-protection/ in order to check your access rights, right to reply and right to remove data.

Thông tin công cụ Google Analytics

Trang web này cũng sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được Tập đoàn Google cung cấp (gọi tắt là “Google”). Google Analytics sử dụng cookie, là những tệp dạng chữ nằm trong máy tính của khách hàng, để giúp phân tích trang web cách người dùng lướt web. Thông tin được tạo ra bởi cookie về cách dùng trang web của khách hàng sẽ được chuyển đến và lưu trữ tại Google tại máy chủ ở Mỹ.

Trong trường hợp IP-ẩn danh được kích hoạt trên trang web, địa chỉ IP của khách hàng sẽ bị cắt ngắn trong khu vực thuộc thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc những bên khác áp dụng Thỏa thuận về Khu vực Kinh tế Châu âu. Chỉ trong trường hợp ngoại lệ, toàn bộ địa chỉ IP sẽ được chuyển tới máy chủ Google tại Mỹ và cắt ngắn tại đó. Chế độ IP-ẩn danh được kích hoạt trên trang web này.

Google sẽ sử dụng những thông tin này trên danh nghĩa người điều hành trang web vì mục tiêu đánh giá việc sử dụng trang web của khách hàng, biên tập những báo cáo trên các hoạt động trang web đối với nhà điều hành web và cung cấp cho họ những dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trên web và sử dụng internet.

Địa chỉ IP mà trình duyệt của khách hàng truyền tải trong phạm vi của Google Analytic sẽ không liên kết với bất kỳ dữ liệu nào mà Google có. Khách hàng có thể từ chối việc sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt phù hợp trên trình duyệt, tuy nhiên hãy chú ý rằng việc đó có thể khiến khách hàng không thể sử dụng hết các chức năng trên trang web. Khách hàng cũng có thể chọn không tham gia việc bị theo dõi bởi Google Analytics cho sau này bằng cách tải xuống và cài đặt Add-on loại bỏ Google Analytics trên trình duyệt web đang dùng hiện tại: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Marketo Munchkin Cookie

Chúng tôi sử dụng phần mềm tiếp thị bên thứ ba từ một công ty có tên Marketo để gửi email. Chúng tôi sử dụng cookie như một phần của việc theo dõi, do vậy chúng tôi có thông tin về tần suất mở email và nhấp chuột. Chúng tôi cũng theo dõi các hoạt động trên trang web. Ví dụ, khách viếng thăm có thể tải xuống những trang tiếp thị sản phẩm trên trang web và chúng tôi sử dụng Marketo cookie để xem ai là người thực hiện thao tác này, và họ có tiếp tục xem những mục khác của trang web không. Thông tin thêm về chính sách của Marketo và chính sách cookie, vui lòng truy cập Chính sách bảo mật của Marketo: http://www.marketo.com/trust/legal/privacy

Cách thức hoạt động như nào?

Chúng tôi tích hợp đoạn trích mã Munchkin Javascript vào trang web của khách hàng. Khi khách tới trang web, chúng tôi đặt một cookie vào trình duyệt web của khách (nếu chưa có) và gửi thông điệp tới máy chủ về các hoạt động của khách
Hành vi này mang tính chức năng, rất giống với những mã theo dõi web khác như là Google Analytics
Cookie của chúng tôi thuộc bên thứ nhất, và chỉ hiển thị cho chúng tôi

Munchkin thu thập những gì?
Trên trang web, Munchkin tự động thu thập những thông tin sau:

Các viếng thăm trang web
Các nhấp chuột vào đường dẫn
Địa chỉ IP
Nguồn giới thiệu
ID cookie của chúng tôi
Nếu khách hàng muốn chúng tôi không đặt cookie này vào trình duyệt web của khách hàng, khách hàng có thể không chọn bằng cách nhấp chuột vào nút “opt-out” bên dưới.


9. Chúng tôi bảo vệ thông tin của khách hàng như thế nào

Schneider Electric và các Công ty con cam kết thực hiện các biện pháp kỹ thuật, vật chất, tổ chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của các nhân viên và khách hàng trước những truy cập trái phép, lạm dụng, mất mát, hư hại hay phá hoại.

Chúng tôi có hệ thống máy chủ bảo mật cho phép khách hàng đặt hàng và truy cập vào thông tin cá nhân. Hệ thống này sẽ mã hóa thông tin của khách hàng trước khi gửi tới chúng tôi. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp để bảo đảm thông tin được giữ bảo mật, chính xác và cập nhật, được lưu giữ trong thời gian cần thiết, cho những mục đích mà chúng được dùng.
Chúng tôi giới hạn khả năng truy cập đối với hệ thống nội bộ, nơi nắm giữ dữ liệu cá nhân đối với một nhóm được chọn của những người sử dụng được ủy quyền, những người được cấp quyền truy cập vào hệ thống thông qua mã định danh và mật khẩu duy nhất. Truy cập vào dữ liệu cá nhân bị giới hạn và chỉ được cung cấp cho những cá nhân có thẩm quyền.

Chính sách truy cập bên thứ ba của chúng tôi xác lập các quy tắc liên quan đến các loại truy cập mà bên thứ ba được cấp phép, tùy thuộc theo nhu cầu và cấp độ bảo mật cần đảm bảo. Chính sách này áp dụng cho tất cả các bên thứ ba khi họ truy cập vào hệ thống, ứng dụng, mạng thiết bị và dịch vụ, hướng đến giới hạn các rủi ro từ truy cập bất hợp pháp đối với hệ thống thông tin của Schneider Electric bằng cách đảm bảo giới hạn việc truy cập cho các nhu cầu cụ thể.

Tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo sự bảo mật đối với bất kỳ dữ liệu nào mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi và khách hàng chấp nhận các rủi ro phát sinh từ việc giao tiếp trên mạng và mua hàng trên internet. Bất kỳ việc mua sắm nào của khách hàng qua các trang web đều là thuộc chủ thể của Điều khoản và điều kiện trên các trang web đó.

10. Đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba

Các dịch vụ hay trang web của Schneider Electric có thể cung cấp đường dẫn tới các ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ hay trang web của bên thứ ba để thuận tiện và cung cấp thông tin cho khách hàng. Nếu khách hàng truy cập vào những đường dẫn đó, khách hàng sẽ rời khỏi trang của Schneider Electric. Schneider Electric không kiểm soát những trang web của bên thứ ba hay chính sách bảo mật của họ, nơi mà chính sách đó có thể khác với chính sách của Schneider Electric. Chúng tôi không xác nhận hay làm đại diện cho các trang web của bên thứ ba. Thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp hay bị thu thập từ những bên thứ ba không bao hàm trong chính sách bảo mật của Schneider Electric. Chúng tôi khuyến khích khách hàng xem xét chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào mà khách hàng tương tác với trước khi cho phép việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp các đường dẫn đến mạng xã hội giúp cho khách hàng chia sẻ thông tin với mạng xã hội của khách hàng và tương tác với Schneider Electric trên nhiều trang web mạng xã hội khác nhau. Khi khách hàng sử dụng những đường dẫn này có thể dẫn đến việc thông tin về khách hàng sẽ được thu thập hay chia sẻ, tùy thuộc vào tính năng. Chúng tôi khuyến khích khách hàng xem xét chính sách bảo mật và cài đặt trên các trang mạng xã hội mà khách hàng tương tác để đảm bảo rằng khách hàng đã hiểu rõ việc thông tin có thể được thu thập, sử dụng và chia sẻ bởi những trang web đó.

Nếu khách hàng đăng tải, bình luận, thể hiện sở thích hay chia sẻ thông tin cá nhân, bao gồm hình ảnh tới bất kỳ diễn đàn công khai, mạng xã hội, blog hay diễn đàn tương tự, xin vui lòng lưu ý rằng bất kỳ thông tin cá nhân mà khách hàng đưa lên có thể được đọc, xem, thu thập và sử dụng bởi những diễn đàn đó, và có thể được dùng để liên lạc với khách hàng, gửi cho khách hàng những tin nhắn không mong muốn, hay cho mục đích mà cả khách hàng và Schneider Electric không kiểm soát được. Schneider Electric không chịu trách nhiệm cho những thông tin cá nhân mà khách hàng chọn đăng tải trên những diễn đàn này.

11. Quyền truy cập của khách hàng

Đối với các dữ liệu, khách hàng có thể hỏi về bản chất dữ liệu cá nhân được lưu trữ hay xử lý của khách hàng tại bất kỳ pháp nhân nào của Schneider Electric. Khách hàng sẽ được cung cấp quyền truy cập tới dữ liệu cá nhân của mình liên quan đến vị trí mà dữ liệu được xử lý và lưu trữ.
 
Schneider Electric, với tư cách pháp nhân của mình, khi xử lý những dữ liệu của khách hàng, sẽ phối hợp trong việc cung cấp quyền truy cập cho khách hàng, trực tiếp hay thông qua pháp nhân ở địa phương. Tất cả những yêu cầu cho việc truy cập có thể gửi tới địa chỉ:
 
 Schneider Electric Data Privacy Officer
 35 rue Joseph Monier
 F- 92506 Rueil-Malmaison
 Pháp
 Global-Data-Privacy@schneider-electric.com
 
Nếu thông tin cá nhân của khách hàng là không chính xác hay không đầy đủ, khách hàng có thể yêu cầu sửa đổi những dữ liệu đó.

12. Thay đổi trong chính sách bảo mật

Schneider Electric bảo lưu quyền thay đổi chính sách bảo mật khi cần thiết, ví dụ, để tuân theo những thay đổi trong luật pháp, quy định, chính sách và thủ tục của Schneider Electric hay yêu cầu đặt ra của các cơ quan bảo vệ dữ liệu.

Trong trường hợp này, Schneider Electric sẽ thông báo tới các ứng viên, khách hàng hay những cá nhân khác của Schneider Electric đối với bất kỳ những thay đổi trong chính sách bảo mật này. Schneider Electric sẽ đăng tải tất cả những thay đổi trên trang web nội bộ và công khai.

Chính sách và tuyên bố được đề cập ở đây không nhằm và không tạo ra bất kỳ quyền hợp đồng hay quyền pháp lý nào.

Cập nhật lần cuối: 13/05/2013
Trò chuyện với chúng tôi

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!