Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chính sách bảo mật dữ liệu của Schneider Electric

Lưu ý: Bản dịch được cung cấp chỉ nhằm hỗ trợ để đọc và hiểu phiên bản tiếng Anh. Mục tiêu của việc cung cấp bản dịch không phải là để tạo thêm thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý và không nhằm để thay thế tính hiệu lực về mặt pháp lý của phiên bản tiếng Anh. Trong trường hợp có tranh chấp hoặc mâu thuẫn, trong mọi trường hợp, phiên bản tiếng Anh của chính sách và thỏa thuận pháp lý này sẽ chi phối mối quan hệ của chúng tôi và sẽ phủ quyết các điều khoản ở ngôn ngữ khác.

1. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Schneider Electric có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này nếu cần. Chính sách mới này đã được sửa đổi kể từ lần cập nhật cuối cùng vào ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Schneider Electric có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này khi cần, chẳng hạn như để tuân thủ các sửa đổi trong luật, quy định, thực tiễn và thủ tục của Schneider Electric hoặc yêu cầu của các cơ quan kiểm sát.

Trong trường hợp này, Schneider Electric sẽ thông báo cho các cá nhân có liên quan về những thay đổi quan trọng trong Chính sách Bảo mật. Schneider Electric sẽ đăng tải các phiên bản mới trên các trang web và nền tảng kỹ thuật số liên quan cả nội bộ và bên ngoài.

Sau đây là những thay đổi chính và lý do thay đổi giữa phiên bản hiện tại của Chính sách Bảo mật này và phiên bản trước đó của ngày 25 tháng 5 năm 2018:

- Thay đổi để giải quyết các yêu cầu sửa đổi mới do CCPA (Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng California);
- Chỉ rõ các ví dụ về cookie trong Thông báo cookie của chúng tôi và các công nghệ tương tự mà chúng tôi sử dụng.

2. Tại sao lại có Chính sách Bảo mật này?

Schneider Electric cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này thông báo cho bạn về các cách thức bảo mật của chúng tôi và cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bạn nên đọc nó trước khi truy cập nội dung kỹ thuật số của Schneider Electric.

Schneider Electric ủng hộ mạnh mẽ rằng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu là một trong các quyền cơ bản cũng như tuân thủ luật bảo mật quốc gia và quốc tế.

Chính sách Bảo mật này mô tả cách Schneider Electric xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của từng người dùng khi họ sử dụng trang web và các nền tảng kỹ thuật số khác của chúng tôi cũng như trong các hoạt động kinh doanh thực tiễn của chúng tôi.

Schneider Electric đã áp dụng Chính sách Bảo mật Dữ liệu Toàn cầu nội bộ, có hiệu lực cho tất cả các công ty con của Schneider Electric để thu thập, xử lý, sử dụng, lan truyền, chuyển giao và lưu trữ thông tin cá nhân. Chính sách áp đặt các quy tắc chung cho tất cả các công ty con của Schneider Electric ở tất cả các quốc gia và nhằm mục đích đảm bảo mức độ bảo vệ cao đối với thông tin cá nhân trong Schneider Electric.

Schneider Electric cũng đã thiết lập Chính sách Bảo mật này như một thông báo lưu hành bên ngoài của Quy tắc ràng buộc của công ty chúng tôi (“BCR”), dưới sự phê duyệt của các cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu thuộc Liên minh Châu Âu vào tháng 11 năm 2012, để xử lý thông tin cá nhân từ Hiệp định về khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) với tư cách là người kiểm soát dữ liệu. Trong Quy tắc ràng buộc công ty của Schneider Electric, chúng tôi tôn trọng và suy xét đến các nguyên tắc chính trong quy tắc bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu vì một trong các văn phòng đại diện của chúng tôi có trụ sở đặt tại Liên minh Châu Âu.

3. Nội dung của Chính sách Bảo mật này là gì? Ai là người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu?

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả các công ty con và nội dung kỹ thuật số của Schneider Electric, trừ khi xuất hiện một thông báo cụ thể về quyền riêng tư đã được phát hành để bổ sung hoặc thay thế chính sách này. Bạn nên kiểm tra kỹ các thông báo về quyền riêng tư được lưu ý trên từng nền tảng kỹ thuật số cũng như các trang web hoặc ứng dụng khác.

Schneider Electric là một công ty toàn cầu, với các pháp nhân, quy trình kinh doanh, tổ chức quản lý và cơ sở hạ tầng hệ thống xuyên biên giới. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả các hoạt động xử lý dữ liệu của Schneider Electric do các công ty con điều hành dưới sự kiểm soát của chúng tôi, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ cung cấp và nội dung kỹ thuật số (ví dụ: đăng ký sự kiện, truy cập trang web, ứng dụng, hướng dẫn, đào tạo điện tử, đăng ký nhận bản tin, quảng cáo và các thông tin liên lạc khác). Tuy nhiên, chính sách này có thể được bổ sung bằng một thông báo/ tuyên bố/ chính sách về quyền riêng tư cụ thể hơn hoặc thậm chí được thay thế bởi một chính sách khác, cụ thể cho từng chương trình, sản phẩm, dịch vụ, nội dung hoặc tổ chức riêng biệt của Schneider Electric. Hơn hết, chúng tôi khuyến khích bạn đọc các tuyên bố có sẵn để giúp bạn biết rõ thông tin đầy đủ của mình. Ví dụ: việc điều chỉnh quá trình xử lý đơn ứng tuyển công việc của ứng viên sẽ được căn cứ dựa trên thông báo quyền riêng tư trên Cổng thông tin nghề nghiệp của chúng tôi.

Đơn vị kiểm soát dữ liệu thuộc các hoạt động xử lý dữ liệu sẽ do các công ty con của Schneider Electric đảm nhận. Các đơn vị này cũng sẽ xác định các phương tiện và mục đích tiến hành.

Chúng có thể thay đổi theo từng trường hợp cụ thể. Trong nhiều trường hợp, Schneider Electric Industries SAS, 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison - France, trụ sở chính của Schneider Electric, sẽ là đơn vị kiểm soát các hoạt động xử lý dữ liệu toàn cầu. Để biết thêm thông tin, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại Global-Data-PrivacyATschneider- Electrical.com [Thay thế AT bằng @]

Chính sách Bảo mật này áp dụng bắt buộc cho tất cả các công ty con do Schneider Electric kiểm soát và cả nhân viên của hệ thống.

Bất kỳ yêu cầu nào do bạn thực hiện trực tuyến cũng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được cung cấp trên các trang web có liên quan. Bạn cần đọc kỹ các thông tin trước khi tiến hành quyết định.

4. Tại sao chúng tôi lại thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm hoàn tất các đơn đặt hàng và yêu cầu, quản lý các mối quan hệ với khách hàng và khách hàng tiềm năng, thực hiện các cuộc khảo sát, cải thiện các sản phẩm, dịch vụ, nội dung kỹ thuật số cũng như khám phá hành trình của người dùng, quản lý tài khoản và chương trình của người dùng, phân tích các hoạt động trên nền tảng kỹ thuật số của chúng tôi, chạy các hoạt động tiếp thị, hỗ trợ người dùng với thông tin theo ngữ cảnh và thông tin có liên quan, đảm bảo an ninh cho các hoạt động của chúng tôi, bảo vệ chống gian lận và hơn hết là điều hành các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Mục tiêu chính của chúng tôi trong việc thu thập thông tin là cung cấp cho bạn dịch vụ cao cấp và trải nghiệm mượt mà, hiệu quả và được cá nhân hóa khi trải nghiệm nội dung kỹ thuật số của chúng tôi.

Schneider Electric thu thập thông tin cá nhân cho các mục đích sau:

- Hoàn tất các đơn đặt hàng sản phẩm, dịch vụ và nội dung số. Chúng tôi thu thập thông tin này để giao đơn hàng cho bạn, nhận thanh toán, cung cấp các chức năng ứng dụng của chúng tôi, liên lạc với bạn về tình trạng đơn đặt hàng của bạn và cho cả các mục đích quản lý hợp đồng;
- Giải quyết tốt hơn các yêu cầu thông tin và hỗ trợ trong tương lai. Chúng tôi lưu giữ hồ sơ giao dịch trong đó có thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ tối ưu hóa khi bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ;
- Phục vụ các mục đích quản lý mối quan hệ bao gồm thông tin liên lạc về các sản phẩm, dịch vụ và nội dung kỹ thuật số để liên lạc qua email và nhắn tin;
- Thực hiện khảo sát và thăm dò ý kiến. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân để hoàn thành khảo sát và liên hệ với bạn để tiện giữ liên lạc. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đo lường sự hài lòng, hiểu rõ hơn về trải nghiệm khách hàng và để cải thiện sản phẩm, dịch vụ cũng như nội dung kỹ thuật số;
- Cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và nội dung số của chúng tôi; ví dụ: chúng tôi phân tích việc sử dụng các ứng dụng và trang web của mình để xác định các khu vực và chức năng mà người dùng gặp khó khăn và sau đó chúng tôi sẽ cải thiện chúng;
- Tìm hiểu về hoạt động truy cập và tìm kiếm của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin điều hướng khi bạn truy cập nội dung số của chúng tôi hoặc nhấp vào liên kết cho các sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi thu thập thông tin này để cải thiện trải nghiệm người dùng cho những lần truy cập tiếp theo (ví dụ: lựa chọn quốc gia hoặc nội dung trọng tâm vào hồ sơ), giúp trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả hơn, thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi để phân tích hoạt động và hiệu suất của trang web cũng như để đánh giá mức độ tương thích và hiệu quả của quảng cáo nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các số nhận dạng khác hoặc các công nghệ tương tự (sau đây gọi là "Cookie") để lấy thông tin về trang web giới thiệu, loại trình duyệt được sử dụng, nội dung đã xem, cũng như ngày và giờ truy cập vào nội dung số. Bạn có thể đọc Thông báo về Cookie để biết thêm thông tin về việc sử dụng Cookie của chúng tôi và các tùy chọn của bạn để quản lý Cookie;
- Quản lý tài khoản kỹ thuật số của người dùng. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký trên các nền tảng số của Schneider Electric (ví dụ: cổng đối tác, nền tảng đặt hàng, ứng dụng dành cho thiết bị di động) để xác thực bạn, quản lý thông tin đăng nhập để cho phép bạn điều hướng qua một vài nền tảng số mà không cần phải xác thực lại (xem đăng nhập một lần) và để tương tác với bạn;
- Thực hiện các chương trình và hoạt động khuyến mại: chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn tham gia một chương trình hoặc hoạt động khuyến mại hoặc trao thưởng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để quản lý, gửi email có liên quan về chương trình hoặc hoạt động, thông báo cho người chiến thắng và công khai danh sách người chiến thắng theo các quy định và pháp luật hiện hành;
- Gửi cho bạn thông tin tiếp thị qua thư, fax, điện thoại, tin nhắn văn bản, email và thông tin liên lạc điện tử về các chương trình khuyến mãi, tin tức và các sản phẩm hoặc dịch vụ mới mà bạn có thể quan tâm với các yêu cầu chọn theo dõi hoặc từ chối . Điều này có thể được tiến hành bởi Schneider Electric, các công ty con hoặc các bên đại diện thứ ba;
- Cung cấp cho bạn một số thông tin liên lạc và/ hoặc thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (hoặc cả các công ty con của chúng tôi) thông qua cửa sổ quảng cáo, biểu ngữ, video, email và bất kỳ định dạng quảng cáo nào khác. Ví dụ: chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quảng cáo theo ngữ cảnh hoặc nội dung khác, dựa trên thông tin duyệt web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng vị trí để thông báo cho bạn về các chương trình khuyến mãi và hoạt động tại địa phương. Vui lòng đọc Thông báo về Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc sử dụng Cookie và các tùy chọn của bạn để quản lý chúng;
- Kết hợp thu thập thông tin trực tuyến từ các nền tảng kỹ thuật số khác nhau và thông tin ngoại tuyến để tạo hồ sơ và cung cấp cho bạn các dịch vụ được cá nhân hóa từ thông tin hồ sơ của bạn. Ví dụ: một người dùng có khả năng là thợ điện (đặc biệt là do thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký và thông tin khác thu được từ các nguồn của bên thứ ba), có thể thấy quảng cáo liên quan đến hồ sơ và/ hoặc trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba mà người dùng có chuyên môn khác liên quan đến năng lượng sẽ không nhìn thấy (hiểu đơn giản, nếu khách hàng tiềm năng là thợ điện, thông tin hiển thị sẽ được cá nhân hóa dành cho những gì thợ điện muốn thấy). Tương tự, người dùng có thể xem các nội dung khác nhau hoặc nhận các email khác nhau chứa các quảng cáo hoặc khảo sát phù hợp với từng đối tượng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Cookie để hướng đến mục tiêu dựa trên vị trí địa lý người dùng.
- Đảm bảo tính bảo mật cho các sản phẩm, dịch vụ và nội dung kỹ thuật số của chúng tôi, các hoạt động của chúng tôi và của cả những người dùng, bảo vệ chống lại gian lận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi cũng có thể điều tra các vi phạm tiềm ẩn;
- Tăng cường hoặc quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như kiểm soát chất lượng và báo cáo tổng hợp;
- Hỗ trợ các giao dịch hoặc tái tổ chức công ty mà Schneider Electric có liên quan;
-Hoạt động kinh doanh liên tục và khắc phục hậu quả thiên tai;
- Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý trong phạm vi của chúng tôi. Ví dụ, nghĩa vụ kế toán và thuế;
- Bất kỳ mục đích nào khác được truyền tải đến bạn.

5. Chúng tôi xử lý loại thông tin cá nhân nào?

Schneider Electric xử lý nhiều loại thông tin cá nhân khác nhau bao gồm thông tin liên quan đến danh tính và liên hệ, nghề nghiệp, sở thích, tương tác với chúng tôi, tài chính, dữ liệu lưu lượng truy cập trực tuyến và nội dung bạn cung cấp cho chúng tôi. Trong hầu hết các trường hợp, thông tin này được lấy từ khách hàng, đối tác và người dùng. Chúng tôi cũng mua danh sách từ các đại lý tiếp thị và lấy thông tin từ các đối tác của chúng tôi, thông qua Cookie và mạng xã hội.

Thông tin cá nhân (còn được gọi là dữ liệu cá nhân) là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng được. Cá nhân có thể nhận dạng là cá nhân có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, cụ thể là bằng cách tham chiếu đến một số yếu tố xác thực hoặc một hoặc nhiều yếu tố đặc trưng về bản sắc thể chất, sinh lý, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của họ.

Các loại thông tin cá nhân được xử lý của bạn bao gồm:
- Thông tin liên quan đến danh tính và liên hệ, chẳng hạn như tên, công ty, địa chỉ email, số điện thoại, ảnh, độ tuổi, địa chỉ liên hệ;
- Thông tin kinh doanh, chẳng hạn như phân khúc khách hàng, cơ quan mua hàng, khung thời gian mua hàng; mua lại và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và nội dung kỹ thuật số của Schneider Electric;
- Thông tin (ví dụ: tiêu thụ năng lượng) dành riêng cho nền tảng kỹ thuật số bạn sử dụng
- Sở thích của bạn như sản phẩm và dịch vụ yêu thích, tham chiếu liên hệ, sở thích tiếp thị;
- Các tương tác của bạn với chúng tôi như truy vấn, đặt hàng, yêu cầu, câu trả lời khảo sát;
- Thông tin liên quan đến tài chính như chi tiết tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng;
- Dữ liệu lưu lượng truy cập trực tuyến như địa chỉ IP, số nhận dạng thiết bị và hệ thống, mật khẩu và ID người dùng Schneider Electric, trang web giới thiệu, loại trình duyệt được sử dụng, nội dung được tư vấn và vị trí, dựa trên địa chỉ IP của bạn hoặc trên thông tin được truyền bởi thiết bị di động của bạn ;
- Nội dung mà bạn đã cung cấp qua các diễn đàn trực tuyến hoặc bằng cách khác (xem phần 6 “Nội dung của bạn” bên dưới).

Chính sách Bảo mật này không bao gồm thông tin cá nhân được ẩn danh, nghĩa là nếu các cá nhân không còn được nhận dạng hoặc chỉ có thể nhận dạng được với một khoản chi phí lớn không tương xứng về thời gian, chi phí hoặc nhân công. Nếu dữ liệu ẩn danh có thể nhận dạng được, Chính sách Bảo mật này sẽ được áp dụng.

Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ những người dùng có mối quan hệ kinh doanh với chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể lấy thông tin thông qua người bán lại hoặc đối tác kinh doanh bằng cách mua danh sách khách hàng từ các đại lý tiếp thị, từ trải nghiệm duyệt web trực tuyến, từ các mạng xã hội khi người dùng đăng nhập vào mạng lưới này và thông qua Cookie. Bạn có thể có được thông tin chính xác hơn về nguồn thông tin cá nhân của bên thứ ba (nếu có) bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email được nêu trong phần 10.

6. Nội dung của bạn

Bạn có thể lựa chọn nội dung để đóng góp (bao gồm ảnh hoặc bình luận) cho các diễn đàn, nền tảng trực tuyến hoặc các nền tảng kỹ thuật số khác của Schneider Electric. Nội dung của bạn phải vô hại và phải tôn trọng pháp luật, quyền và lợi ích của người khác. Bạn cần được người khác đồng ý trước khi chia sẻ dữ liệu của họ. Bạn nên thận trọng trước khi chia sẻ thông tin trên diễn đàn.

Nội dung cung cấp cho chúng tôi phải tôn trọng quyền và lợi ích của người khác, bao gồm cả quyền bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của họ. Nội dung không được xúc phạm, thiếu tôn trọng hoặc gây tổn hại đến người khác theo bất kỳ cách nào.

Bất kỳ sự cung cấp thông tin cá nhân của một đối tượng nào khác cho Schneider Electric phải tuân thủ luật bảo mật, các thông báo và yêu cầu đồng thuận đối với việc tiết lộ thông tin đó.

Mặc dù Schneider Electric cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng việc cung cấp thông tin trực tuyến trên các diễn đàn mở không phải là không có rủi ro. Nếu bạn đăng tải, nhận xét, thể hiện sự quan tâm hoặc chia sẻ thông tin cá nhân, bao gồm ảnh, lên bất kỳ diễn đàn, mạng xã hội hoặc blog nào, xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn đã chia sẻ đều có thể được đọc, xem, thu thập hoặc sử dụng bởi những người dùng khác của diễn đàn, và có thể được sử dụng để liên hệ với bạn, gửi cho bạn những tin nhắn không được yêu cầu hoặc cho những mục đích nằm ngoài quyền kiểm soát của bạn và Schneider Electric. Schneider Electric không chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân mà bạn đã chia sẻ trong các diễn đàn này. Bạn nên thận trọng trước khi quyết định chia sẻ thông tin về bản thân hoặc người khác.

7. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với ai?

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty con của Schneider Electric và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động của chúng tôi, với các đại lý quảng cáo và tiếp thị, với các mạng lưới xã hội nếu bạn có sử dụng thông tin để đăng nhập vào nền tảng của họ, với các trang web của bên thứ ba nếu bạn đăng ký bằng thông tin xác thực Schneider Electric, các cơ quan quản lý có thẩm quyền, chính quyền và những người kế nhiệm doanh nghiệp.

Schneider Electric là một tập đoàn toàn cầu gồm nhiều công ty con hoạt động như một thể thống nhất. Để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, khách hàng tiềm năng và người dùng, dữ liệu cá nhân có thể được chia sẻ giữa các bên làm việc liên quan cho từng đơn vị khác nhau. Ví dụ như trường hợp chia sẻ với mục đích quản lý quan hệ khách hàng, bán hàng hoặc hỗ trợ sản phẩm, tiếp thị, phát triển sản phẩm, cải tiến sản phẩm, dịch vụ và nội dung kỹ thuật số, kiểm tra chất lượng dữ liệu hoặc mục đích bảo mật, tài chính, quy định và tuân thủ.

Chúng tôi liên hệ đến các nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện các hoạt động xử lý dữ liệu và truyền tải các sản phẩm, dịch vụ và nội dung trực tuyến của chúng tôi đến bạn. Các nhà cung cấp dịch vụ này bao gồm nhưng không giới hạn, các nhà cung cấp cơ sở lưu trữ dữ liệu, hệ thống thông tin, đại lý quảng cáo và tiếp thị, hỗ trợ CNTT, dịch vụ bảo mật, dịch vụ tài chính, dịch vụ cung cấp sản phẩm, công ty kế toán bên ngoài, luật sư và kiểm toán viên.

Chúng tôi đảm bảo tất cả các nhà cung cấp dịch vụ làm việc với Schneider Electric đều tuân thủ luật bảo mật dữ liệu và chấp hành các nguyên tắc của Schneider Electric.

Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin sau:

- Liên quan đến việc cung cấp quảng cáo, chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin cá nhân nhất định (ví dụ: số nhận dạng thiết bị, số nhận dạng Cookie) với các sàn giao dịch hoặc đại lý quản lý quảng cáo trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba mà bạn có thể thấy quảng cáo trên đó.
- Bạn có thể truy cập nội dung kỹ thuật số của chúng tôi và/ hoặc sử dụng thông tin để đăng nhập vào các trang web của bên thứ ba (chẳng hạn như Facebook và LinkedIn). Nếu bạn làm như vậy, chúng tôi sẽ có thể truy cập một số thông tin bạn đã đăng ký trên các mạng xã hội này, để hỗ trợ bạn hoàn tất trước mẫu đăng ký nội dung kỹ thuật số Schneider Electric. Bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của các trang web bên thứ ba này, bạn có thể đồng thời thông báo cho các bên liên hệ của mình trên các trang web này rằng bạn đã tạo tài khoản với Schneider Electric. Nếu bạn muốn biết thêm về thông tin có có thể truy cập bởi các bên liên hệ của bạn trên các trang web này và cách hạn chế giao tiếp với họ, chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của họ.
- Schneider Electric có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết cho những bên mua tiềm năng và những người thừa kế quyền sở hữu, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sáp nhập, hợp nhất, chuyển giao quyền kiểm soát hoặc tổ chức lại công ty khác mà Schneider Electric tham gia.
- Trong trường hợp được yêu cầu từ luật pháp hoặc lệnh của tòa án hoặc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Schneider Electric, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và cơ quan có thẩm quyền.
- Theo các cách khác được mô tả trong Chính sách Bảo mật này hoặc theo cách khác mà bạn đã đồng ý.
- Được tổng hợp cùng với thông tin khác, theo cách mà danh tính của bạn không thể được xác định (ví dụ: tổng hợp thống kê).

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho bên thứ ba thuê thông tin cá nhân của bạn mà chưa được bạn cho phép.

8. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân như thế nào?

Schneider Electric tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu chính được công nhận rộng rãi (công bằng, giới hạn mục đích, chất lượng dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, tuân thủ quyền cá nhân, bảo mật) và thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật thông tin cá nhân.

Schneider Electric tôn trọng quyền và lợi ích riêng tư của các cá nhân. Schneider Electric và các công ty con của Schneider Electric tuân thủ các nguyên tắc dưới đây khi xử lý thông tin cá nhân:

1. Xử lý thông tin cá nhân một cách công bằng và hợp pháp;
2. Thu thập thông tin cá nhân cho các mục đích cụ thể, hợp pháp và không xử lý thông tin đó trái với các mục đích đã đề ra;
3. Thu thập thông tin cá nhân có liên quan và không vượt ra ngoài mục đích thu thập và sử dụng. Chúng tôi có thể ẩn danh thông tin khi khả thi và thích hợp, tùy thuộc vào bản chất của dữ liệu và rủi ro liên quan đến các mục đích sử dụng;
4. Duy trì thông tin cá nhân chính xác và cập nhật khi cần thiết. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước phù hợp để chỉnh sửa hoặc xóa thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ;
5. Chỉ lưu giữ thông tin cá nhân thực sự cần thiết ứng với mục đích thu thập và xử lý;
6. Xử lý thông tin cá nhân phù hợp với các quyền hợp pháp của cá nhân;
7. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật, thực tiễn và có tổ chức để ngăn chặn truy cập trái phép, xử lý bất hợp pháp, và việc làm mất, phá hủy hoặc hư hỏng thông tin cá nhân trái phép hoặc vô tình;
8. Khi xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm, đảm bảo có thông báo tế nhị và nhận được sự đồng ý hoặc việc xử lý tuân theo luật hiện hành;

Schneider Electric và tất cả các công ty con phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc trên.

Schneider Electric và các công ty con của Schneider Electric cam kết thực hiện các phương pháp kỹ thuật, phương pháp thực tiễn và có tổ chức hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân chống lại việc truy cập trái phép, xử lý trái pháp luật, mất mát hoặc hư hỏng do ngẫu nhiên và phá hủy trái phép. Chúng tôi cung cấp các máy chủ sử dụng an toàn để đảm bảo việc đặt hàng hoặc truy cập thông tin tài khoản của bạn. Chúng tôi thực hiện các phương pháp kiểm soát truy cập đối với các hệ thống nội bộ của chúng tôi mà có lưu giữ thông tin cá nhân của bạn. Người dùng ủy quyền được cấp quyền truy cập vào các hệ thống như vậy thông qua việc sử dụng mã định danh và mật khẩu. Nhân viên của chúng tôi sử dụng quyền truy cập thông tin cá nhân chỉ với mục đích duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ công việc của họ. Chúng tôi tăng cường độ nhạy cảm với nhân viên của mình về việc sử dụng và xử lý thông tin cá nhân một cách hợp lý. Đồng thời, chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của mình duy trì việc tuân thủ các biện pháp bảo mật. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để xác minh danh tính của những người dùng đã đăng ký, từ đó áp dụng các quyền lợi và hạn chế tương thích đối với những người dùng này. Trong trường hợp người dùng đã đăng ký thành công, chúng tôi sử dụng cả thông tin đăng nhập và mật khẩu để xác thực. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập.

Thông qua cách truy cập nội dung kỹ thuật số hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng phương thức điện tử hoặc bằng cách khác về các hoạt động liên quan đến bảo mật, quyền riêng tư, sử dụng và quản trị. Bất chấp việc chúng tôi có nỗ lực ra sao để thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp, truy cập web trực tuyến tiềm ẩn những rủi ro cố hữu và chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối dành cho bạn.

9. Trang web của bên thứ ba và phương tiện truyền thông

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật của các trang web và phương tiện truyền thông của bên thứ ba và điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư khi bạn thấy phù hợp. Chính sách Bảo mật này không có áp dụng cho các trang web và nền tảng không thuộc Schneider Electric.

Các nền tảng kỹ thuật số của Schneider Electric có thể mang đến sự tiện lợi và cung cấp thông tin cho người dùng thông qua các liên kết liên quan đến các ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ hoặc trang web của bên thứ ba. Nếu truy cập các liên kết đó, bạn sẽ rời khỏi nền tảng kỹ thuật số Schneider Electric. Schneider Electric không kiểm soát các trang web hoặc thực tiễn của bên thứ ba hoặc các về quyền riêng tư của họ, điều này có thể khác với các thông lệ của Schneider Electric. Chúng tôi không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về các trang web của bên thứ ba. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho hoặc được thu thập bởi các bên thứ ba này không nằm trong Chính sách Bảo mật của Schneider Electric. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào bạn tương tác, trước khi cho phép thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi cũng cung cấp các liên kết cho phép bạn chia sẻ thông tin của mình trên các mạng xã hội và tương tác với Schneider Electric ở nhiều trang web khác nhau. Thông tin của bạn có thể được thu thập hoặc chia sẻ khi sử dụng các liên kết này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các chính sách bảo mật và cài đặt quyền riêng tư của các trang web truyền thông xã hội mà bạn tương tác để đảm bảo rằng bạn nhận thức được rằng thông tin của bạn có thể được các trang web đó thu thập, sử dụng và chia sẻ, do đó điều chỉnh các cài đặt này khi bạn thấy phù hợp.

10. Bạn có những quyền lợi nào?

Schneider Electric sẽ tuân thủ các quyền bảo vệ dữ liệu người dùng, bao gồm quyền yêu cầu quyền truy cập, yêu cầu xóa hoặc sửa đổi thông tin cá nhân người dùng. Bạn hoàn toàn có thể chọn hủy theo dõi bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào từ Schneider Electric.

Schneider Electric cũng sẽ tuân thủ các quyền bảo vệ dữ liệu người dùng, bao gồm quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của họ. Bạn có quyền thắc mắc về bản chất của việc lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn từ bất kỳ pháp nhân nào của Schneider Electric. Bạn sẽ được cung cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình, dù cho dữ liệu được xử lý và lưu trữ ở bất kỳ đâu .

Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình và yêu cầu xóa hoặc sửa đổi thông tin đó bất kỳ lúc nào. Bạn có thể gửi yêu cầu tới: Global-Data-PrivacyATschneider-electric.com [Thay thế AT bằng @].

Bạn luôn có thể chọn hủy theo dõi các hoạt động truyền thông tiếp thị của Schneider Electric. Pháp luật hiện hành yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi chúng tôi tiến hành hoạt động tiếp thị. Để hủy nhận email tiếp thị, bạn chỉ cần sử dụng chức năng được hướng dẫn ở cuối bất kỳ email nào chúng tôi gửi.

Từng quốc gia cụ thể có thể bổ sung thêm vào phần này so cho phù hợp.

11. Thông tin quan trọng cho người dùng trong Khu vực Kinh tế Châu Âu

Schneider Electric cũng tuân thủ các yêu cầu cụ thể của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), bao gồm các yêu cầu liên quan đến xử lý cơ sở pháp lý, chuyển dữ liệu xuyên quốc gia, quyết định và tạo lập hồ sơ tự động, lưu trữ dữ liệu, quyền bổ sung, xác nhận quyền sở hữu và thông tin liên hệ của DPO.

11.1 Schneider Electric dựa trên cơ sở pháp lý nào để sử dụng thông tin cá nhân?

Việc sử dụng thông tin cá nhân là cần thiết đối với các mục đích được đề cập trong phần 3 ở trên, lần lượt để:

- Thực hiện ký kết hợp đồng giữa Schneider Electric và người dùng trong trường hợp sử dụng các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung kỹ thuật số của chúng tôi. Việc ký kết hợp đồng cho biết danh tính, chuyên môn và các tương tác của bạn với chúng tôi trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đồng thời, hợp đồng cũng bao gồm cách giải quyết các yêu cầu của bạn về cung cấp thông tin, hỗ trợ, đơn tìm việc, quản lý tài khoản và đơn đăng ký của bạn cho các chương trình của chúng tôi và đảm bảo tuân thủ các điều khoản và điều kiện và với Chính sách về Quyền riêng tư này.
- Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý bắt buộc. Ví dụ, các nghĩa vụ đóng thuế và kế toán hoặc giải quyết các đơn từ và yêu cầu của các cơ quan quản lý và cơ quan có thẩm quyền.
- Khi một trong các trường hợp sau:
o Tiến hành khảo sát (một số khảo sát được thực hiện vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi nhằm đo lường sự hài lòng của bạn đối với các dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi). Đối với các cuộc khảo sát khác, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn. Bạn có thể lựa chọn không trả lời.
o Cung cấp cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị và quảng cáo dựa trên sở thích của bạn. Những hoạt động này được Schneider Electric và các công ty con của Schneider Electric thực hiện vì lợi ích hợp pháp. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn từ chối và theo như pháp luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi cần có sự đồng ý trước từ bạn.
o Sử dụng dữ liệu theo vị trí thiết bị di động của bạn phát ra, chúng tôi cũng cần có sự đồng ý trước của bạn theo pháp luật hiện hành yêu cầu.

Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn vì các lợi ích hợp pháp của chúng tôi miễn không vượt quá các quyền và tự do của bạn, cụ thể là để:

- Bảo vệ bạn, chúng tôi hoặc những người khác khỏi các mối đe dọa (chẳng hạn như các mối đe dọa bảo mật hoặc gian lận),
- Tuân thủ luật pháp dành cho chúng tôi trên toàn thế giới,
- Cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và nội dung kỹ thuật số của chúng tôi,
- Thiết lập hồ sơ cá nhân hóa dựa trên sở thích để cung cấp nội dung quảng cáo,
- Chia sẻ thông tin giữa các công ty con của Schneider Electric và các nhà cung cấp dịch vụ như được mô tả trong phần 7,
- Hiểu và cải thiện các hoạt động trực tuyến, công việc kinh doanh, cơ sở khách hàng và các mối quan hệ của chúng ta nói chung.
- Tăng cường hoặc quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như kiểm soát chất lượng và báo cáo tổng hợp,
- Quản lý các giao dịch của công ty, chẳng hạn như sáp nhập hoặc mua lại.

11.2 Thông tin cá nhân có được chuyển ra nước ngoài không?

Là một công ty toàn cầu, đội ngũ của Schneider Electric phối hợp cùng nhau để hoàn thành các mục đích xử lý dữ liệu ở mức độ toàn cầu hoặc đa quốc gia. Sau đó, dữ liệu có thể được thiết lập ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới nơi có Schneider Electric hoạt động, kể cả bên ngoài Liên minh Châu Âu, hay ở các quốc gia không có tiêu chuẩn tương đương về bảo vệ thông tin cá nhân như quốc gia nơi bạn đặt trụ sở. Chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu đến các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài Liên minh Châu Âu, bao gồm cả Hoa Kỳ. Trong trường hợp Ủy ban Châu Âu không thể đưa ra quyết định thỏa đáng về việc chuyển dữ liệu, Schneider Electric sẽ đảm bảo rằng chúng tuân thủ các yêu cầu pháp luật hiện hành, ví dụ: thực hiện các điều khoản trong hợp đồng tiêu chuẩn hoặc thông qua Quy tắc ràng buộc đối cho việc chuyển giao dữ liệu trong nhóm với tư cách là người kiểm soát dữ liệu. Để biết thêm thông tin chi tiết về các chuyển giao này hoặc các văn bản về biện pháp bảo vệ hiện hành được triển khai, bạn có thể liên hệ: Global-Data-PrivacyATschneider- Electrical.com [Thay thế AT bằng @]

11.3 Chúng tôi có sử dụng việc tạo lập hồ sơ và đưa ra các quyết định tự động về người dùng không?

Chúng tôi có thể thông qua hồ sơ để cung cấp cho bạn nội dung trực tuyến phù hợp với sở thích của bạn. Chúng tôi kết hợp thông tin đăng ký, chẳng hạn như chuyên môn công việc và thông tin về hoạt động trực tuyến để biết rõ hơn về bạn, đồng thời cung cấp cho bạn nội dung trực tuyến tương ứng với hồ sơ đã thiết lập.
Chúng tôi sẽ không tự động đưa ra các quyết định có thể ảnh hưởng đáng kể đến bạn, trừ khi:
- quyết định đó là một phần tất yếu của hợp đồng;
- chúng tôi nhận được sự đồng ý rõ ràng của bạn;
- hoặc luật pháp yêu cầu chúng tôi can thiệp vào công nghệ.

Trong những trường hợp này, thông báo sẽ được cung cấp đúng hẹn.

11.4 Thông tin cá nhân sẽ được lưu giữ trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này và trong bất kỳ khoảng thời gian bổ sung nào có thể được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép. Thông tin chính xác hơn sẽ được cung cấp trong các thông báo về quyền riêng tư áp dụng cho từng nội dung kỹ thuật số cụ thể. Tóm lại, khoảng thời gian lưu trữ dữ liệu được cân nhắc như sau::

- Thời hạn của mối quan hệ giữa Schneider Electric và người dùng (ví dụ: thời hạn thực hiện hợp đồng, hủy kích hoạt tài khoản, yêu cầu hợp pháp của bạn được công nhận khi liên hệ chúng tôi)

- Các yêu cầu pháp lý để lưu trữ dữ liệu
- Thời hiệu lưu trữ

Đối với mục đích tiếp thị, chúng tôi lưu giữ dữ liệu khách hàng có liên quan trong ba năm sau khi kết thúc mối quan hệ giữa hai bên hoặc kể từ lần tương tác cuối cùng với chúng tôi.11.5 Bạn còn có những quyền nào khác?

Ngoài các quyền được cung cấp trong phần 10 ở trên, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa, hạn chế hoặc chuyển thông tin cá nhân và phản đối việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Bởi vì việc xử lý dữ liệu phải được dựa trên sự đồng ý của từng cá nhân, bạn hoàn toàn có quyền thay đổi quyết định của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu đến địa chỉ email sau: Global-Data-PrivacyATschneider-electric.com [Thay thế AT bằng @] Đối với các hoạt động cần thiết để thực hiện hợp đồng hoặc dựa trên lợi ích hợp pháp, chúng tôi có thể không đáp ứng được yêu cầu ngừng xử lý của bạn hoặc nếu chúng tôi làm như vậy, điều đó có thể có nghĩa là bạn không còn quyền truy cập vào các dịch vụ hoặc nội dung kỹ thuật số.

11.6 Gửi câu hỏi và yêu cầu bồi thường ở đâu?

Bạn có thể gửi câu hỏi hoặc phản hồi về các cách thức áp dụng quyền riêng tư của Schneider Electric hoặc Chính sách Bảo mật này tới Nhóm Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu (Group DPO): DPOATschneider- Electrical.com [Thay AT bằng @]

Địa chỉ: DPO, 35 rue Joseph Monier CS30323, 92506 Rueil-Malmaison - Pháp

Nếu nghi ngờ Schneider Electric đã vi phạm luật hiện hành hoặc Chính sách Bảo mật này trong việc xử lý thông tin của bạn, bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến Nhóm DPO. Bạn cũng có thể liên hệ với cơ quan giám sát. Cơ quan giám sát của Schneider Electric là CNIL tại Pháp; bạn có thể liên hệ với cơ quan giám sát ở quốc gia của bạn.

12. Thông tin quan trọng cho cư dân California

Schneider Electric tại Hoa Kỳ đang bổ sung thêm vào thông báo Bảo mật này để cung cấp cho cư dân California thông tin khác theo yêu cầu của Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (“CCPA”).

Tại Schneider Electric, chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của tất cả các thông tin cá nhân được giao phó cho chúng tôi. Chúng tôi có Chương trình Bảo mật toàn cầu, dựa trên các Quy tắc ràng buộc của công ty, để thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của chúng tôi đối với các quyền cơ bản như quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi cũng cam kết tuân thủ luật bảo mật ở tất cả các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động. Chính sách Quyền riêng tư của Schneider Electric mô tả các thực tiễn về quyền riêng tư và bảo mật của chúng tôi.

Schneider Electric chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp chuyên nghiệp. Chúng tôi thu thập một số dữ liệu nhất định của người tiêu dùng thông qua những gì họ cung cấp cho chúng tôi từ biểu mẫu trực tuyến hoặc bằng cách tương tác với các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi cũng nhận dữ liệu của người tiêu dùng liên quan đến các sản phẩm gia dụng thông minh. Thông báo bổ sung này giải thích cách chúng tôi tuân thủ CCPA đối với vấn đề bảo mật thông tin.

12.1 Các quyền CCPA

CCPA trao cho cư dân California các quyền bảo mật cụ thể, bao gồm quyền nhận thông báo bảo mật, quyền được biết những thông tin chúng tôi đã thu thập về bạn trong 12 tháng qua và quyền biết những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã chia sẻ với các bên thứ ba. CCPA cho phép cư dân California từ chối bán thông tin cá nhân của họ. CCPA cũng cấp cho cư dân California quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của họ.

Đối với thông tin mà Schneider Electric thu thập theo CCPA, thông báo này diễn tả các loại thông tin mà chúng tôi thu thập từ cư dân California nói chung, các mục đích mà chúng tôi sử dụng thông tin và các bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin với mục đích kinh doanh. Chúng tôi có thể thu thập và chia sẻ các loại thông tin khác nếu có sự đồng ý của bạn.

Schneider Electric không bán thông tin cá nhân. Như được mô tả bên dưới, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các bên liên kết và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh được CCPA cho phép, chẳng hạn như cho kiểm toán viên, để tuân thủ hoặc bảo mật, hoặc liên quan đến việc mua bán và sáp nhập.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba dựa trên sự đồng ý của bạn, chẳng hạn như nếu bạn yêu cầu giới thiệu đến nhà phân phối hoặc nhà lắp đặt, đăng ký chương trình tiếp thị đồng thương hiệu hoặc nếu bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookie quảng cáo của bên thứ ba, như đã mô tả trong Thông báo Cookie của chúng tôi.

12.2 Cách bạn thực hiện quyền của mình

Nếu là cư dân California, bạn có thể thực hiện các quyền của mình hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt bạn bằng cách:

• Gọi cho Schneider Electric theo số 800-789-3508
• Gửi email cho chúng tôi: Global-Data-Privacy@schneider- Electrical.com

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ cần xác minh danh tính trước khi có thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Bởi vì thông tin mà chúng tôi nắm giữ theo CCPA thường sẽ là thông tin tiếp thị, chúng tôi sẽ xác minh danh tính bằng địa chỉ email của bạn. Chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu qua địa chỉ email được liên kết với thông tin của bạn mà chúng tôi có.

Nếu bạn muốn chỉ định đến một đơn vị cụ thể, vui lòng gửi email tới địa chỉ Global-Data-Privacy@schneider-electric.com và cho chúng tôi biết tên và địa chỉ email của đơn vị đó. Chúng tôi sẽ gửi phản hồi tới địa chỉ email của bạn và địa chỉ email của đơn vị đó.

Bạn vui lòng thông cảm rằng quyền của bạn cũng tồn tại một số giới hạn nhất định. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu đó ngoại trừ những trường hợp như: việc lưu giữ thông tin là bắt buộc vì các mục đích kinh doanh nội bộ, để hoàn thiện các hoạt động kinh doanh đang diễn ra có liên quan đến bạn, ghi lại yêu cầu của bạn hoặc CCPA cho phép (chẳng hạn như để ngăn ngừa gian lận hoặc tuân thủ pháp luật). Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn theo chương trình lưu giữ hồ sơ của chúng tôi và xóa chúng khi kết thúc thời gian lưu giữ.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng có rất nhiều công ty bán và lắp đặt các sản phẩm của Schneider Electric. Các công ty đó không thuộc quản lý của Schneider Electric và chúng tôi không có bất kỳ quyền truy cập nào vào cơ sở dữ liệu của họ. Nếu bạn đã đăng ký hoặc mua các sản phẩm Schneider Electric từ một công ty khác, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty đó để thực hiện các quyền CCPA của bạn.

12.3 Khuyến khích tài chính

Schneider Electric thu thập thông tin cá nhân để cung cấp các ưu đãi và khuyến mãi cũng như để kích hoạt các chương trình khách hàng thân thiết. Mặc dù giá trị thông tin của bạn đối với chúng tôi là không thể đong đếm, nhưng các ưu đãi và khuyến khích của chúng tôi sẽ phần nào phản ánh giá trị của các mối quan hệ giữa chúng tôi và các cá nhân tham gia vào chương trình.

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn nếu bạn thực hiện các quyền của mình theo CCPA. Tuy nhiên, nếu yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn, bạn sẽ không thể nhận thêm ưu đãi hoặc khuyến mãi. Mọi ưu đãi hoặc khuyến mãi đã gửi cho bạn trước đây sẽ tiếp tục được thực hiện theo các điều khoản ban đầu của chúng.
12.4 Quyền được biết thông tin công khai dành cho người tiêu dùng California
DANH MỤC THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ DỮ LIỆU ĐẠI DIỆN
MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN
DANH MỤC CÁC BÊN THỨ BA ĐƯỢC BIẾT LOẠI THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀY VÌ MỤC ĐÍCH KINH DOANH
Thông tin liên hệ: Tên; Tên tài khoản sử dụng; Địa chỉ gửi thư; Địa chỉ email; Số điện thoại cố định; Số điện thoại di động Chúng tôi sử dụng loại thông tin này để nhận dạng bạn và liên lạc với bạn, bao gồm: gửi tin nhắn giao dịch (chẳng hạn như xác nhận); gửi thông tin liên lạc tiếp thị, khảo sát và lời mời; cá nhân hóa thông tin liên lạc và cung cấp dịch vụ khách hàng, vì mục đích kinh doanh hàng ngày của chúng tôi³ Chúng tôi có thể tiết lộ loại thông tin này cho các bên liên kết và cho các nhà cung cấp dịch vụ (bao gồm cả các công ty truyền thông xã hội) chỉ với mục đích để xác định nền tảng khách hàng sử dụng, từ đấy chúng tôi có thể gửi quảng cáo cho bạn trên nền tảng đó. Các bên thứ ba phụ trách thông tin liên lạc của chúng tôi, chẳng hạn như dịch vụ bưu chính và các hãng giao thông vận tải; Các bên thứ ba, những người hỗ trợ chúng tôi về kiểm duyệt và hoàn thiện quy trình; Các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật
Thông tin về mối quan hệ: các đặc điểm và sở thích cá nhân, chẳng hạn như độ tuổi, tình trạng hôn nhân và gia đình; Dữ liệu chương trình khách hàng trung thành và phần thưởng; Dữ liệu nhân khẩu học hộ gia đình, bao gồm cả dữ liệu điều tra dân số; Dữ liệu từ hồ sơ mạng xã hội; Thói quen và sở thích Chúng tôi sử dụng loại thông tin này để: hiểu rõ hơn về bạn cũng như khách hàng của chúng tôi nói chung; phát triển và cải tiến sản phẩm và dịch vụ; xác định khách hàng tiềm năng; đối với các mục đích kinh doanh nội bộ, chẳng hạn như kiểm soát chất lượng, đào tạo và phân tích dữ liệu; vì mục đích kinh doanh hàng ngày của chúng tôi. Chúng tôi có thể tiết lộ loại thông tin này cho các bên liên kết và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và tới: các bên thứ ba mà chúng tôi có hoạt động tiếp thị chung và các thỏa thuận tương tự; luật sư, kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn của chúng tôi; các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật
Thông tin giao dịch và tương tác: thông tin tài khoản và các hồ sơ liên quan; hồ sơ liên quan đến việc sử dụng các trang web và ứng dụng của chúng tôi; dữ liệu xác thực (mật khẩu, câu hỏi bảo mật tài khoản); hồ sơ dịch vụ khách hàng; nhật ký khách truy cập Chúng tôi sử dụng loại thông tin này để: hoàn thiện mối quan hệ kinh doanh giữa chúng tôi với bạn, bao gồm cả dịch vụ khách hàng; lưu trữ hồ sơ và tuân thủ quy định, bao gồm cả giải quyết tranh chấp; đối với các mục đích kinh doanh nội bộ, chẳng hạn như tài chính, kiểm soát chất lượng, đào tạo, báo cáo và phân tích dữ liệu; quản lý rủi ro, phòng ngừa gian lận và các mục đích tương tự; vì mục đích kinh doanh hàng ngày của chúng tôi Chúng tôi có thể tiết lộ loại thông tin này cho các bên liên kết và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và tới: các bên thứ ba mà chúng tôi có hoạt động tiếp thị chung và các thỏa thuận tương tự; các bên thứ ba khi cần thiết để hoàn thành giao dịch, bao gồm các công ty chuyển phát, đại lý và nhà sản xuất; luật sư, kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn và khách hàng liên quan đến việc kiểm toán của họ với Schneider Electric. Các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật
Thông tin được suy ra và thông tin gốc: Xu hướng, thuộc tính và/ hoặc điểm số được tạo bởi các chương trình phân tích nội bộ Chúng tôi kết hợp dữ liệu được suy ra với thông tin liên quan khác và sử dụng loại thông tin này để: hiểu rõ hơn về bạn cũng như khách hàng của chúng tôi nói chung; phát triển và cải tiến sản phẩm, dịch vụ; đối với các mục đích kinh doanh nội bộ, chẳng hạn như kiểm soát chất lượng, đào tạo và phân tích dữ liệu; vì mục đích kinh doanh hàng ngày của chúng tôi Chúng tôi có thể tiết lộ loại thông tin này cho các bên liên kết và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và tới: các bên thứ ba mà chúng tôi có các thỏa thuận tiếp thị chung; luật sư, kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn; các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật
Thông tin trực tuyến & thông tin kỹ thuật: địa chỉ IP; đặc điểm và nhận dạng thiết bị; ID quảng cáo; nhật ký máy chủ web; cookie của bên thứ nhất; cookie của bên thứ ba; báo hiệu web, ảnh gif rõ ràng, thẻ pixel; bản ghi nhật ký máy chủ; bản ghi nhật ký hoạt động Chúng tôi sử dụng loại thông tin này để: quản trị hệ thống, quản lý công nghệ, bao gồm cả việc tối ưu hóa các trang web và ứng dụng; vì mục đích bảo mật thông tin và an ninh mạng, bao gồm cả việc phát hiện các mối đe dọa; lưu trữ hồ sơ, bao gồm nhật ký và hồ sơ duy trì như thông tin giao dịch; hiểu rõ hơn về khách hàng và khách hàng tiềm năng và để nâng cao thông tin liên quan, bao gồm bằng cách kết hợp bạn với các thiết bị và trình duyệt khác nhau mà họ có thể sử dụng; đối với mục đích hướng đến khách hàng mục tiêu và quảng cáo trực tuyến; vì mục đích kinh doanh hàng ngày của chúng tôi Chúng tôi có thể tiết lộ loại thông tin này cho các bên liên kết và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả các công ty như Google khi sử dụng dữ liệu được thu thập bởi cookie và các phương tiện tương tự để trợ giúp chúng tôi với các chương trình quảng cáo trực tuyến và tới: các bên thứ ba hỗ trợ công nghệ thông tin và các chương trình bảo mật, bao gồm các công ty như dịch vụ an ninh mạng lưu giữ thông tin về các mối đe dọa phần mềm độc hại được phát hiện; các bên thứ ba hỗ trợ ngăn ngừa, phát hiện và giảm thiểu gian lận; các đối tác quảng cáo mạng của bên thứ ba; luật sư, kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn; các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi cũng tiết lộ thông tin này nếu có sự đồng ý của bạn, nếu bạn cho phép chúng tôi đặt cookie quảng cáo của bên thứ ba một cách rõ ràng. Để tìm hiểu thêm và xem lại cài đặt cookie của bạn, vui lòng đọc Thông báo về cookie của chúng tôi.
Dữ liệu IoT và cảm biến: lệnh, cách sử dụng và các dữ liệu khác được thu thập, tính toán hoặc sản xuất bởi các sản phẩm gia đình thông minh (chẳng hạn như gia dụng tự động hóa, quản lý năng lượng, an toàn, bảo mật và các sản phẩm điện) và các ứng dụng liên quan của chúng; dữ liệu chẩn đoán (chẳng hạn như ngữ cảnh và mô tả các lỗi được phát hiện); dữ liệu vị trí địa lý Chúng tôi sử dụng loại thông tin này để: kích hoạt chức năng của sản phẩm; đối với các mục đích kinh doanh nội bộ, như phát triển sản phẩm, bảo mật và kiểm soát chất lượng; đối với các mục đích quan hệ, bao gồm phân tích về việc sử dụng sản phẩm; vì mục đích kinh doanh hàng ngày của chúng tôi Chúng tôi có thể tiết lộ loại thông tin này cho các bên liên kết và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và tới: các bên thứ ba hỗ trợ các chương trình bảo mật và công nghệ thông tin, bao gồm các dịch vụ an ninh mạng và hiệp hội an ninh mạng • Các bên thứ ba hỗ trợ ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu gian lận; các bên thứ ba khi cần thiết để hoàn thành giao dịch bao gồm các bên cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà bạn có kết nối; các đối tác quảng cáo mạng của bên thứ ba; luật sư, kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn; các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật
Thông tin âm thanh hình ảnh: Chúng tôi thu thập loại thông tin này từ: ảnh chụp; hình ảnh từ video; ghi hình camera quan sát; bản ghi âm trung tâm cuộc gọi và bản ghi giám sát cuộc gọi thư thoại Chúng tôi sử dụng loại thông tin này: cho các mục đích kinh doanh nội bộ, chẳng hạn như ghi âm cuộc gọi cho mục đích đào tạo, huấn luyện hoặc kiểm soát chất lượng; vì mục đích liên quan, chẳng hạn như sử dụng ảnh và video cho mục đích truyền thông xã hội; vì mục đích an ninh cơ sở và ngăn ngừa mất mát; vì mục đích kinh doanh hàng ngày của chúng tôi Chúng tôi có thể tiết lộ loại thông tin này cho các bên liên kết và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và tới: các bên thứ ba hỗ trợ các chương trình bảo mật và công nghệ thông tin cũng như các chương trình ngăn ngừa tổn thất; luật sư, kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn; các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật
Tuân thủ dữ liệu: Chúng tôi thu thập loại thông tin này từ: dữ liệu chương trình tuân thủ, chẳng hạn như hồ sơ được lưu giữ để chứng minh sự tuân thủ luật hiện hành; dữ liệu an toàn của sản phẩm và thông tin quy định khác; hồ sơ liên quan đến sở thích của người tiêu dùng, chẳng hạn như lựa chọn tham gia và chọn không tham gia các chương trình tiếp thị; hồ sơ liên quan đến yêu cầu quyền CCPA Chúng tôi sử dụng loại thông tin này để: tuân thủ và chứng minh sự tuân thủ đối với các luật hiện hành; đối với các vấn đề pháp lý, bao gồm cả vụ việc kiện tụng và quy định, bao gồm cả việc liên quan đến các thủ tục tố tụng dân sự, hình sự, hành chính hoặc phân xử trọng tài hoặc trước các cơ quan quản lý hoặc tự quản bản án và mệnh lệnh; đối với các mục đích kinh doanh nội bộ, chẳng hạn như quản lý rủi ro, kiểm toán, điều tra nội bộ, báo cáo và phân tích; vì mục đích kinh doanh hàng ngày của chúng tôi Chúng tôi có thể tiết lộ loại thông tin này cho các bên liên kết và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và tới: các luật sư, kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn; các cơ quan quản lý, khách hàng và các bên thứ ba khác, liên quan đến việc kiểm toán của họ đối với Schneider Electric; các bên thứ ba khác (bao gồm các cơ quan chính phủ, tòa án và các công ty luật đối lập, nhà tư vấn, máy chủ xử lý và các bên kiện tụng) liên quan đến các vấn đề pháp lý

Chat

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!