Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
12.4 Quyền được biết thông tin công khai dành cho người tiêu dùng California
DANH MỤC THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ DỮ LIỆU ĐẠI DIỆN
MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN
DANH MỤC CÁC BÊN THỨ BA ĐƯỢC BIẾT LOẠI THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀY VÌ MỤC ĐÍCH KINH DOANH
Thông tin liên hệ: Tên; Tên tài khoản sử dụng; Địa chỉ gửi thư; Địa chỉ email; Số điện thoại cố định; Số điện thoại di động Chúng tôi sử dụng loại thông tin này để nhận dạng bạn và liên lạc với bạn, bao gồm: gửi tin nhắn giao dịch (chẳng hạn như xác nhận); gửi thông tin liên lạc tiếp thị, khảo sát và lời mời; cá nhân hóa thông tin liên lạc và cung cấp dịch vụ khách hàng, vì mục đích kinh doanh hàng ngày của chúng tôi³ Chúng tôi có thể tiết lộ loại thông tin này cho các bên liên kết và cho các nhà cung cấp dịch vụ (bao gồm cả các công ty truyền thông xã hội) chỉ với mục đích để xác định nền tảng khách hàng sử dụng, từ đấy chúng tôi có thể gửi quảng cáo cho bạn trên nền tảng đó. Các bên thứ ba phụ trách thông tin liên lạc của chúng tôi, chẳng hạn như dịch vụ bưu chính và các hãng giao thông vận tải; Các bên thứ ba, những người hỗ trợ chúng tôi về kiểm duyệt và hoàn thiện quy trình; Các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật
Thông tin về mối quan hệ: các đặc điểm và sở thích cá nhân, chẳng hạn như độ tuổi, tình trạng hôn nhân và gia đình; Dữ liệu chương trình khách hàng trung thành và phần thưởng; Dữ liệu nhân khẩu học hộ gia đình, bao gồm cả dữ liệu điều tra dân số; Dữ liệu từ hồ sơ mạng xã hội; Thói quen và sở thích Chúng tôi sử dụng loại thông tin này để: hiểu rõ hơn về bạn cũng như khách hàng của chúng tôi nói chung; phát triển và cải tiến sản phẩm và dịch vụ; xác định khách hàng tiềm năng; đối với các mục đích kinh doanh nội bộ, chẳng hạn như kiểm soát chất lượng, đào tạo và phân tích dữ liệu; vì mục đích kinh doanh hàng ngày của chúng tôi. Chúng tôi có thể tiết lộ loại thông tin này cho các bên liên kết và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và tới: các bên thứ ba mà chúng tôi có hoạt động tiếp thị chung và các thỏa thuận tương tự; luật sư, kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn của chúng tôi; các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật
Thông tin giao dịch và tương tác: thông tin tài khoản và các hồ sơ liên quan; hồ sơ liên quan đến việc sử dụng các trang web và ứng dụng của chúng tôi; dữ liệu xác thực (mật khẩu, câu hỏi bảo mật tài khoản); hồ sơ dịch vụ khách hàng; nhật ký khách truy cập Chúng tôi sử dụng loại thông tin này để: hoàn thiện mối quan hệ kinh doanh giữa chúng tôi với bạn, bao gồm cả dịch vụ khách hàng; lưu trữ hồ sơ và tuân thủ quy định, bao gồm cả giải quyết tranh chấp; đối với các mục đích kinh doanh nội bộ, chẳng hạn như tài chính, kiểm soát chất lượng, đào tạo, báo cáo và phân tích dữ liệu; quản lý rủi ro, phòng ngừa gian lận và các mục đích tương tự; vì mục đích kinh doanh hàng ngày của chúng tôi Chúng tôi có thể tiết lộ loại thông tin này cho các bên liên kết và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và tới: các bên thứ ba mà chúng tôi có hoạt động tiếp thị chung và các thỏa thuận tương tự; các bên thứ ba khi cần thiết để hoàn thành giao dịch, bao gồm các công ty chuyển phát, đại lý và nhà sản xuất; luật sư, kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn và khách hàng liên quan đến việc kiểm toán của họ với Schneider Electric. Các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật
Thông tin được suy ra và thông tin gốc: Xu hướng, thuộc tính và/ hoặc điểm số được tạo bởi các chương trình phân tích nội bộ Chúng tôi kết hợp dữ liệu được suy ra với thông tin liên quan khác và sử dụng loại thông tin này để: hiểu rõ hơn về bạn cũng như khách hàng của chúng tôi nói chung; phát triển và cải tiến sản phẩm, dịch vụ; đối với các mục đích kinh doanh nội bộ, chẳng hạn như kiểm soát chất lượng, đào tạo và phân tích dữ liệu; vì mục đích kinh doanh hàng ngày của chúng tôi Chúng tôi có thể tiết lộ loại thông tin này cho các bên liên kết và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và tới: các bên thứ ba mà chúng tôi có các thỏa thuận tiếp thị chung; luật sư, kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn; các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật
Thông tin trực tuyến & thông tin kỹ thuật: địa chỉ IP; đặc điểm và nhận dạng thiết bị; ID quảng cáo; nhật ký máy chủ web; cookie của bên thứ nhất; cookie của bên thứ ba; báo hiệu web, ảnh gif rõ ràng, thẻ pixel; bản ghi nhật ký máy chủ; bản ghi nhật ký hoạt động Chúng tôi sử dụng loại thông tin này để: quản trị hệ thống, quản lý công nghệ, bao gồm cả việc tối ưu hóa các trang web và ứng dụng; vì mục đích bảo mật thông tin và an ninh mạng, bao gồm cả việc phát hiện các mối đe dọa; lưu trữ hồ sơ, bao gồm nhật ký và hồ sơ duy trì như thông tin giao dịch; hiểu rõ hơn về khách hàng và khách hàng tiềm năng và để nâng cao thông tin liên quan, bao gồm bằng cách kết hợp bạn với các thiết bị và trình duyệt khác nhau mà họ có thể sử dụng; đối với mục đích hướng đến khách hàng mục tiêu và quảng cáo trực tuyến; vì mục đích kinh doanh hàng ngày của chúng tôi Chúng tôi có thể tiết lộ loại thông tin này cho các bên liên kết và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả các công ty như Google khi sử dụng dữ liệu được thu thập bởi cookie và các phương tiện tương tự để trợ giúp chúng tôi với các chương trình quảng cáo trực tuyến và tới: các bên thứ ba hỗ trợ công nghệ thông tin và các chương trình bảo mật, bao gồm các công ty như dịch vụ an ninh mạng lưu giữ thông tin về các mối đe dọa phần mềm độc hại được phát hiện; các bên thứ ba hỗ trợ ngăn ngừa, phát hiện và giảm thiểu gian lận; các đối tác quảng cáo mạng của bên thứ ba; luật sư, kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn; các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi cũng tiết lộ thông tin này nếu có sự đồng ý của bạn, nếu bạn cho phép chúng tôi đặt cookie quảng cáo của bên thứ ba một cách rõ ràng. Để tìm hiểu thêm và xem lại cài đặt cookie của bạn, vui lòng đọc Thông báo về cookie của chúng tôi.
Dữ liệu IoT và cảm biến: lệnh, cách sử dụng và các dữ liệu khác được thu thập, tính toán hoặc sản xuất bởi các sản phẩm gia đình thông minh (chẳng hạn như gia dụng tự động hóa, quản lý năng lượng, an toàn, bảo mật và các sản phẩm điện) và các ứng dụng liên quan của chúng; dữ liệu chẩn đoán (chẳng hạn như ngữ cảnh và mô tả các lỗi được phát hiện); dữ liệu vị trí địa lý Chúng tôi sử dụng loại thông tin này để: kích hoạt chức năng của sản phẩm; đối với các mục đích kinh doanh nội bộ, như phát triển sản phẩm, bảo mật và kiểm soát chất lượng; đối với các mục đích quan hệ, bao gồm phân tích về việc sử dụng sản phẩm; vì mục đích kinh doanh hàng ngày của chúng tôi Chúng tôi có thể tiết lộ loại thông tin này cho các bên liên kết và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và tới: các bên thứ ba hỗ trợ các chương trình bảo mật và công nghệ thông tin, bao gồm các dịch vụ an ninh mạng và hiệp hội an ninh mạng • Các bên thứ ba hỗ trợ ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu gian lận; các bên thứ ba khi cần thiết để hoàn thành giao dịch bao gồm các bên cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà bạn có kết nối; các đối tác quảng cáo mạng của bên thứ ba; luật sư, kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn; các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật
Thông tin âm thanh hình ảnh: Chúng tôi thu thập loại thông tin này từ: ảnh chụp; hình ảnh từ video; ghi hình camera quan sát; bản ghi âm trung tâm cuộc gọi và bản ghi giám sát cuộc gọi thư thoại Chúng tôi sử dụng loại thông tin này: cho các mục đích kinh doanh nội bộ, chẳng hạn như ghi âm cuộc gọi cho mục đích đào tạo, huấn luyện hoặc kiểm soát chất lượng; vì mục đích liên quan, chẳng hạn như sử dụng ảnh và video cho mục đích truyền thông xã hội; vì mục đích an ninh cơ sở và ngăn ngừa mất mát; vì mục đích kinh doanh hàng ngày của chúng tôi Chúng tôi có thể tiết lộ loại thông tin này cho các bên liên kết và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và tới: các bên thứ ba hỗ trợ các chương trình bảo mật và công nghệ thông tin cũng như các chương trình ngăn ngừa tổn thất; luật sư, kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn; các bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật
Tuân thủ dữ liệu: Chúng tôi thu thập loại thông tin này từ: dữ liệu chương trình tuân thủ, chẳng hạn như hồ sơ được lưu giữ để chứng minh sự tuân thủ luật hiện hành; dữ liệu an toàn của sản phẩm và thông tin quy định khác; hồ sơ liên quan đến sở thích của người tiêu dùng, chẳng hạn như lựa chọn tham gia và chọn không tham gia các chương trình tiếp thị; hồ sơ liên quan đến yêu cầu quyền CCPA Chúng tôi sử dụng loại thông tin này để: tuân thủ và chứng minh sự tuân thủ đối với các luật hiện hành; đối với các vấn đề pháp lý, bao gồm cả vụ việc kiện tụng và quy định, bao gồm cả việc liên quan đến các thủ tục tố tụng dân sự, hình sự, hành chính hoặc phân xử trọng tài hoặc trước các cơ quan quản lý hoặc tự quản bản án và mệnh lệnh; đối với các mục đích kinh doanh nội bộ, chẳng hạn như quản lý rủi ro, kiểm toán, điều tra nội bộ, báo cáo và phân tích; vì mục đích kinh doanh hàng ngày của chúng tôi Chúng tôi có thể tiết lộ loại thông tin này cho các bên liên kết và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và tới: các luật sư, kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn; các cơ quan quản lý, khách hàng và các bên thứ ba khác, liên quan đến việc kiểm toán của họ đối với Schneider Electric; các bên thứ ba khác (bao gồm các cơ quan chính phủ, tòa án và các công ty luật đối lập, nhà tư vấn, máy chủ xử lý và các bên kiện tụng) liên quan đến các vấn đề pháp lý

Chat

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!