Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Xem những điểm nổi bật từ các sự kiện chính của chúng tôi

Tìm hiểu thêm về các sự kiện của chúng tôi

Nội dung thay thế

INNOVATION HUB

Truy cập các phòng trưng bày sản phẩm trên toàn cầu để tìm hiểu những cải tiến mới nhất của chúng tôi.
Nội dung thay thế

INNOVATION DAY

Sự kiện đổi mới diễn ra trong 1 ngày được tổ chức với các bài phát biểu độc quyền, các bài nói chuyện về chiến lược và các phiên học với chuyên gia.
Nội dung thay thế

INNOVATION TALK

Tham dự các phiên họp đổi mới độc quyền và hội thảo trực tuyến với các chuyên gia của chúng tôi.
Nội dung thay thế

CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG MẠI

Gặp gỡ các chuyên gia của chúng tôi tại các chương trình thương mại trên toàn cầu và tìm hiểu giải pháp của chúng tôi.

Yêu cầu bản demo trực tiếp

Truy cập các phòng trưng bày của chúng tôi và trải nghiệm giá trị và sức mạnh của các cải tiến IT/OT(Công nghệ thông tin/Công nghệ vận hành) cho doanh nghiệp của bạn.

Chia sẻ những ý tưởng táo bạo của bạn

Tham gia vào các thách thức và thúc đẩy ranh giới chuyển đổi kỹ thuật số trong Quản lý Năng lượng.

Tìm hiểu tính bền vững với chúng tôi

Theo dõi hành trình trở thành trung hòa các-bon vào năm 2025 và để dẫn đầu mục tiêu phát triển bền vững ESG.