Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Sử dụng công cụ này đồng nghĩa việc bạn hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau: THỎA THUẬN SỬ DỤNG NGUYÊN TRẠNG VÀ BẢO MẬT

Thông tin tham khảo chéo sản phẩm Schneider Electric này là độc quyền và được cung cấp cho Bên nhận trên cơ sở "NGUYÊN TRẠNG" và BẢO MẬT. Schneider Electric KHƯỚC TỪ MỌI BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC KHÔNG NGỤ Ý BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ, VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ TÍNH PHÙ HỢP CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO. Mặc dù Schneider Electric cố gắng đưa ra những sản phẩm tương đương về chức năng, nhưng không có nghĩa là sản phẩm này nhất thiết phải tương đương về hình thức. Schneider Electric không chịu trách nhiệm cho mọi khiếu nại dựa trên việc sử dụng Thông tin tham khảo chéo sản phẩm của Bên nhận hoặc khách hàng của họ. Cụ thể, Bên nhận đồng ý tư vấn cho tất cả người dùng các công cụ tham khảo chéo sản phẩm về tầm quan trọng của việc cần xác nhận độc lập rằng mọi sản phẩm của trình chọn tham khảo chéo là thay thế phù hợp cho sản phẩm khác trong ứng dụng cụ thể.

Vui lòng lưu ý: Thay thế sản phẩm có thể không phải là kết quả trùng khớp chính xác một đối một. Vui lòng xem lại tài liệu sản phẩm Schneider Electric và tài liệu được liên kết để biết chi tiết sản phẩm.
>
Trò chuyện với chúng tôi

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!