Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
  • Default Alternative Text

    Quỹ

    Xây dựng cộng đồng bền vững thông qua kiến thức về năng lượng và lãnh đạo

Tackling the energy gap all around the world

"At Schneider Electric, we are building sustainable communities through energy knowledge and leadership thanks to the Schneider Electric Foundation*.

Its aim is to contribute to the development of people and societies through education, innovation, awareness-raising and vocational training related to energy. It acts anywhere in the world where the company is present, through its three programs."

Gilles Vermot Desroches,
Sustainability Senior VP of Schneider Electric and General Delegate of Schneider Electric Foundation*Under the aegis of the Fondation de France

gilles_p-IC-392x351

You are an association?

Submit your project

Sẵn sàng để Chat