Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

50%

phụ nữ đang được tuyển dụng

40%

phụ nữ trong đội quản lý hàng đầu

30%

phụ nữ trong đội ngũ lãnh đạo

50 triệu

người được tiếp cận điện xanh

Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc

Dẫn đầu về bình đẳng giới

Với 7 phụ nữ trong Ban Điều hành, chúng tôi đã là một trong những công ty bình đẳng giới nhất. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tăng cường tiêu chuẩn bình đẳng giới ở mọi cấp độ trong tổ chức bằng cách giảm khoảng cách thu nhập, chống lại thành kiến và các chính sách lao động/nghỉ phép linh hoạt.
Tìm hiểu cách chúng tôi thực hiện

Thu hẹp khoảng cách bằng năng lượng

Tiếp cận năng lượng, quyền cơ bản của con người

Hơn 700 triệu người vẫn sống không có điện, giới hạn chất lượng cuộc sống, học tập và triển vọng làm việc. Điều này là không thể chấp nhận được. Vì vậy, chúng tôi làm việc với mọi người và đối tác trong cộng đồng để phát triển và phục vụ các giải pháp thích ứng mở rộng tiếp cận năng lượng để phát triển cơ hội bình đẳng.
Tìm hiểu các giải pháp ngoài mạng lưới

Các điểm nổi bật về bình đẳng

Được công nhận năm thứ năm liên tiếp

Trong Chỉ số bình đẳng giới Bloomberg, chúng tôi cam kết tích cực thúc đẩy và tạo điều kiện cho các cơ hội bình đẳng ở mọi nơi.

Các giải pháp sẵn có cho năng lượng sạch

Với Solar Impulse Foundation, chúng tôi xác định và quảng cáo các giải pháp có thể được triển khai ở quy mô lớn để mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng.

Cải tiến và đa dạng luôn đi cùng nhau

Hãy cùng tìm hiểu làm thế nào mà sự đa dạng giới, dân tộc và kinh nghiệm có thể dẫn đến những kết quả sáng tạo và cải tiến.

Những cách mới cho thời đại mới

Bài học rút ra từ đại dịch, điều quan trọng là phải điều chỉnh các chính sách làm việc của chúng tôi, cho phép sự linh hoạt và thời gian dành cho gia đình.

Điện khí hóa ngoài mạng lưới là khả thi

Nền tảng phần mềm quản lý từ xa, dựa trên đám mây của chúng tôi có thể giúp các nhà lắp đặt kết nối và quản lý các hệ thống ngoài mạng lưới.

Các đề xuất cho một nơi làm việc lành mạnh

Dựa trên nghiên cứu chúng tôi đã tiến hành với LHQ về việc thực hiện phương pháp tiếp cận cân bằng giới một cách tổng thể.

Không bỏ lại một ai

Trong các tình huống khủng hoảng và khẩn cấp, chúng tôi làm việc với các tổ chức phi chính phủ như tổ chức LHQ với các giải pháp tiếp cận năng lượng phù hợp với nhu cầu của họ.

Tưởng thưởng cho sự tuyệt vời

Đây là cách chúng tôi diễn đạt các hoạt động khen thưởng của mình: trả lương công bằng cho công việc bình đẳng và sự khác biệt công bằng về hiệu suất làm việc và hành vi của nhân viên.

Cam kết của chúng tôi đối với bình đẳng góp phần vào các SDG (Mục tiêu phát triển bền vững) của Liên hiệp quốc

Theo mục đích của chúng tôi là kết nối tiến bộ và bền vững, các sáng kiến bền vững của chúng tôi hỗ trợ 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Tìm hiểu thêm về cam kết của chúng tôi đối với bình đẳng

Đa dạng, công bằng và hòa nhập

Thông tin thêm về văn hóa, giá trị và chính sách của chúng tôi về sự đa dạng và hòa nhập chất lượng tại nơi làm việc

Sự nghiệp tại Schneider Electric

Hãy xem cơ hội mới nhất cho bạn và xây dựng sự nghiệp của bạn với chúng tôi.

Báo cáo về phát triển bền vững

Truy cập báo cáo và kết quả phát triển bền vững của Schneider, tất cả tại một nơi.

Chat

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!

Làm thế nào để tạo ra cơ hội bình đẳng tại nơi làm việc và khả năng tiếp cận năng lượng bình đẳng với các cộng đồng tạo ra sự phát triển bền vững? 

Schneider Electric đặt mục tiêu tạo ra cơ hội bình đẳng tại nơi làm việc trong môi trường hòa nhập, nơi sự đa dạng và hòa nhập của công ty được đánh giá cao và mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng bình đẳng cho tất cả cộng đồng để biến phát triển bền vững thành hiện thực toàn cầu và địa phương. Là một trong những công ty đa dạng, hòa nhập và bình đẳng nhất thế giới, Schneider Electric tin tưởng vào việc thúc đẩy sự đa dạng, học hỏi, nâng cao kỹ năng và phát triển cho lực lượng lao động nội bộ và cung cấp khả năng tiếp cận năng lượng cho tất cả bên ngoài để đối phó với vấn đề thay đổi khí hậu. Cam kết đối với bình đẳng của chúng tôi tập trung vào bình đẳng giới với các hành động tích cực về tuyển dụng và đào tạo dành cho nữ giới nhằm giúp họ phát triển với vai trò quản lý và lãnh đạo của công ty. Điều lệ cũng nêu bật những nỗ lực của chúng tôi trong việc chống lại biến đổi khí hậu và bất bình đẳng xã hội thông qua việc tiếp cận nguồn điện xanh cho tất cả mọi người. Chúng tôi dẫn đầu bằng cách chống lại khoảng cách thu nhập theo giới và thành kiến vô thức bằng cách thúc đẩy các chính sách làm việc hòa nhập và linh hoạt, giúp phát triển cuộc sống và sự nghiệp cho nhân viên của chúng tôi dễ dàng hơn. Chúng tôi cam kết trả lương bình đẳng, công bằng và mong đợi các đối tác trong chuỗi cung ứng của mình cũng có các tiêu chuẩn làm việc tốt. Chúng tôi là một công ty con người chấp nhận sự khác biệt và xây dựng văn hóa tôn trọng hòa nhập mà ở đó mọi người đều bình đẳng, độc nhất và an toàn để làm việc tốt nhất. Khám phá các giải pháp ngoài lưới điện của chúng tôi về nguồn điện xanh và đáng tin cậy nơi chúng tôi làm việc với người dân và đối tác để giúp các cộng đồng trên toàn thế giới tiếp cận nguồn năng lượng thương mại bền vững, an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy để phát triển bình đẳng. Schneider Electric dự định cải thiện cuộc sống của mọi người ở mọi nơi trên thế giới bằng cách phát triển các giải pháp năng lượng bền vững và mở rộng hỗ trợ cho văn hóa hòa nhập và cơ hội công bằng tại nơi làm việc. Chúng tôi tin rằng tất cả các hình thức đa dạng đều mang lại giá trị thực sự và việc trao quyền về hệ sinh thái cho công ty qua nhiều hình thức khác nhau như giới tính, dân tộc và kinh nghiệm có thể mang lại những kết quả đổi mới và sáng tạo.