Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

100%

nhà cung cấp chiến lược cung cấp công việc phù hợp với nhân viên của họ

+10 điểm

về mức độ tin cậy của nhân viên khi báo cáo hành vi phi đạo đức, so với năm 2021

100%

nhân viên được đào tạo hàng năm về an ninh mạng và đạo đức

Lòng tin doanh nghiệp là cốt lõi của công ty chúng tôi

Có được lòng tin bắt đầu bằng việc trở nên đáng tin cậy

Đó là nền tảng của những gì chúng ta làm và tin tưởng vào. Lòng tin là cốt lõi trong các cam kết về môi trường, phát triển bền vững và quản trị. Với các nguyên tắc và quy trình mạnh mẽ trong quản trị để hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững cũng như hòa nhập của chúng tôi và các giá trị cốt lõi, và chúng tôi có thể mang lại nhiều giá trị hơn cho tất cả các bên liên quan.
Tìm hiểu thêm về Điều lệ lòng tin của chúng tôi

Lòng tin kỹ thuật số là trọng tâm của hệ sinh thái chúng tôi

Giá trị và khả năng phục hồi thông qua giảm thiểu rủi ro

Với Kế hoạch cảnh báo hằng năm, chúng tôi đánh giá và hành động chống lại các rủi ro tại các cơ sở của Schneider Electric và nhà cung cấp, với các nhà thầu, và cộng đồng xung quanh chúng tôi về nhân quyền, môi trường, quy trình kinh doanh, mang lại an toàn và an ninh mạng.
Tìm hiểu kế hoạch cảnh báo của chúng tôi

Những điểm nổi bật về tin cậy

Hợp tác với G7 Business để tăng trưởng hòa nhập (B4IG)

Để thúc đẩy nhân quyền và chia sẻ các nguyên tắc lòng tin trong toàn bộ chuỗi giá trị của chúng tôi, và tăng cường hòa nhập trong toàn hệ sinh thái.

Một trong những công ty có đạo đức nhất thế giới

Được Viện Ethisphere® công nhận về cam kết của chúng tôi đối với tính chính trực và các tiêu chuẩn xã hội cao, quản trị và đạo đức, doanh nghiệp.

Kế hoạch cảnh báo tốt nhất

Chúng tôi tự hào là một trong những công ty CAC40 đã nỗ lực đáng kể với Trách nhiệm cảnh báo.

3 nguyên tắc bảo mật của bên thứ ba

Làm thế nào chúng tôi đảm bảo được tất cả chúng ta có thể phát triển trong một hệ sinh thái kỹ thuật số.

Tự đổi mới an toàn

Khám phá năm chiến lược an toàn quy trình và an ninh mạng và các thông tin chuyên sâu khác để thích ứng và tăng độ an toàn trong ngành dầu khí.

Không chỉ là ISO 26000

Bằng cách đánh giá các thực tiễn chiến lược của nhà cung cấp theo tiêu chuẩn này, và thực hiện kiểm toán tại chỗ với các nhà cung cấp có rủi ro cao.

Cam kết của chúng tôi đối với lòng tin góp phần vào các SDG (Mục tiêu phát triển bền vững) của Liên hiệp quốc

Theo mục đích của chúng tôi là kết nối tiến bộ và bền vững, các sáng kiến bền vững của chúng tôi hỗ trợ 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Tìm hiểu thêm về cam kết của chúng tôi với lòng tin

Đạo đức và tuân thủ

Tìm hiểu thêm về đạo đức, chính sách tuân thủ và quy trình của chúng tôi.

Tác động của phát triển bền vững Schneider

Tất cả cam kết về phát triển bền vững từ Schneider Electric.

Báo cáo về phát triển bền vững

Truy cập báo cáo và kết quả phát triển bền vững của Schneider, tất cả tại một nơi.

Chat

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!

Làm thế nào chúng tôi có thể tạo ra một thế giới bền vững và hòa nhập bằng cách sống theo các nguyên tắc lòng tin của mình?

Schneider Electric cam kết bảo tồn hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên trên hành tinh của chúng ta bằng cách duy trì các nguyên tắc lòng tin thông qua các tiêu chuẩn xã hội, quản lý và đạo đức trên con đường dẫn tới một thế giới phát triển bền vững và hòa nhập hơn. Là một tập đoàn bền vững và có đạo đức nhất thế giới, Schneider Electric hỗ trợ sự bền vững và trao quyền cho hệ sinh thái bằng cách duy trì các tiêu chuẩn niềm tin doanh nghiệp và thực hiện các nguyên tắc và quy trình giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội, tạo ra giá trị cho các bên liên quan. Khám phá Điều lệ lòng tin của chúng tôi đưa ra các cam kết của chúng tôi với lòng tin vì môi trường, phát triển bền vững và quản trị để thực hiện các mục tiêu về tác động xanh và hòa nhập. Các nguyên tắc về niềm tin doanh nghiệp của chúng tôi giúp chúng tôi xây dựng một công ty hấp dẫn và bền vững, duy trì sự liêm chính trong kinh doanh và áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với tham nhũng, hối lộ và thực tiễn kinh doanh trái đạo đức. Khám phá kế hoạch cảnh báo tốt nhất của chúng tôi giúp xây dựng lòng tin kỹ thuật số giữa các cộng đồng cung cấp sự an toàn và an ninh mạng bên cạnh việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến nhân quyền, môi trường và quy tắc kinh doanh. Hãy tìm hiểu Trust Line, hệ thống cảnh báo bí mật của chúng tôi dành cho các bên liên quan trong và ngoài, giúp họ báo cáo mọi sự cố về hành vi sai trái hoặc không tuân thủ để xem xét nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và bảo mật của mọi người. Schneider Electric đặt mục tiêu có một hệ thống quản trị công ty vững mạnh dựa trên các nguyên tắc lòng tin của chúng tôi để thúc đẩy nhân quyền trong toàn bộ chuỗi giá trị và xây dựng cũng như củng cố việc hòa nhập vào các hệ sinh thái kinh doanh bên trong và bên ngoài của chúng tôi.