Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn vị trí của bạn

 

Easergy T300

A powerful Remote Terminal Unit for feeder automation

Remote control and monitoring for energy distribution automation

Easergy T300
   • 12 products available

    • Giá tốt nhất
     EMS59000 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     EMS59000

     Easergy HU250: head unit communication gateway with cyber security management
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     EMS59150 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     EMS59150

     Easergy HU250 empty box for modem connector protection
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     EMS59151 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     EMS59151

     Easergy HU250 RS232/422/485 interface box - RJ45
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     EMS59152 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     EMS59152

     Easergy HU250 3G modem box - Five Bands UMTS/HSPA+ (WCDMA/FDD)
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     EMS59154 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     EMS59154

     Easergy HU250: 4G modem box with GPS clock synchronization (1 ms) - US standard
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     EMS59155 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     EMS59155

     Easergy HU250: 4G modem box with GPS clock synchronization (1 ms) - EU standard
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     EMS59528 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     EMS59528

     Easergy T300 Ethernet jumper (qty 10) for modules network connection
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     EMS59010 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     EMS59010

     Set of connectors for Easergy HU250 - digitals input/output - power - PT100
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     59988 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59988

     Easergy BVE Red/Green LED standard outdoor Light indicator
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     EMS59160 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     EMS59160

     multi-directional outdoor 3G/4G antenna - 5 dBi -N connector - 5 m of cable
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
  So sánh sản phẩm: /