Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Automatické přepínání zdrojů (APZ)

Czech Republic

25/09/2020

Jednotky APZ umožňují přepínání zdrojů v automatickém nebo ručním režimu. Díky programovatelnému automatu, který tvoří základ řídící logiky, je možné definovat požadované funkce na základě místních provozních podmínek.

Navržené řešení představuje dodávku rozváděčového montážního roštu s jednotkou APZ, která se instaluje do stávajícího rozváděčového pole. V případě potřeby lze jednotku dodat instalovanou do samostatného nástěnného rozváděče. Dodávka obsahuje i vstup pro samostatné STOP tlačítko nouzového vypnutí. Vizualizace stavů a volba ručního a automatického ovládání jednotlivých jisticích prvků je zajištěna tlačítky, ovládači a signálkami na čelním panelu rozváděčového pole. Jednotky APZ lze definovat na ovládání různého počtu jističů na vývodech zdrojů a podélných spojkách. Vizualizaci a ovládání jednotky APZ je možné nadefinovat rovněž prostřednictvím zobrazovacího a ovládacího panelu Magelis.

Jednotky APZ jsou řešením pro různé varianty napájení

Otevřený systém:

• Možnost definice vlastních programů
• Snadná možnost budoucích SW nebo HW úprav v souladu s provozními požadavky.
• Jednoduchá náhrada komponentů po uplynutí jejich životnosti
• Jednotku APZ lze dodat na několika typech montážních roštů tak, aby byla usnadněna montáž do různých velikostí rozváděčových polí.
• Jednotku APZ lze dodat v samostatném nástěnném rozváděči.
• Sestavu ovládaných přístrojů lze kombinovat z různých typů jističů (Compact, Masterpact) a jejich provedení (pevné/výsuvné).

Princip činnosti APZ

• Řídicí část APZ monitoruje stav napětí na jednotlivých přívodech a podle předem definované logiky přepíná přívody mezi sebou.
• Systém lze používat v ručním i automatickém režimu.
• Indikace stavů je standardně zajištěna signálkami, ale systém lze variantně dodat i se zobrazovacím a ovládacím panelem Magelis.
• Systém zaručuje elektrické blokování proti současného připojení zdrojů (s výjimkou soustav s požadavkem na paralelní chod transformátorů).
• Systém lze naprogramovat pro automatické odhazování nebo připojování zátěže.
• Systém může být autonomní s vlastní UPS nebo být napojen na podnikovou zálohovanou síť.

Další možnosti ovládacích sestav APZ naleznete zde (PDF 466 KB).

Soustava APZ se dodává v následujícím složení:

• Jističe nebo odpínače NN Schneider Electric – Masterpact NT/NW/MTZ nebo Compact NS/NSX
Masterpact NT/NW/MTZ nebo Compact NS/NSX mají pro správnou funkci soustavy APZ předdefinovaný typ a počet pomocných kontaktů (OF, SDE) a ovládacích napěťových spouští (MX, XF). Zároveň musí obsahovat příslušenství pro dálkového ovládání. Ostatní parametry jističů jsou volitelné (typ řídicí jednotky spouští, pevné nebo výsuvné provedení, jmenovitý proud…).
• Montážní panel s řídicí částí APZ
Soustava je poskládána, naprogramována a otestována tak, aby byla zaručena správnost fungování soustavy okamžitě po jejím zapojení dle dodaného návodu.
• Motorové jističe P25M
Slouží k jištění přívodů napětí před jističi NN (mezi transformátorem a jističem NN) do řídicí části APZ. Jističe P25M mají vysokou zkratovou odolnost (100 kA) a charakteristiku pro jištění přechodových dějů na cívkách a motoru střádače jističe NN. Jističe P25M se dodávají samostatně neboť jsou určeny k zamontování co nejblíže k bodu připojení u jističe NN.
• Návod k obsluze, schéma zapojení ovládacích obvodů jednotky APZ k instalovaným jističům

Vybrané reference

Více informací k tématu: Jednotky APZretrofity NN a VNSMD monitoring rozvaděčů VN naleznete ve videu z webináře Schneider Electric. Video ke shlédnutí zde.

• HZS České Budějovice
• Nemocnice Kladno
• Synthos Kralupy nad Vltavou
• ČEPS
• Vítkovická nemocnice
• Státní opera Praha
• Lidl Olomouc
• ÚJV Řez
• a další ...

Co potřebujeme k vypracování návrhu nabídky:

• V jednoduchých případech:
Jednopólové schéma instalace, definici požadovaných typů jističů, informaci o zálohovaném napájení, logiku spínání.
• V složitějších případech je Vám k dispozici bezplatná identifikaci zařízení pracovníkem Schneider Electric v místě instalace.

Požadavky a podklady zasílejte na emailmilan.klimenda@se.com
Jakékoliv konzultace směrujte na telefonní číslo: +420 603 884 332, Milan Klimenda – Schneider Electric CZ

Czech Republic

Přijetí tématu Wiztopic's Blockchain Certification Platform

Od 2. října 2019 společnost Schneider Electric certifikuje obsah na webu Wiztrust, aby zajistila komunikaci. Autenticitu komunikace společnosti můžete ověřit na webových stránkách Wiztrust.com.

Váš prohlížeč je zastaralý a obsahuje známé bezpečnostní hrozby. Rovněž nemusí správně zobrazovat naše nebo jiné internetové stránky. Prosím aktualizujte váš internetový prohlížeč, abyste mohli využívat všechny funkce našich stránek. Pro optimální funkcionalitu doporučujeme používat nejnovější verzi pro Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge.

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!