Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Naše strategie podnikové udržitelnosti

Program Schneider Sustainability Impact pro období 2021–2025

Konkrétní a ambiciózní cíle pro zajištění udržitelnosti v souladu s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Závazek Schneider Electric Net-Zero (uhlíková neutralita)

Naše cíle Net-Zero jsou ověřeny iniciativou Vědecké cíle (Science-Based Targets). Máme 3 milníky vedoucí k Net-Zero v celém našem hodnotovém řetězci do roku 2050.

Závazek společnosti Schneider Electric v oblasti biologické rozmanitosti

Zavazujeme se, že do roku 2030 dosáhneme prakticky nulových ztrát biologické rozmanitosti v souvislosti s naším provozem s cílem zachovat přírodní ekosystémy a zdroje.

Našich 6 dlouhodobých závazků

Podívejte se, jak podporujeme urychlení udržitelného pokroku pro naše zákazníky, zaměstnance, partnery a komunity na celém světě.

Klima

Rychlý postup k téměř nulové spotřebě našeho provozu ve spolupráci s partnery a pro zákazníky.

Zdroje

Podpora cirkulární ekonomiky a zachování bohatství a biologické rozmanitosti naší planety.

Důvěra

Prosazování sociálních, správních a etických standardů u všech zainteresovaných stran.

Rovnost

Podporujeme diverzitu a inkluzi na pracovišti i pro ty, kteří nemají přístup k energiím.

Generace

Zvyšování kvalifikace a rozvoj příspěvků a prospěchu napříč všemi generacemi.

Místní působnost

Umožňujeme místním týmům a partnerům, aby se stali lídry a dosáhli změn na nejnižší úrovni.

Poznatky z oblasti udržitelnosti

Doporučené blogy a bílé knihy

Tři transformace podporují naši činnost v oblasti ochrany klimatu

Proč je řešení poptávky po energii klíčové pro udržení globálního oteplování pod kontrolou.

Imperativ roku 2030

Z našeho nejnovějšího výzkumu vyplynula 3 řešení, která je třeba ihned přijmout, a vrátit se na cestu ke splnění cíle 1,5 °C.

Čtyři kroky k dekarbonizaci

Užitečný a praktický přehled procesních organizací, které se mohou zavázat k řádnému úsilí o dekarbonizaci.

Čistý vzduch jako prostředek v boji proti klimatickým změnám

Proč jsou pro snižování emisí uhlíku zásadní alternativy k SF6 a jiným skleníkových plynům.

Již žádný úbytek biologické rozmanitosti

Přístup k měření, stanovení cílů a zastavení úbytku biologické rozmanitosti, který je založený na faktech.

Zaměření na krátkodobá opatření

Společnost BNEF se ptá našeho ředitele pro strategie a udržitelnost, jak urychlit opatření v oblasti klimatu.

Na všech generacích záleží

Náš přístup k měření, stanovení cílů a zastavení úbytku biologické rozmanitosti, který je založený na faktech.

Zapojení našeho dodavatelského řetězce do projektu nulové uhlíkové stopy

Zjistěte, jak pomáháme 1 000 předním dodavatelům plnit jejich cíle v oblasti podpory klimatu a snížit emise CO2 o polovinu do roku 2025. Díky našemu speciálnímu programu pro dekarbonizaci, který nabízí školení, odbornou podporu, nástroje a řešení, získají naši partneři vše potřebné pro urychlení jejich podnikání.
Zjistěte více
Forest water
Klimatický šampion 12 let v řadě
12 let v řadě na seznamu Corporate Knights Global 100
V roce 2023 jsme 3. rok po sobě získali platinové hodnocení
6 let po sobě na seznamu nejobdivovanějších společností na světě
Uděleno s pečetí Terra Carta v roce 2022
V top 100 nejetičtějších společností 12. rok po sobě
Lídr v oboru a zařazení na seznam DJSI World 12. rok po sobě
Jednička ve svém sektoru a zařazení do hlavních indexů Euronext Vigeo
6. rok v indexu genderové rovnosti Bloomberg
7. rok po sobě jsme součástí žebříčku FTSE4Good Index Series
V top 15 již 8. rok po sobě
Lídr v diverzitě již 4. rok po sobě
Jsme celosvětově v první stovce za rovnost pohlaví

Agenda OSN 2030 pro udržitelný rozvoj

Sedmnáct cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje se zaměřuje na ochranu planety, zmírnění chudoby a dosažení celosvětového míru a spravedlnosti. Schneider Sustainability Impact a Essentials jsou transformační nástroje přizpůsobené všem cílům v oblasti udržitelného rozvoje. Podporují rychlé a rázné změny, které zlepšují náš výkon v oblasti udržitelnosti a podporují vedoucí postavení v odvětví v rámci společenské odpovědnosti firem.

Více informací o tom, co děláme pro udržitelnost

Zprávy z oblasti udržitelnosti

Získejte přístup k výsledkům a zprávám o dopadech programu Schneider Sustainability Impact na jednom místě.

Poradenské služby v oblasti změny klimatu

Potřebujete pomoci definovat vaši strategii udržitelnosti, nastavit nebo urychlit váš program?

Poznatky z oblasti udržitelnosti pro vás

Nejnovější blogy, podcasty, dokumenty a další informace o udržitelnosti, Elektřině 4.0 a automatizaci nové generace.

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!

Jak můžeme vytvořit udržitelný a inkluzivní svět prostřednictvím komplexní strategie podnikové udržitelnosti?

Schneider Electric jde jako udržitelná společnost příkladem prostřednictvím digitální transformace a automatizace nové generace, protože se řídí strategií podnikové udržitelnosti, v jejímž jádru jsou cíle dekarbonizace. Jako společnost s velkým vlivem se Schneider Electric zavázala podporovat udržitelnost na všech frontách, včetně klimatu, zdrojů, genderové rozmanitosti a inkluze. Společnost Schneider Electric hraje vůdčí roli při přechodu na nulovou spotřebu a je připravena propojit odolnost a udržitelnost podnikání svých partnerů tím, že jim pomůže zavést inovativní strategie podnikové udržitelnosti, které maximálně využijí energii, zdroje a lidi. Náš program Schneider Electric Sustainability Impact (SSI) se zaměřuje na dosažení cílů v oblasti životního prostředí, společnosti a řízení (ESG) a uhlíkové neutrality do roku 2025, zvýšení našeho úsilí v boji proti klimatickým změnám a sociální nerovnosti a plnění místních závazků. Spolupracujeme s našimi zákazníky a dodavateli při zavádění služeb a řešení, která zajišťují energetickou účinnost a udržitelnost a přispívají ke snižování emisí uhlíku. Naše portfolio inovací nám pomáhá při přesunu do klimaticky pozitivního světa díky neustálým investicím a vývoji spolehlivé a ekologické energie pro okamžitý a trvalý uhlíkově neutrální provoz v souladu s naším závazkem ke snižování uhlíkové stopy.

Jsme odhodláni chránit přírodní ekosystémy a zdroje na naší planetě tím, že budeme udržovat důvěru našich zákazníků prostřednictvím náročných sociálních, správních a etických standardů, abychom z