Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

100 %

prezidentů zemí a zón zapojeno do místní komunity

200

místních iniciativ v oblasti udržitelnosti

Podpora místních opatření

Mobilizace individuální energie pro dobro všech

Náš program VolunteerIn vytvořený v roce 2012 inspiruje lidi k tomu, aby vraceli energii komunitám prostřednictvím mentoringu, školení a příspěvků k iniciativám místních partnerů v oblasti udržitelnosti. Tím, že je podporujeme, posilujeme odpovědné občanství a udržitelnou komunitu.
Prozkoumejte program VolunteerIn

Místní iniciativy v oblasti udržitelnosti

Úspora emisí CO2 v Dubaji, SAE

Díky nové solární střeše pro naše inteligentní distribuční centrum v Dubaji ve Spojených arabských emirátech se ročně ušetřilo 1 400 tCO2.

Partnerství s italským ministerstvem školství

Dobrovolníci ze společnosti Schneider Electric proškolí 1 000 studentů v oblasti energetické účinnosti a Průmyslu 4.0.

Cirkulární ekonomika ve Švédsku

Zaměřeno na cirkulární ekonomiku díky spuštění nových nových modelů cirkulárního obchodu vyvinutých ve Švédsku.

Posílení postavení žen v Chile

Vzdělávání zranitelných žen podporované prostřednictvím rámci místních sdružení v Chile.

Přístup k čistým zdrojům v Kanadě

Přístup k čisté vodě, energii a účinnému bydlení pro domorodé komunity v Kanadě.

Rovnost v Indii

Podpora rovnosti pro 24 000 studentů v Indii díky napájení 100 smíšených škol solární energií.

Cirkulární ekonomika ve Francii

Podporujeme cirkulární ekonomiku ve Francii rozšířením našeho interního prodejního katalogu o odkazy na 150 cirkulárních produktů.

Elektromobilita v Norsku

Urychlujeme přechod k elektromobilitě v Norsku, kde celá naše flotila vozů bude v roce 2023 ze 100 % tvořena elektromobily.

Nový život pro elektrické produkty ve Španělsku

Zajištění nového života pro elektrické produkty ve Španělsku prostřednictvím online trhu a vylepšených elektroinstalací pro rodiny v nouzi.

Akční plány pro dosažení smíru v Austrálii

Podpora smíru v Austrálii prostřednictvím pětinásobného zvýšení našich výdajů u dodavatelů z řad místních domorodých obyvatel.

Solární osvětlení ve frankofonní Africe a na ostrovech

Školy ve frankofonní Africe a na ostrovech získají fotovoltaiku s instalovanými zařízeními pro nabíjení solárního osvětlení.

Zlepšování vzdělanosti v oblasti energetiky v Myanmaru

Zlepšujeme vzdělanost v oblasti energetiky zakládáním zařízení pro odborné vzdělávání v Myanmaru.

Bezpečnější přístup k elektřině v Brazílii

Bezpečnější přístup k elektřině v Brazílii pro méně privilegované domácnosti.

Podpora Indie prostřednictvím nouzové pomoci v pandemii COVID-19

Podporujeme Indii prostřednictvím nouzové pomoci od 6 530 přispěvatelů z nadace Schneider Electric.

Energetická účinnost v ikonickém muzeu v Řecku

Prezentujeme energetickou účinnost na příkladu ikonického muzea v Řecku s cílem zlepšit místní povědomí o udržitelnosti.

Naše závazky vůči místním komunitám přispívají k plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje

Naše iniciativy pro podporu udržitelnosti v souladu s naším cílem propojit pokrok s udržitelností podporují plnění 17 cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Více informací o našem závazku vůči místním komunitám

Nadace Schneider Electric

Zjistěte, jak podporujeme aktivity mládeže prostřednictvím našich iniciativ pro aktivní dobrovolnictví a místní partnerské sítě.

Zprávy z oblasti udržitelnosti

Získejte přístup k výsledkům a zprávám o dopadech programu Schneider Sustainability Impact na jednom místě.

Diverzita, rovnost a inkluze

Více o naší kultuře, hodnotách a zásadách pro zajištění kvalitní diverzity a inkluze na pracovišti

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!

Jak mohou místní iniciativy podporující udržitelnost pozitivně ovlivnit místní prostředí? 

Společnost Schneider Electric je průkopníkem v posilování schopností místních komunit tím, že podporuje místní iniciativy v oblasti udržitelnosti a umožňuje partnerům urychlit místní cíle dekarbonizace prostřednictvím digitální transformace a školení. Jako nejudržitelnější společnost na světě a lídr v digitální transformaci řízení energií a automatizace se společnost Schneider Electric zapojuje do iniciativ v oblasti udržitelnosti založených v jednotlivých zemích, aby tak podpořila náš lokální vliv a sílu udržitelné komunity. Prozkoumejte naše závazky vůči místním komunitám, které se zaměřují na lokální iniciativy udržitelnosti pro životní prostředí, uhlíkovou neutralitu a inkluzi. Objevte naši platformu VolunteerIn, která mobilizuje aktivní dobrovolnictví a účast v občanské angažovanosti, posiluje společenskou inkluzi a prohlubuje solidaritu pomocí iniciativ pořádaných místními partnery. Pomáháme našim místním partnerům hledat obnovitelná a inovativní řešení, včetně solárních řešení pro snížení uhlíkových emisí, přístupu k čistým zdrojům, rychlého zavádění e-mobility a možností online marketingu elektrických produktů. Věnujeme také prostředky na školení o energetické účinnosti pro místní studenty a podporujeme cirkulární ekonomiku, silnější postavení žen a rovnost pro udržitelný rozvoj na místní úrovni. Objevte naši jedinečnou organizaci s více centry, která decentralizuje rozhodování ve prospěch místního prostředí a nepřipoutává talentované zaměstnance k místům na základě funkce. Tento model vám pomůže prozkoumat globální nabídku pracovních míst a naučí vás pracovat s různými kulturami a v různých časových pásmech, čímž podporuje rozmanitost a rovnost. Schneider Electric je nejlokálnější z globálních společností a klade si za cíl využít rozmanitost a inovace k podpoře místních iniciativ v oblasti udržitelnosti, a umožnit tak jednotlivcům a partnerům, aby se udržitelnost stala realitou pro všechny.