Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

50 %

ekologických materiálů v našich produktech

100 %

primárního a sekundárního obalového materiálu bez jednorázových plastů a s využitím recyklovaného kartonu

Na cestě k nulovým ztrátám

Nulové ztráty biologické rozmanitosti v důsledku našich aktivit do roku 2030

  • Pravidelné měření a zveřejňování naší komplexní stopy
  • Sladění s vědeckými cíli
  • Plány na ochranu a obnovu místní biologické rozmanitosti na všech pracovištích
  • Akční plán pro úsporu vody na pracovištích umístěných v zatížených oblastech
  • Dřevo bez vlivu na odlesňování v našem provozu a dodavatelském řetězci
Přečtěte si o našem závazku vůči biologické rozmanitosti

Naše řešení v akci

Udržitelný výkon od základu

Prostřednictvím naší značky Green Premium™ a programu EcoDesign Way™ neustále snižujeme množství materiálů v produktech a zvyšujeme výkon našich produktů, služeb a řešení s cílem zlepšit celou naší environmentální stopu.

Hlavní body z oblasti zdrojů

Náš závazek v oblasti udržitelného balení

Do roku 2025 chceme mít 100 % primárního a sekundárního obalového materiálu, který není vyroben z plastů na jedno použití, a používat recyklované kartony.

Měření je vždy prvním krokem

Dostáli jsme svému slovu a stali se první společností, která v roce 2020 zveřejnila svou komplexní stopu v oblasti biologické rozmanitosti.

Průkopníci čtvrté průmyslové revoluce

Udržitelná automatizace správy zdrojů může chránit lidi i zdroje, jak dokazuje řešení EcoStruxureTM dodávané společnosti Veolia Water.

Datum může posunout každý

Neustálým zlepšováním povědomí otevíráme možnosti, které nás mohou dovést ke společné prosperitě celé planety.

Trojitá výhra společně s Arcelor Mittal

Jak zvyšujeme bezpečnost, efektivitu a produktivitu pro zajištění moderní, odolné a udržitelné výroby.

Čistý vzduch jako záchrana

Proč jsou pro snižování emisí uhlíku zásadní alternativy k SF6 a jiným skleníkových plynům?

Naše závazky v oblasti zdrojů přispívají k plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje

Naše iniciativy pro podporu udržitelnosti v souladu s naším cílem propojit pokrok s udržitelností podporují plnění 17 cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Více o našem závazku v oblasti zdrojů

Poznatky z oblasti udržitelnosti pro vás

Nejnovější blogy, podcasty, dokumenty a další informace o udržitelnosti, Elektřině 4.0 a automatizaci nové generace.

Hlášení z oblasti udržitelnosti

Získejte přístup k výsledkům a zprávám o dopadech programu Schneider Sustainability Impact na jednom místě.

Náš závazek v oblasti klimatu

Zjistěte více o našem udržitelném řízení zdrojů a jeho dopadu na urychlení přechodu světa k téměř nulové spotřebě.

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!

Jak můžeme zachovat biologickou rozmanitost prostřednictvím udržitelného řízení zdrojů?

Společnost Schneider Electric se zavázala chránit přírodní ekosystémy prostřednictvím udržitelného řízení zdrojů a současně dodržovat vysoké sociální, správní a etické standardy, aby se zabránilo ztrátě biologické rozmanitosti. Jako nejudržitelnější společnost na světě a lídr v digitální transformaci řízení energií a automatizace se Schneider Electric zavázala sladit cíle v oblasti biologické rozmanitosti s vědeckými poznatky a vyvíjet řešení a technologie, které přispívají k udržitelnosti obnovitelných zdrojů a snižují dopad na klima. Prozkoumejte závazek v oblasti biologické rozmanitosti, který představuje naše ambiciózní plány na ochranu a obnovu, díky nimž do roku 2030 nedojde k žádnému úbytku biologické rozmanitosti. Naším společným cílem je spolupracovat s našimi zákazníky a dodavateli na zavádění našeho klimaticky pozitivního softwaru a řešení EcoStruxureTM, které přinášejí automatizaci udržitelného řízení zdrojů a efektivně snižují emise CO2. Objevte naše nabídky produktů Green Premium, které podporují ambice našich zákazníků v oblasti udržitelnosti díky lepšímu využívání zdrojů a cirkulární ekonomice, shodě s předpisy, balení ekologických materiálů a lepší environmentální stopě. Náš dodavatelský řetězec, partneři a zákazníci, kteří požadují snížení emisí uhlíku, řízení obnovitelné energie a aktivaci svého hodnotového řetězce směrem k nulové spotřebě, spoléhají na to, že jim společnost Schneider Electric pomůže urychlit jejich cestu k ochraně klimatu a zvýšit odolnost prostřednictvím udržitelného řízení zdrojů. Podporujeme místní komunity prostřednictvím fondů Livelihoods Carbon Funds (LCF), které se zaměřují na obnovu přírodních zdrojů s cílem podpořit udržitelné ekosystémy a přístup k energii na venkově. Schneider Electric je společnost pro lidi, která si uvědomuje důležitost ochrany přírody a biologické rozmanitosti pro prosperitu lidstva a jejímž cílem je pomáhat společnostem utvářet vizi a dlouhodobé strategické směřování udržitelného řízení zdrojů. Naším cílem je umožnit každému, aby co nejlépe využil svou energii a zdroje, a sladil tak pokrok a udržitelný rozvoj pro všechny.