Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

50 %

najímaných žen

40 %

žen ve vedení na základní úrovni

30 %

žen ve vedoucích týmech

50 milionů

lidí s přístupem k zelené elektřině

Prosazování rovnosti pohlaví na pracovišti

Vedoucí postavení v oblasti rovnosti pohlaví

V našem výkonném výboru je 7 žen a již nyní tak jsme jednou z genderově nejvyváženějších společností. Stále však zvyšujeme laťku v oblasti rovnosti pohlaví na všech úrovních organizace tím, že snižujeme platové rozdíly, bojujeme proti předsudkům a uplatňujeme flexibilní zásady práce a dovolené.
Zjistěte, jak to děláme

Řešení nerovnosti přístupu k energiím

Přístup k energiím je základní lidské právo

Více než 700 milionů lidí stále žije bez elektřiny, což omezuje kvalitu jejich života, studium a vyhlídky na práci. To je nepřijatelné, takže spolupracujeme s lidmi a partnery na místě při vývoji a nabízení přizpůsobených řešení, která rozšiřují přístup k energiím pro rozvoj rovných příležitostí.
Prozkoumejte naše řešení nezávislá na rozvodné síti

Hlavní body z oblasti rovných příležitostí

Uznání pět let v řadě

V indexu genderové rovnosti Bloomberg za náš silný závazek podporovat a usnadňovat rovné příležitosti kdekoli na světě.

Dostupná řešení pro čisté energie

S pomocí nadace Solar Impulse Foundation identifikujeme a propagujeme řešení, která lze ve velkém měřítku využít k rozšíření přístupu k energiím.

Inovace a rozmanitost jdou ruku v ruce

Poslechněte si podrobné informace o tom, jak může rozmanitost pohlaví, etnického původu a zkušeností vést ke kreativním a inovativním výsledkům.

Nové způsoby pro nové časy

V pandemii jsme se naučili, že je zásadní umět přizpůsobit naše zásady práce a umožnit tak flexibilitu a trávení času s rodinou.

Elektrifikace mimo elektrickou síť je skutečně možná

Naše cloudová softwarová platforma pro vzdálenou správu může pomoci společnostem provádějícím instalace, aby se připojily k instalaci a spravovaly instalace mimo síť.

Doporučení pro zdravé pracoviště

Na základě studie zavádění uceleného, genderově vyváženého přístupu, kterou jsme prováděli ve spolupráci s OSN.

Nikoho nenecháme pozadu

V krizových a nouzových situacích spolupracujeme s nevládními organizacemi, jako je UN HCR, a vytváříme řešení pro přístup k energiím přizpůsobená jejich potřebám.

Odměňujeme významné osoby

Naše zásady pro vytváření odměn jsou následující: stejná odměna za stejnou práci a spravedlivé rozlišování výkonu a chování zaměstnanců.

Naše závazky v oblasti rovných příležitostí přispívají k plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje

Naše iniciativy pro podporu udržitelnosti v souladu s naším cílem propojit pokrok s udržitelností podporují plnění 17 cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Více informací o našem závazku v oblasti rovných příležitostí

Diverzita, rovnost a inkluze

Více o naší kultuře, hodnotách a zásadách pro zajištění kvalitní diverzity a inkluze na pracovišti

Kariéra ve společnosti Schneider Electric

Podívejte se na nejnovější příležitosti pro vás a rozvíjejte svou kariéru spolu s námi.

Zprávy z oblasti udržitelnosti

Získejte přístup k výsledkům a zprávám o dopadech programu Schneider Sustainability Impact na jednom místě.

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!

Jak mohou rovné příležitosti v zaměstnání a rovný přístup komunit k energii vytvořit udržitelný rozvoj? 

Cílem společnosti Schneider Electric je vytvářet rovné příležitosti v zaměstnání v rámci plně inkluzivního prostředí, ve kterém je oceňována firemní diverzita a inkluze, a zajistit spravedlivý přístup všech komunit k energii, aby se udržitelnost realizovala na globální i místní úrovni. Společnost Schneider Electric je jednou z nejrozmanitějších, nejinkluzivnějších a nejspravedlivějších společností na světě, která interně věří v podporu diverzity, vzdělávání, zvyšování kvalifikace a rozvoje svých pracovníků a externě zajišťuje přístup k energii všem společnostem, aby se podílela na řešení klimatických změn. Seznamte se s naší chartou v oblasti rovných příležitostí, která se zaměřuje na genderovou vyváženost pomocí iniciativ pro ženy, které mají za cíl jejich nábor a školení pro vedoucí role a místa v předním managementu. Zdůrazňuje také naše úsilí v boji proti klimatickým změnám a společenské nerovnosti prostřednictvím přístupu k zelené elektřině pro všechny. Jdeme příkladem a bojujeme proti genderové platové nerovnosti a nevědomé zaujatosti a posílením inkluzivních a flexibilních pracovních zásad usnadňujeme život i profesní rozvoj našich lidí. Zavázali jsme se k rovným a spravedlivým mzdám a od našich partnerů v dodavatelském řetězci očekáváme důstojné pracovní standardy. Naše společnost je firma pro lidi, která vítá rozdíly a buduje inkluzivní kulturu respektu, v níž každý cítí rovnost, jedinečnost a bezpečnost, aby mohl dokázat maximum. Prozkoumejte naše řešení nezávislá na rozvodné síti využívající ekologickou a spolehlivou elektřinu, v jejichž rámci spolupracujeme s našimi lidmi a partnery, abychom umožnili komunitám po celém světě přístup ke komerčně spolehlivé, bezpečné, efektivní a udržitelné energii, a tím také rovné možnosti rozvoje. Společnost Schneider Electric chce zlepšit život lidí po celém světě rozvojem udržitelných energetických řešení a rozsáhlejší podporou inkluzivní kultury a rovných příležitostí v zaměstnání. Věříme, že všechny formy rozmanitosti přinášejí společnosti skutečnou hodnotu a podporují její ekosystém, protože různé gendery, etnické příslušnosti a zkušenosti mohou přinášet kreativní a inovativní výsledky.