Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
12.4 CCPA - Právo na poskytnutí informací
Kategorie osobních údajů a reprezentativní datové prvky
Účel sběru a sdílení osobních údajů
Kategorie třetích stran, kterým je tento typ osobních údajů zpřístupněn pro obchodní účely
Kontaktní údaje: Jméno; Uživatelské jméno; Poštovní adresa; E-mailová adresa; Telefonní číslo; Mobilní číslo Tento typ informací využíváme k vaší identifikaci a komunikaci s vámi, včetně: odesílání zpráv o transakcích (například potvrzení); zasílání marketingových sdělení, průzkumů a pozvánek; personalizace naší komunikace a poskytování zákaznických služeb pro naše každodenní obchodní účely³ Tento typ informací můžeme sdělit našim přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb, včetně společností poskytujících sociální sítě, které tyto údaje používají pouze k určení, který z našich zákazníků využívá jejich platformy, abychom vám mohli na této platformě poskytovat reklamu. Třetí strany, které doručují naše sdělení, jako jsou poštovní služby a kurýři; třetí strany, které nám pomáhají řešit hygienu a plnění; další třetí strany, jak vyžaduje zákon
Informace o vztahu: Osobní charakteristiky a preference, jako je věková kategorie, rodinný stav; Údaje z programů loajality a odměn; Demografické údaje o domácnosti, včetně údajů ze sčítání; Údaje z profilů sociálních médií; Záliby a zájmy Tento druh informací využíváme: k tomu, abychom vám lépe porozuměli a obecně porozuměli našim zákazníkům; k vývoji a zlepšování produktů a služeb; k identifikaci potenciálních zákazníků; pro vnitřní obchodní účely, jako je kontrola kvality, školení a analýzy; pro naše každodenní obchodní účely Tento typ informací můžeme poskytnout našim přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb a: třetím stranám, s nimiž máme společné marketingové a podobné dohody; našim právníkům, auditorům a konzultantům; dalším třetím stranám dle požadavků zákona
Informace o transakcích a interakcích: informace o účtu a související záznamy; záznamy související s používáním našich webových stránek a aplikací; ověřovací údaje (hesla, otázky zabezpečení účtu); záznamy zákaznických služeb; protokoly návštěvníků Tento typ informací využíváme: k naplnění našeho obchodního vztahu s vámi, včetně zákaznických služeb; pro vedení záznamů a zajištění shody s předpisy, včetně řešení sporů; pro vnitřní obchodní účely, jako jsou finance, kontrola kvality, školení, vykazování a analýzy; pro řízení rizik, předcházení podvodům a podobné účely; pro naše každodenní obchodní účely Tento typ informací můžeme sdělit našim přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb a: třetím stranám, se kterými máme společné marketingové a podobné dohody; třetím stranám podle potřeby pro dokončení transakce, včetně dodavatelských společností, zástupců a výrobců, našim právníkům, auditorům a konzultantům, zákazníkům v souvislosti s jejich audity společnosti Schneider Electric, dalším třetím stranám podle požadavků zákona
Odvozené informace: tendence, atributy nebo skóre generované interními analytickými programy Tento druh informací využíváme: k tomu, abychom vám lépe porozuměli a obecně porozuměli našim zákazníkům; k vývoji a zlepšování produktů a služeb; k identifikaci potenciálních zákazníků; pro vnitřní obchodní účely, jako je kontrola kvality, školení a analýzy; pro naše každodenní obchodní účely. Tento typ informací můžeme poskytnout našim přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb a: třetím stranám, s nimiž máme společné marketingové a podobné dohody; našim právníkům, auditorům a konzultantům; dalším třetím stranám dle požadavků zákona.
On-line & technické informace: IP adresa; identifikátory a charakteristiky zařízení; reklamní ID; protokoly webového serveru; soubory cookie první strany; soubory cookie třetí strany; webové majáky, soubory „clear gif“, sledovací pixely; serverové protokoly; protokoly aktivity Tento druh informací využíváme: pro účely správy systému, řízení technologií, včetně optimalizace našich webových stránek a aplikací; pro účely bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti, včetně odhalování hrozeb; pro účely vedení záznamů, včetně protokolů a záznamů, které jsou uchovávány jako součást informací o transakcích; pro lepší pochopení našich zákazníků a potenciálních zákazníků a pro zlepšení našich informací o vztazích, včetně vašeho přidružení k různým zařízením a prohlížečům, které mohou používat; pro účely cílení online a reklamy; pro naše každodenní obchodní účely Tento druh informací můžeme sdělit našim přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb, včetně společností jako je Google, které využívají údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie a podobných prostředků, aby nám pomohly s našimi online reklamními programy, a dále: třetím stranám, které pomáhají s našimi programy informačních technologií a zabezpečení, včetně společností zajišťujících služby zabezpečení sítě, které uchovávají informace o zjištěných hrozbách malwaru; třetím stranám, které pomáhají při předcházení podvodům, jejich odhalování a zmírňování; třetím stranám zajišťujícím reklamu na internetu; našim právníkům, auditorům a konzultantům; dalším třetím stranám, jak vyžaduje zákon. Tyto informace rovněž zveřejňujeme s vaším souhlasem, pokud nám výslovně povolíte umístit reklamní soubory cookie třetích stran. Chcete-li se dozvědět více a zkontrolovat nastavení souborů cookie, přečtěte si naše Oznámení o souborech cookie.
Data IoT a senzorů: příkazy, použití a další data shromažďovaná, vypočítaná nebo vytvořená produkty inteligentní domácnosti (jako je automatizace domácnosti, řízení energií, zabezpečení a elektrické výrobky) a s nimi spojenými aplikacemi; diagnostická data (jako je kontext a popis zjištěných chyb); geolokační data. Tento typ informací využíváme: k zajištění funkčnosti produktu; pro vnitřní obchodní účely, jako je vývoj produktu, zabezpečení a řízení kvality; pro účely vztahů, včetně analýz týkajících se používání produktu; pro naše každodenní obchodní účely. Tento druh informací můžeme sdělit našim přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb a dále: třetím stranám, které pomáhají s našimi programy informačních technologií a zabezpečení, včetně společností zajišťujících služby zabezpečení sítě a kybernetické bezpečnosti • třetím stranám, které pomáhají při předcházení podvodům, jejich odhalování a zmírňování; třetím stranám, pokud je to nutné k realizaci transakcí, včetně třetích stran, které poskytují produkty a služby, které se spojují s našimi; třetím stranám zajišťujícím reklamu na internetu; našim právníkům, auditorům a konzultantům; dalším třetím stranám, jak vyžaduje zákon.
Audiovizuální informace: Tento typ informací shromažďujeme z: fotografií; videa; záznamů CCTV; záznamů z call centra a záznamů z monitorování hovorů, hlasových zpráv. Tento druh informací využíváme: pro vnitřní obchodní účely, jako jsou záznamy hovorů používané pro školení, koučování nebo kontrolu kvality; pro účely vztahů, jako je použití fotografií a videí pro účely sociálních médií; pro účely zabezpečení objektů a předcházení ztrátám; pro naše každodenní obchodní účely. Tento typ informací můžeme sdělit našim přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb a dále: třetím stranám, které pomáhají s našimi programy v oblasti informačních technologií a zabezpečení a našimi programy prevence ztrát; našim právníkům, auditorům a konzultantům; dalším třetím stranám, jak vyžaduje zákon.
Údaje o souladu: Tento typ informací shromažďujeme na základě: údajů o programu compliance, jako jsou záznamy uchovávané za účelem prokázání souladu s platnými právními předpisy; údajů o bezpečnosti výrobků a dalších informací požadovaných zákonem; záznamů týkajících se preferencí spotřebitelů, jako jsou vaše žádosti o účast a neúčast v marketingových programech; záznamů týkajících se žádostí o práva dle CCPA. Tento typ informací využíváme: k dodržování a prokazování souladu s příslušnými zákony; pro právní záležitosti, včetně sporných a regulačních záležitostí, včetně použití v souvislosti s občanskými, trestními, správními nebo rozhodčími řízeními nebo před regulačními či samoregulačními orgány, včetně doručování právních listin, vyšetřování v očekávání soudních sporů, výkonu nebo vymáhání rozsudků a příkazů; pro vnitřní obchodní účely, jako je řízení rizik, audit, interní vyšetřování, podávání zpráv a analýzy; pro naše každodenní obchodní účely. Tento typ informací můžeme v souvislosti s právními záležitostmi sdělit našim přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb a dále: našim právníkům, auditorům a konzultantům; regulačním orgánům, zákazníkům a dalším třetím stranám v souvislosti s jejich audity společnosti Schneider Electric; dalším třetím stranám (včetně vládních agentur, soudů a právních firem protistran, konzultantů, doručovatelů právních listin a stran sporu) ve spojení s právními záležitostmi.

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!