Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Propojování pokroku s udržitelností pro všechny

Naše nadace pod záštitou Fondation de France již více než 20 let realizuje dobročinné iniciativy v souladu s programem Schneider Sustainability Impact a cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje se zaměřením na školení mládeže za účelem zlepšení kvality života a vyhlídek na zaměstnání.

1 milion

jedinců vyškolených v oblasti energetiky

50 000

dnů dobrovolnictví po celém světě

Školení a podnikání

Odborná příprava a školení v oblasti podnikání je klíčovým motorem socioekonomického a udržitelného rozvoje.

Díky našim odborným znalostem, dobrovolnictví a spolupráci a podpoře partnerů v terénu umožňujeme jednotlivcům i komunitám dosáhnout lepší budoucnosti.
Prozkoumejte náš program

Program VolunteerIn

Náš program VolunteerIn vytvořený v roce 2012 inspiruje lidi k tomu, aby vraceli energii komunitám prostřednictvím mentoringu, školení a příspěvků ke smysluplným iniciativám místních partnerů. Tím, že je podporujeme, posilujeme odpovědné občanství a udržitelný rozvoj.
Seznamte se s našimi projekty

Partnerství s nadacemi

Shromáždění na podporu komunit u příležitosti světového dne Giving Tuesday

Důmyslná obhajoba změn ve spolupráci s OSN

Čisté inovace a řešení díky nadaci Solar Impulse

Modernizace podnikatelských výrobních zařízení v Pákistánu

Chcete-li si prohlédnout nejnovější projekty a výsledky, navštivte naše globální webové stránky (v angličtině)

Prohlédněte si nejnovější projekty a výsledky opens in new Window

Kampaně fondu Tomorrow Rising pro pomoc při mimořádných událostech

Tomorrow Rising – Libanon

Nadace vytvořila dárcovskou kampaň a pomohla nejpostiženějším lidem s obnovou dodávek energií do domovů.

Tomorrow Rising – Indie

Společnost Schneider Electric India a nadace zřídily finanční kampaň na podporu postižených indických komunit.

Tomorrow Rising – východní Afrika

Distribuce potravin rodinám a malým dětem v Keni během pandemie pro zajištění přístupu k výživnému jídlu.

Tomorrow Rising – Myanmar

Nadace Schneider Electric umožnila místním krejčím zapojit se do výroby 50 tisíc roušek, které budou distribuovány po celé zemi.

Předložte svůj projekt

Chcete-li prezentovat iniciativy vlastní asociace / nevládní organizace a požádat o finanční podporu od nadace.
Předložte svůj projekt opens in new Window

Více informací o tom, co děláme pro udržitelnost

Hlášení z oblasti udržitelnosti

Získejte přístup k výsledkům a zprávám o dopadech programu Schneider Sustainability Impact na jednom místě.

Schneider Sustainability Impact

Všechny závazky společnosti Schneider Electric v oblasti udržitelnosti

Náš závazek vůči všem generacím

Více informací o našich iniciativách, které umožňují lidem prosperovat a podporují propojení napříč generacemi.

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!
Jak se nadace Schneider Electric pro udržitelný rozvoj zaměřuje na propojení pokroku a udržitelnosti?

Cílem nadace Schneider Electric pro udržitelný rozvoj je zavedení iniciativ zaměřených na udržitelnost a cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG), abychom podporovali jednotlivce i komunity při dosahování vůdčích schopností v oblasti životního prostředí, společnosti a řízení (ESG), lepší kvality života a inkluzivního pracovního prostředí. Jako nejvlivnější společnost na světě v oblasti udržitelnosti a inkluzivity se Schneider Electric zavázala k udržitelnému rozvoji podnikání a k plnění cílů v oblasti firemního občanství propojením pokroku a udržitelnosti nestranného kvalitního vzdělávání a odborné přípravy pro všechny. Objevte závazky nadace Schneider Electric, které přispívají k cílům udržitelného rozvoje prostřednictvím dlouhodobého odborného vzdělávání a dobrovolnického úsilí na celém světě, a chrání tak zranitelné obyvatelstvo vystaveného nepříznivým situacím a pomáhají jim nastartovat vzdělávací systém a odbornou přípravu pro znevýhodněnou mládež. Objevte naši platformu VolunteerIn, která mobilizuje aktivní dobrovolnictví a účast v občanské angažovanosti, posiluje společenskou inkluzi a prohlubuje solidaritu pomocí iniciativ pořádaných sítěmi místních partnerů. Naše nadace pro udržitelný rozvoj podporuje iniciativy místních partnerů zaměřené na vzdělávání a podnikavost v elektrotechnickém odvětví, aby se zkvalitnil hospodářský a společenský rozvoj díky přístupu k energii a aby se podpořila spravedlivá společnost s cílem povzbudit budoucí generace. Seznamte se s kampaněmi nadace Schneider Electric pod názvem Tomorrow Rising, které zvyšují mimořádnou pomoc při získávání finančních prostředků na pomoc při katastrofách a pandemii, obnovu energie a posílení místních komunit. Nadace Schneider Electric pro udržitelný rozvoj nabízí vzdělávací a podnikatelský program pro lidi, kteří chtějí získat nové dovednosti, hledají práci nebo začínají podnikat v energetickém odvětví. Poskytuje rovněž finanční podporu, aby po celém světě umožnila změnu života a směřování komunit, a přispívá k rozvoji nových energetických řešení, která jsou bezpečná, spolehlivá a udržitelná.