Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

80 %

dopadů na příjmy prostřednictvím definice a metodiky společnosti Schneider Electric

800 Mt

emisí CO2, které jsme ušetřili a zabránili jejich vzniku pro naše zákazníky

50 %

snížení emisí CO2 z provozu 1 000 předních dodavatelů

Na cestě k nulové spotřebě

Ambiciózní plán pro komplexní dekarbonizaci

Náš Net-Zero cíl byl schválen v rámci iniciativy Science Based Targets initiative (SBTi). Jsme plně odhodláni vytvořit plán klimatické skupiny EP100, RE100 a EV100 v souladu se scénářem IPCC, který omezí vzestup průměrné globální teploty na 1,5°C:

  • Uhlíkově neutrální provoz v roce 2025 
  • 25% absolutní snížení uhlíkové stopy v celém našem hodnotovém řetězci do roku 2030 a „připraveno pro Net-Zero“ v našem provozu
  • Kompletní uhlíkově neutrální hodnotový řetězec v roce 2040 
  • Net-Zero emise CO2 našeho celého hodnotového řetězce v roce 2050
Přečtěte si více o našem závazku Net-Zero

Naše opatření s příznivými dopady na klima

Pomáháme zákazníkům šetřit a zabránit vzniku 800 milionů tun CO2

Prostřednictvím našich služeb v oblasti energií a udržitelnosti, integrovaného softwaru a řešení EcoStruxure™ i inovací ekologických produktů chceme do roku 2025 efektivně dekarbonizovat domácnosti, budovy, rozvodné sítě, datová centra a průmysl.
Více informací o systému EcoStruxure

Hlavní body z oblasti klimatu

Dekarbonizace vytápění budov

Vyhodnocujeme, co by bylo potřeba k celosvětové dekarbonizaci vytápění budov a překonání stávajících překážek.

Imperativ roku 2030

Z našeho nejnovějšího výzkumu vyplynula 3 řešení, která je třeba ihned přijmout, a vrátit se na cestu ke splnění cíle 1,5 °C.

Zabezpečení obnovitelné energie o objemu 10 000 MW

Společnost Schneider Electric pomáhá klientům dosáhnout milníku 10 000 MW nasmlouvaného objemu energií z obnovitelných zdrojů.

Průlom díky programu Gigaton PPA společnosti Walmart

Naše jedinečné partnerství s jedním z největších maloobchodních prodejců na světě podporuje přijetí obnovitelných energií v dodavatelském řetězci.

Čistý vzduch jako záchrana

Proč jsou pro snižování emisí uhlíku zásadní alternativy k SF6 a jiným skleníkových plynům.

Urychlení transformace společnosti STMicroelectronics

S cílem vytvořit strategii a splnit cíl dosažení uhlíkové neutrality do roku 2027 – od získávání energií z obnovitelných zdrojů až po sníženou spotřebu energie.

Systémová účinnost pro nulovou spotřebu

Jean-Pascal Tricoire, generální ředitel společnosti Schneider Electric a člen rady OSN Global Compact Board, hovoří o dosahování nulové spotřeby energie měst a budov.

Názorná ukázka dopadu na klima

Pomocí naší transparentní metodiky můžete kvantifikovat a zveřejnit dopad svých řešení na snížení emisí skleníkových plynů.

Budování trvalého podnikání na omezené planetě

Konverzace o udržitelnosti podniků – od vznešených po nezbytné cíle – umožňuje vzestup společné prosperity celé planety.

Naše závazky v oblasti klimatu přispívají k plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje

Naše iniciativy pro podporu udržitelnosti v souladu s naším cílem propojit pokrok s udržitelností podporují plnění 17 cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Více informací o našem závazku v oblasti klimatu

Náš závazek v oblasti zdrojů

Zjistěte více o našich opatřeních podporujících udržitelnost a jejich dopadech na cirkulární ekonomiku, biologickou rozmanitost a společnou prosperitu jedné planety.

Poznatky z oblasti udržitelnosti pro vás

Nejnovější blogy, podcasty, dokumenty a další informace o udržitelnosti, Elektřině 4.0 a automatizaci nové generace.

Zprávy z oblasti udržitelnosti

Získejte přístup k výsledkům a zprávám o dopadech programu Schneider Sustainability Impact na jednom místě.

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!

Jak můžeme vytvořit klimaticky pozitivní svět a zajistit trvalou dekarbonizaci?

Společnost Schneider Electric je průkopníkem na cestě ke klimaticky pozitivnímu světu díky digitální transformaci a automatizačním řešením nové generace, přičemž v centru naší pozornosti je dosažení cílů v oblasti dekarbonizace. Společnost Schneider Electric je partnerem pro klimatické změny, který se zavázal podporovat udržitelný růst na všech frontách, a proto má strategii pro zásobování elektrickou energií z obnovitelných zdrojů, která využívá obnovitelnou energii k dosahování cílů v oblasti ekologického dopadu. Naše portfolio inovací nám pomáhá při přesunu do klimaticky pozitivního světa díky neustálým investicím a vývoji spolehlivé a ekologické energie pro okamžitý a trvalý provoz s nulovou spotřebou energie. Prozkoumejte závazek ke snižování uhlíkové stopy, který představuje náš ambiciózní komplexní plán dekarbonizace, abychom do roku 2050 dosáhli nulové spotřeby energie. Spolupracujeme s našimi zákazníky a dodavateli na implementaci našeho klimaticky pozitivního softwaru a řešení EcoStruxure, která jim umožní efektivně snížit produkci emisí COv domácnostech, budovách, sítích, datových centrech a průmyslu. Seznamte se se službou Energy as a Service (EaaS) – jedná se o nový koncept pro alternativní financování programů energetické odolnosti, který pomáhá modernizovat elektrickou infrastrukturu a zvýšit udržitelnost pomocí inovativních řešení mikrosítí. Naši odborníci, kteří mají hodně zkušeností s celosvětovými iniciativami v oblasti podnikové udržitelnosti, včetně programů na snižování uhlíkových emisí, zvyšování energetické účinnosti, obnovitelné energie a iniciativ v rámci dodavatelského řetězce, školí naše klienty, aby urychlili přechod na nulovou spotřebu a převzali vůdčí roli v oblasti klimatu. Naše závazky v oblasti dekarbonizace, které jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN (SDG) pro klimaticky pozitivní svět, pomáhají našim partnerům vytvářet měřitelné, inovativní strategie podnikové udržitelnosti, jež maximálně využívají dostupnou energii, zdroje a lidi, aby propojili odolnost a udržitelnost.