Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

100 %

strategických dodavatelů dává svým zaměstnancům důstojnou práci

+10 bodů

na úrovni důvěry našich zaměstnanců v oznamování neetického chování ve srovnání s rokem 2021

100 %

zaměstnanců vyškolených každý rok v oblasti kybernetické bezpečnosti a etiky

Podniková důvěra v srdci naší společnosti

Získávání důvěry začíná u důvěryhodnosti

Je základem toho, co děláme a v co věříme. Důvěra je základem našich závazků v oblasti životního prostředí, udržitelnosti a řízení. Díky silným řídicím zásadám a postupům pro podporu našich cílů v oblasti udržitelnosti a inkluze a základním hodnotám můžeme splnit náš smysluplný cíl a vytvořit vyšší užitnou hodnotu pro všechny zainteresované strany.
Více informací o naší chartě důvěry

Digitální důvěra v srdci našeho ekosystému

Užitná hodnota a odolnost díky snížení rizik

V rámci našeho každoročního plánu bdělosti vyhodnocujeme ve spolupráci s dodavateli a komunitami rizika z hlediska lidských práv, životního prostředí a obchodního chování na pracovištích společnosti Schneider Electric a dodavatelů, přičemž nabízíme zabezpečení a kybernetickou bezpečnost.
Seznamte se s naším plánem bdělosti

Hlavní body z oblasti důvěry

Spojujeme síly s iniciativou G7 Business for Inclusive Growth (B4IG)

Pro posílení lidských práv, sdílení zásad důvěry v celém našem hodnotovém řetězci a posílení inkluze napříč naším ekosystémem.

Jedna z nejetičtějších společností na světě

Uznání institutu Ethisphere® za náš závazek vůči integritě a vysokým společenským, správním a etickým standardům podnikové důvěry.

Nejlepší plán bdělosti ve své třídě

Jsme hrdí na to, že jsme jednou ze společností na indexu CAC40, která vyvinula významné úsilí v otázce povinnosti k bdělosti.

3 zásady zabezpečení třetích stran

Jak zajišťujeme společnou prosperitu v digitálním ekosystému.

Nový přístup k bezpečnosti

Objevte pět strategií životního cyklu bezpečnosti procesů a kybernetické bezpečnosti a další informace pro přizpůsobení a zvýšení bezpečnosti v ropném a plynárenském průmyslu.

Překonáváme požadavky normy ISO 26000

Prostřednictvím hodnocení postupů strategických dodavatelů podle této normy a provádění místních auditů u vysoce rizikových dodavatelů.

Naše závazky v oblasti důvěry přispívají k plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje

Naše iniciativy pro podporu udržitelnosti v souladu s naším cílem propojit pokrok s udržitelností podporují plnění 17 cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Více o našem závazku důvěry

Etické chování a soulad s předpisy

Více o naší etice, zásadách a postupech pro zajištění shody s předpisy.

Schneider Sustainability Impact

Všechny závazky společnosti Schneider Electric v oblasti udržitelnosti

Hlášení z oblasti udržitelnosti

Získejte přístup k výsledkům a zprávám o dopadech programu Schneider Sustainability Impact na jednom místě.

Chat

Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci? Jsme zde, abychom vám pomohli!

Jak můžeme dodržováním našich zásad důvěry vytvořit udržitelný a inkluzivní svět?

Společnost Schneider Electric se zavázala chránit přírodní ekosystémy a zdroje na naší planetě tím, že bude dodržovat naše zásady důvěry prostřednictvím náročných sociálních, správních a etických standardů na cestě k udržitelnějšímu a inkluzivnějšímu světu. Schneider Electric je nejudržitelnější a nejetičtější společnost na světě, která podporuje udržitelnost a posílení ekosystému tím, že dodržuje podnikové standardy důvěry a uplatňuje zásady a postupy pro řešení environmentálních a sociálních problémů, a vytváří tak přidanou hodnotu pro naše zainteresované strany. Seznamte se s naší chartou důvěry, která zavádí naše závazky důvěry v oblasti životního prostředí, udržitelnosti a řízení ve snaze dosáhnout ekologického vlivu a cílů v oblasti inkluze. Naše zásady firemní důvěry nám pomáhají budovat atraktivní a udržitelnou společnost, která dodržuje obchodní integritu a uplatňuje politiku nulové tolerance vůči korupci, úplatkářství a neetickým obchodním praktikám. Seznamte se s naším nejlepším plánem bdělosti ve své třídě, který buduje digitální důvěru mezi komunitami a kromě zmírnění rizik souvisejících s lidskými právy, životním prostředím a obchodním chováním nabízí také bezpečnost a kybernetické zabezpečení. Vyzkoušejte linku důvěry, náš důvěrný systém upozorňování pro naše interní i externí zainteresované strany, který jim pomáhá nahlásit jakékoli případy nevhodného chování nebo nedodržování předpisů, aby bylo zaručeno zdraví, bezpečnost a zabezpečení všech osob. Společnost Schneider Electric usiluje o efektivní podnikové řízení na základě našich zásad důvěry, aby prosazovala lidská práva v celém našem hodnotovém řetězci a budovala a posilovala inkluzi v našich interních i externích obchodních ekosystémech.