Belgium (Dutch)
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Kies uw locatie
  • Default Alternative Text

    Gegevensprivacy

Schneider Electric verklaring over gegevensprivacy

0. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Schneider Electric kan deze privacyverklaring zo nodig wijzigen. Deze privacyverklaring is aangepast sinds de laatste update van 13 mei 2013.

Schneider Electric behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring zo nodig te wijzigen, bijvoorbeeld om te voldoen aan gewijzigde wetten, reglementen, praktijken en procedures van Schneider Electric, of verzoeken van toezichthoudende autoriteiten.

In dit geval zal Schneider Electric personen die hiervan impact ondervinden op de hoogte brengen van om het even welke materiële veranderingen in deze privacyverklaring. Schneider Electric zal nieuwe versies publiceren op de relevante interne en externe websites.

De belangrijkste wijzigingen en redenen voor wijzigingen aan de vorige versie van 13 mei 2013 van deze privacyverklaring waren:

- de leesbaarheid verhogen door deze privacyverklaring gelaagd voor te stellen
- verbeterde woordkeuze
- een consistente woordkeuze over de websites van Schneider Electric heen
- de duidelijkheid verhogen door onze activiteiten van het verwerken en delen van gegevens, en de soorten informatie die worden verwerkt, te preciseren
- de wijzigingen verwerken van de nieuwe regelgevende vereisten die voortvloeien uit de AVG (Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Waarom deze privacyverklaring?

Schneider Electric verbindt zich ertoe uw privacy en uw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze privacyverklaring informeert u over onze werkwijzen met betrekking tot privacy en hoe uw persoonlijke informatie wordt beschermd. U leest deze best voor u digitale content van Schneider Electric bekijkt.

Schneider Electric ondersteunt absoluut de fundamentele rechten op privacy en gegevensbescherming evenals de naleving van alle nationale en internationale privacywetten.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Schneider Electric persoonlijke informatie verwerkt en beschermt, van individuen die onze websites en andere digitale content gebruiken, evenals in de context van onze offline bedrijfsactiviteiten.

Schneider Electric heeft een interne Global Data Privacy Policy voor de verzameling, verwerking, gebruik, verdeling, transfer en opslag van persoonlijke informatie. Deze policy is van toepassing op alle dochterondernemingen. Ze leggen gemeenschappelijke regels op voor al onze entiteiten in alle landen, en willen persoonlijke gegevens binnen Schneider Electric een hoog niveau van bescherming bieden.

Schneider Electric heeft deze privacyverklaring ook vastgelegd als externe publicatie van onze Binding Corporate Rules (“BCR”), goedgekeurd door toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming van de Europese Unie in november 2012, voor de verwerking van persoonlijke informatie van de EER als gegevensbeheerder. In de bindende bedrijfsregels van Schneider Electric leven we de hoofdprincipes van de Europese regelgeving voor gegevensbescherming na en houden we er rekening mee omdat ons hoofdkantoor gevestigd is in de Europese Unie.

2. Wat is het toepassingsgebied van deze privacyverklaring? Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle vestigingen en digitale content van Schneider Electric, tenzij een specifieke privacyverklaring of privacykennisgeving werd vrijgegeven die deze aanvult of vervangt. U dient de privacyverklaringen die u ter beschikking worden gesteld op elke digitale content na te kijken.

Schneider Electric is een wereldbedrijf met rechtspersonen, zakelijke processen, managementstructuren en technische systemen die grensoverschrijdend zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevensverwerkingsactiviteiten van Schneider Electric, uitgevoerd door onze 100%-dochterondernemingen, met inbegrip van aanbiedingen van producten en diensten en digitale content (bv. websites, toepassingen, handleidingen, e-opleidingen, nieuwsbrieven, reclame, communicatie). Ze kan echter worden aangevuld met een privacykennisgeving/-verklaring/-beleid (“verklaring”) of zelfs worden vervangen door een andere verklaring die specifiek is voor een bepaald programma, product, dienst, content of eenheid van Schneider Electric. Voor de volledige informatie is het belangrijk dat u de verklaringen leest die u ter beschikking worden gesteld.

De gegevensbeheerders voor de gegevensverwerkingsactiviteiten zijn de dochterondernemingen van Schneider Electric die hebben bepaald hoe (middelen) en waarom (doelstellingen) deze gegevens worden verwerkt. Dit kan per geval anders zijn. In vele gevallen is Schneider Electric Industries SAS, 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison, Frankrijk, het hoofdkantoor van Schneider Electric, de gegevensbeheerder van wereldwijde gegevensverwerkingsactiviteiten, met inbegrip van de website www.schneider-electric.com website.

Deze privacyverklaring is bindend voor alle 100%-dochterondernemingen van Schneider Electric en hun werknemers.

Elke bestelling die u online plaatst is ook onderworpen aan de algemene voorwaarden die gelden op de desbetreffende sites. U dient ze te lezen.

3. Waarom verzamelen en gebruiken we persoonlijke informatie?

We gebruiken uw persoonlijke informatie voor uiteenlopende doeleinden zoals voldoen aan uw bestellingen en verzoeken, beheren van onze relatie, voeren van enquêtes, verbeteren van onze producten, diensten, online content evenals uw traject als gebruiker, beheren van uw account en de programma’s waaraan u deelneemt, analyseren van de activiteiten op onze websites, uitvoeren van onze marketingactiviteiten, u voorzien van contextuele en gerichte reclame, verzekeren van de veiligheid van onze activiteiten, beschermen tegen fraude, en meer algemeen onze bedrijfsvoering verzorgen.

Onze eerste doelstelling bij het verzamelen van gegevens is het leveren van een zeer goede service en een vlotte, efficiënte en persoonlijke ervaring bij het gebruik van onze digitale content aan onze klanten en andere gebruikers.

Schneider Electric verzamelt persoonlijke informatie om de volgende redenen:

- Om te voldoen aan bestellingen van producten, diensten en digitale content. We verzamelen deze gegevens om uw bestelling te kunnen leveren, om uw betaling te ontvangen, om met u te kunnen communiceren over de status van uw bestelling en voor het beheer van contracten.

- Om sollicitaties van kandidaten te verwerken.

- Om uw vragen naar informatie te beantwoorden. Als u ons contacteert, houden we uw correspondentie of commentaar bij, met inbegrip van uw persoonlijke gegevens, in een specifiek bestand voor u. We gebruiken deze gegevens om ons te helpen om u een betere service te kunnen leveren als u ons nog eens zou contacteren.

- Om u de technische ondersteuning te verlenen die u van ons verlangt. Persoonlijke gegevens zijn nodig om uw systemen te identificeren, om de configuratie van de producten te begrijpen, om uw vragen te diagnosticeren en om oplossingen te kunnen geven.

- Voor relatiebeheer. Het omvat de communicatie met u, inclusief via e-mail en nieuwsbrieven, over de producten, diensten en digitale content die u heeft aangekocht zodat u ze op de beste manier gebruikt. Locatiegegevens kunnen bv. worden gebruikt om u voor te stellen waar u terecht kan voor aankoop of ondersteuning van een product.

- Om enquêtes en peilingen uit te voeren. We verzamelen persoonlijke gegevens van klanten die vrijwillig enquêtes invullen of deelnemen aan peilingen. We gebruiken deze informatie om u beter te leren kennen, tevredenheid te meten en onze producten, diensten en digitale content te verbeteren.

- Om onze producten, diensten en digitale content te verbeteren; we analyseren bv. het gebruik van onze toepassingen en sites om gebieden en functies te identificeren waarmee onze gebruikers moeilijkheden hebben en we herontwerpen ze.

- Om te leren over uw surf- en zoekactiviteiten. We verzamelen bepaalde persoonlijke gegevens als u onze digitale content bezoekt of op de verschillende links voor producten en diensten klikt. We verzamelen deze gegevens om uw ervaring als gebruiker te verbeteren voor uw volgende bezoeken (bv. landkeuze of gerichte content voor uw profiel), om de sites efficiënter te maken, om ruime demografische gegevens te hebben om de activiteit en prestaties van de sites te analyseren en om de efficientie van onze reclame te evalueren. Mogelijk gebruiken we cookies en andere identifiers of gelijkaardige technologieën (hierna "Cookies" genoemd) om informatie te verzamelen over de verwijzende website, het type browser dat wordt gebruikt, de geraadpleegde content en datum en uur dat u de digitale content heeft bekeken. U kunt onze kennisgeving i.v.m. cookies nalezen om meer te weten te komen over ons gebruik van cookies en de opties waarover u beschikt om cookies te beheren (zie onze Kennisgeving cookies).

- Om uw account te beheren. Wanneer u zich registreert, gebruiken we uw persoonlijke informatie om u toegang te geven tot digitale content en onze diensten, u te authentificeren en er met u over te communiceren.

- Om onze promotionele programma’s en activiteiten te realiseren: we verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u deelneemt aan een promotie- of beloningsprogramma of -activiteit. We gebruiken deze gegevens om het programma of de activiteit te beheren, om u e-mails over het programma of de activiteit te sturen, om de winnaars te verwittigen en om de lijst met de winnaars openbaar beschikbaar te maken in overeenstemming met de geldende regels en wetten.

- Voor ons (inclusief onze dochterondernemingen) zodat we u, conform de relevante opt-in- en opt-outvereisten, per post, fax, telefoon, sms, e-mail en elektronische communicatiemiddelen, marketinginformatie kunnen sturen over promoties, nieuws en nieuwe producten of diensten waarvan we denken dat ze u kunnen interesseren.

- Om u door middel van pop-in, banners, video, e-mails en andere reclamemiddelen te voorzien van bepaalde communicaties en/of gerichte reclame over onze producten en diensten (of die van onze dochterondernemingen). Bijvoorbeeld: 

• op basis van de content van de bezochte webpagina of andere informatie die we over u bezitten, kunnen we u tijdens het navigeren doorheen onze digitale content contextuele reclame of andere content bezorgen;
• met behulp van cookies kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van de digitale content en deze diensten zodat we u kunnen voorzien van gerichte reclame via e-mails, of banners/pop-in of andere bij het bezoeken van:

• de digitale content; en ook
• websites of apps van derden die geen link hebben naar onze digitale content. De reclame op deze websites van derden kan ook reclame voor Schneider Electric bevatten. 

We kunnen bv. locatiegegevens gebruiken om u te informeren over plaatselijke promoties en activiteiten. Gelieve onze kennisgeving i.v.m. cookies na te lezen om meer te weten te komen over het gebruik van cookies en de opties waarover u beschikt om cookies te beheren.

- Om informatie die we online verkregen te combineren met informatie over u die we offline hebben verzameld, om een profiel van u aan te maken dat we kunnen gebruiken om u gepersonaliseerde diensten te geven. Een voorbeeld: een gebruiker waarvan we vermoeden dat hij elektricien is (dankzij informatie verstrekt bij de registratie en andere informatie verkregen van derden), ziet op de digitale content en/of websites en apps van derden mogelijk reclame voor elektrische apparatuur die een gebruiker met een andere specialiteit met betrekking tot energie niet zou zien. Evenzo kunnen gebruikers verschillende content zien op de digitale content of verschillende e-mails ontvangen met verschillende reclame en wedstrijden. We kunnen ook cookies gebruiken om gebruikers op geografische basis te selecteren.

- Om de veiligheid van onze producten, diensten en digitale content van onze activiteiten en die van anderen te garanderen, voor de bescherming tegen fraude en de conformiteit met onze algemene voorwaarden en deze privacyverklaring. We kunnen ook mogelijke inbreuken onderzoeken.

- Om ons in staat te stellen om zaken te doen en deze te beheren, zoals voor kwaliteitscontrole en geconsolideerde rapportering.

- Als ondersteuning voor bedrijfstransacties en reorganisaties waarbij Schneider Electric betrokken is.

- Voor bedrijfscontinuïteit en disaster recovery.

- Voor conformiteit met wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen. Bv. boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

- Elke andere doelstelling die u wordt meegedeeld.

4. Welke soort persoonlijke informatie verwerken we?

Schneider Electric verwerkt uiteenlopende soorten persoonlijke informatie, zoals identiteits- en contactinformatie, professionele informatie, informatie over uw voorkeuren, uw interacties met ons, financiële informatie, gegevens over online verkeer en de content die u ons bezorgt. Meestal krijgen we die informatie van u. Ook kopen we lijsten van marketingbureaus en via cookies en sociale netwerken verkrijgen we informatie van onze partners.

Persoonlijke informatie (ook wel persoonlijke gegevens) is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar individu. Een identificeerbaar individu is iemand die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, meer bepaald aan de hand van een identifier, of een of meer factoren eigen aan zijn fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

We kunnen de volgende types van persoonlijke gegevens over u verzamelen:  


• identiteits- en contactinformatie, zoals uw naam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, foto, leeftijd, contactadressen

• professionele informatie, zoals klanttype, functie, aankoopautoriteit, tijdsbestek aankopen, aankoop en gebruik van producten, diensten en digitale content van Schneider Electric, of, als u een sollicitant bent, uw opleidings-, professionele en tewerkstellingsachtergrond

• uw voorkeuren zoals voor producten en diensten, contact, marketing, en, als sollicitant, welke jobs u aanspreken

• uw interacties met ons, zoals uw vragen, bestellingen, klachten, antwoorden op enquêtes

• financiële informatie, zoals gegevens van uw bankrekening en informatie van uw creditcard

• online verkeersgegevens, zoals IP-adres, identifiers van toestel en systeem, uw gebruikers-ID en wachtwoord van Schneider Electric, inloggegevens, doorverwijzende website, gebruikte browser, geraadpleegde content, en locatie op basis van uw IP-adres of van informatie die uw mobiel toestel heeft doorgestuurd.

• content die u heeft geleverd via online forums of andere (zie sectie 5 ”uw content” hieronder).  


Om van digitale content gebruik te kunnen maken, zult u bepaalde persoonlijke informatie moeten verstrekken. We zullen dit aangeven naargelang de situatie. Als u deze informatie niet verstrekt, kunt u niet of slechts gedeeltelijk van de digitale content gebruik maken.

Deze privacyverklaring behandelt geen persoonlijke informatie die is geanonimiseerd, d.w.z. wanneer een individu niet langer identificeerbaar is of identificeerbaar is tegen een kost in tijd, geld en arbeid die niet in verhouding staat. Wanneer geanonimiseerde gegevens identificeerbaar zijn, is deze privacyverklaring wel van toepassing.

In de meeste gevallen verkrijgen we deze informatie rechtstreeks van u of van uw werkgever die met ons een zakenrelatie heeft. We kunnen ook informatie verkrijgen bij een wederverkoper of een zakenpartner, door klantenlijsten te kopen bij marketingbureaus, van uw online surfgedrag, van sociale netwerken indien u zich via deze netwerkgegevens verbindt en via cookies (zie onze Kennisgeving cookies). Voor meer gedetailleerde informatie over de derden die als bron voor persoonlijke informatie optreden (indien van toepassing) kunt u ons contacteren via het e-mailadres in sectie 9.

5. Uw content

U beschikt over de mogelijkheid om content, met inbegrip van foto’s en opmerkingen, bij te dragen aan online forums, toepassingen en andere digitale platformen die door Schneider Electric worden beheerd. Uw content moet onschadelijk zijn. Hij moet de rechten en belangen van anderen respecteren. U moet de toestemming hebben verkregen alvorens u de gegevens van iemand anders deelt. U moet voorzichtig zijn wanneer u informatie op een forum deelt.

De content die u ons bezorgt, moet de rechten en belangen van anderen respecteren. Hieronder verstaan we ook het recht op bescherming van persoonlijke informatie en privacy. Hij mag niet beledigend, respectloos noch op gelijk welke manier schadelijk zijn.

Wanneer u ons informatie geeft over een andere persoon, bevestigt u dat deze persoon u eerst toestemming heeft geven voor het verwerken van zijn persoonlijke gegevens, met inbegrip van gevoelige persoonlijke gegevens, en dat u hem op de hoogte hebt gebracht van onze identiteit en van de doelstellingen (zoals hiervoor bepaald) waarvoor zijn persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt.

Schneider Electric streeft ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen, maar ze online op een gedeeld forum plaatsen is niet zonder risico. Wanneer u berichten achterlaat, commentaar geeft, belangstelling toont of persoonlijke gegevens deelt, met inbegrip van foto's, op om het even welk forum, sociaal netwerk, blog of ander dergelijk forum, moet u goed beseffen dat alle persoonlijke gegevens die u doorgeeft, kunnen worden gelezen, bekeken, verzameld of gebruikt door andere gebruikers van deze forums, en kunnen worden gebruikt om u te contacteren, om u ongevraagd berichten te sturen of voor doelstellingen waarover u noch Schneider Electric geen enkele controle heeft. Schneider Electric is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u op deze forums plaatst. U dient de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen vooraleer u beslist informatie over uzelf of iemand anders te delen.

6. Met wie delen we persoonlijke informatie?

We delen persoonlijke informatie met: de dochterondernemingen van Schneider Electric en de dienstverleners die betrokken zijn bij onze activiteiten, met reclame- en marketingbureaus, met sociale netwerken als u hun logingegevens gebruikt, met websites van derden als u zich registreert met logingegevens van Schneider Electric, competente regelgevende organen en bedrijfsopvolgers.

Schneider Electric is een wereldwijde groep bedrijven die werken als één geheel. De teams die u van dienst zijn, kunnen werken voor verschillende dochterondernemingen. Wij geloven dat het in ons legitieme belang en het uwe is dat we uw persoonsgegevens delen met die dochterondernemingen van Schneider Electric die de gegevensverwerkingsactiviteiten moeten uitvoeren die worden beschreven in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld voor het beheer van klantenrelaties, voor verkoop- of productondersteuning, voor marketing-, product- of ontwikkelingsdoelen, voor de verbetering van producten, diensten en digitale inhoud, voor gegevenskwaliteitscontroles of voor veiligheids-, juridische en compliancedoeleinden.

Voor de uitvoering van gegevensverwerkingsactiviteiten en onze producten, diensten en online content tot bij u te brengen, doen we een beroep op dienstverleners. Deze dienstverleners omvatten, zonder beperking, leveranciers van hosting-faciliteiten, informatiesystemen, marketingbureaus, IT-ondersteuning, beveiligingsdiensten, transporteurs die goederen leveren, externe accountantskantoren, advocaten en auditors.

We delen de informatie ook als volgt:  

- Mogelijk delen we beperkte persoonlijke informatie (bv. identifier van uw toestel, cookie-identifiers) voor reclamedoeleinden met reclamebureaus die reclame beheren op websites en apps van derden die waar u mogelijk reclame te zien krijgt.

- U kunt ook toegang krijgen tot onze digitale content en/of registreren met behulp van logingegevens van websites van derden (zoals Facebook en LinkedIn). Als dat het geval is, zullen we in staat zijn bepaalde informatie, waarmee u zich op deze sociale netwerken heeft geregistreerd, te gebruiken om u te helpen bij het invullen van het registratieformulier voor de digitale content van Schneider Electric. Door de logingegevens van de website van deze derden te gebruiken, informeert u mogelijk tegelijkertijd uw contacten op deze sites over uw nieuwe account bij Schneider Electric. Als u wilt weten tot welke informatie uw contacten op deze site toegang hebben en hoe hun communicatie te beperken, raden we u aan hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid te lezen.

- Als u zich met uw logingegevens van Schneider Electric aanmeldt bij websites van derden, delen we mogelijk uw persoonlijke informatie met uitgevers van dergelijke websites van derden (zoals uw naam, specialiteit, beroep en e-mailadres maar niet uw logingegevens van Schneider Electric). Lees eerst het privacybeleid van websites van derden vooraleer u zich op dergelijke websites aanmeldt met uw logingegevens van Schneider Electric. Als het privacybeleid van deze websites van derden het toelaat, ontvangen wij mogelijk informatie over uw gebruik van deze websites van derden. Deze informatie kunnen wij dan gebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring.

- In ondersteuning van een fusie, consolidatie, bestuursoverdracht of andere bedrijfsreorganisatie waaraan Schneider Electric deelneemt, kan het uw persoonlijke informatie meedelen aan mogelijke kopers en rechtsopvolgers.

- Wanneer de wet of een gerechtelijk bevel het voorschrijft, of om onze wettelijke rechten te beschermen, zullen wij persoonlijke informatie overmaken aan overheidsinstellingen, regelgevende instanties of bevoegde autoriteiten.

- Op ander manieren beschreven in deze privacyverklaring of waarmee u op een andere manier heeft ingestemd.

- Samen met andere informatie, op zo een manier dat uw identiteit niet op een redelijke manier kan worden achterhaald (bv. statistische berekeningen).

We zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren zonder uw toestemming.

7. Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie?

Schneider Electric handelt conform de belangrijkste algemeen erkende principes voor gegevensbescherming (eerlijkheid, beperkt doeleinde, gegevenskwaliteit, gegevensbewaring, conformiteit met de rechten van het individu, veiligheid) en neemt redelijke maatregelen voor de veiligheid van persoonlijke informatie.

Schneider Electric respecteert de rechten en belangen op vlak van privacy van individuen. De dochterondernemingen van Schneider Electric zullen de volgende principes naleven bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens:

1. Billijke en rechtmatige verwerking van persoonlijke gegevens.
2. Verzameling van persoonlijke gegevens voor specifieke, rechtmatige doeleinden en geen verdere verwerking op manieren die niet compatibel zijn met deze doelstellingen.
3. Verzameling van persoonlijke gegevens die relevant en niet overdreven zijn voor de doelstellingen waarvoor ze verzameld en gebruikt worden. Indien haalbaar en passend, kunnen we gegevens anoniem maken, naargelang van de aard van de gegevens en van de risico's die verband houden met het bedoelde gebruik.
4. Persoonlijke gegevens correct houden en, indien nodig, bijwerken. We zullen redelijke stappen ondernemen om onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren of te wissen.
5. Persoonlijke gegevens maar zolang bijhouden als nodig is voor de doelstellingen waarvoor ze werden verzameld en verwerkt.
6. Verwerking van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke rechten van het individu.
7. De aangepaste technische, fysieke en organisatorische maatregelen voorzien om niet-toegestane toegang, onwettige verwerking en niet-toegestaan of ongewild verlies, vernietiging of beschadiging van persoonlijke gegevens te voorkomen.
8. Bij verwerking van gevoelige persoonlijke informatie zorgen voor de nodige kennisgeving en toestemming of dat de verwerking gebeurt in naleving van de relevante wetgeving.


Alle dochterondernemingen van Schneider Electric moeten zich ervan verzekeren dat bovenstaande principes worden nageleefd.

Schneider Electric en zijn dochterondernemingen verbinden zich tot het nemen van de nodige technische, fysieke en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen niet-toegestane toegang, onwettige verwerking, ongewild verlies of beschadiging en niet-toegestane vernietiging.

We bieden het gebruik van een veilige server aan om uw bestellingen te plaatsen en om toegang te krijgen tot uw accountgegevens. In onze interne systemen die persoonlijke informatie bevatten, voeren we maatregelen voor toegangscontrole in. Bevoegde gebruikers krijgen toegang tot dergelijke systemen d.m.v. een unieke identifier en wachtwoord. Ons personeel krijgt enkel toegang tot persoonlijke informatie om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. We sensibiliseren onze werknemers voor het gepaste gebruik en de gepaste behandeling van persoonlijke informatie. We eisen ook van onze dienstverleners dat ze veiligheidsmaatregelen treffen die vergelijkbaar zijn met de onze.

We voeren veiligheidsmaatregelen in om de identiteit van geregistreerde gebruikers te bepalen, zodat we deze gebruikers de gepaste rechten kunnen toekennen en beperkingen kunnen opleggen. Bent u een geregistreerde gebruiker, dan authentificeren we u aan de hand van zowel logins als wachtwoorden. U bent verantwoordelijk om de veiligheid van uw logingegevens te handhaven.

Door onze digitale content te gebruiken of ons persoonlijke informatie te bezorgen, gaat u ermee akkoord dat wij met u kunnen communiceren, elektronisch of op een andere manier, over veiligheid, privacy, gebruik en administratie.

Ondanks onze inspanningen om gepaste veiligheidsmaatregelen te treffen, blijft online surfen intrinsieke risico’s inhouden en kunnen wij niet garanderen dat het risicovrij is.

8. Websites van derden en sociale media

U leest best het privacybeleid van websites van derden en sociale media. Pas de privacy-instellingen zoals u zelf wenst. Zij worden in deze privacyverklaring niet behandeld.

De sites of diensten van Schneider Electric kunnen links naar applicaties, producten, diensten of websites van derde partijen bevatten om u te helpen en om u informatie te geven. Wanneer u naar deze links gaat, verlaat u de site van Schneider Electric. Schneider Electric heeft geen invloed op deze sites van derden of op hun privacybeleid, dat kan verschillen van het beleid van Schneider Electric. Wij onderschrijven websites van derden niet en doen er geen uitspraken over. De persoonlijke gegevens die u wilt bezorgen aan of die verzameld worden door deze derden, zijn niet gedekt door de privacyverklaring van Schneider Electric. We moedigen u aan om het privacybeleid te onderzoeken van om het even welke site waar u contact mee heeft, vóór u toestemming geeft tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens.

We voorzien ook links op sociale media zodat u informatie kunt delen met uw sociale netwerken en kunt omgaan met Schneider Electric op verschillende sociale mediasites. Uw gebruik van deze links kan leiden tot het verzamelen of delen van informatie over u. We moedigen u aan om het privacybeleid en de privacy-instellingen van de sociale mediasites waar u contact mee heeft, te onderzoeken om zeker te weten welke gegevens kunnen worden verzameld, gebruikt en gedeeld door deze sites. Pas deze instellingen zo nodig aan.

9. Wat zijn uw rechten?

U kunt toegang vragen tot uw persoonlijke informatie en verzoeken ze te verbeteren of te verwijderen als ze niet juist is. U kan steeds verzet aantekenen tegen direct marketing.

Schneider Electric zal handelen conform uw rechten om uw persoonlijke informatie in te kijken en te verbeteren. U mag navraag doen naar de aard van uw persoonlijke informatie die door een entiteit binnen Schneider Electric wordt opgeslagen of verwerkt. U zal toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie ongeacht de locatie waar de gegevens worden verwerkt en opgeslagen. U kan verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie bij te werken. Verzoeken kunnen worden gestuurd naar: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com

U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen onze marketingcommunicatie. Wanneer de wet het voorschrijft, vragen we u vooraf toestemming. Onderaan elke e-mail die we u sturen vindt u een functie om aan te geven dat u geen e-mails meer wenst te ontvangen.

Deze sectie kan worden aangevuld met landspecifieke secties.

10. Belangrijke informatie voor individuen in de EER

Als u zich in de EER bevindt, leeft Schneider Electric ook de specifieke vereisten van de AVG na, met inbegrip van de vereisten met betrekking tot wettelijke gronden voor verwerking, grensoverschrijdende gegevensoverdrachten, geautomatiseerd nemen van beslissingen en profilering, gegevensbewaring, bijkomende rechten, klachten en contactgegevens van de DPO.

10.1 Op welke wettelijke grond baseert Schneider Electric zich om persoonlijke informatie te gebruiken?

Het gebruik van persoonlijke informatie, met betrekking tot de doelstellingen vermeld in sectie 3 hierboven, is noodzakelijk om, respectievelijk:

• Het contract uit te voeren dat u met Schneider Electric heeft onderschreven, in de context van het gebruik van onze producten, diensten of digitale content. De uitvoering van het contract omvat: weten wie u bent, wat uw specialiteit is en met u omgaan voor de prestaties ervan. Ze bevat de behandeling van al uw vragen om informatie, ondersteuning, uw sollicitaties, het beheer van uw accounts en uw inschrijving voor onze programma’s en het verzekeren van de conformiteit met de algemene voorwaarden en met deze privacyverklaring.
• Te handelen conform de wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn. Bijvoorbeeld verplichte fiscale en boekhoudkundige verplichtingen of de behandeling van deponeringsverplichtingen en -verzoeken van bevoegde regelgevende instanties en autoriteiten.
• Wanneer het gaat over:

• Enquêtes; sommige worden uitgevoerd vanuit een rechtmatig belang, om uw tevredenheid over door ons geleverde diensten te meten. Voor andere enquêtes zullen we uw toestemming vragen. Het staat u altijd vrij niet te antwoorden.
• U voorzien van marketingcommunicatie en reclame op basis van interesses. Deze activiteiten die wij of dochterondernemingen uitvoeren zijn in ons rechtmatig belang. We zullen u steeds een opt-outmogelijkheid bieden. Waar de relevante wet het voorschrijft, zullen we voorafgaand uw toestemming vragen.
• Indien de wet dit vereist, zullen we bij gebruik van locatiegegevens die door uw mobiele toestel worden verstuurd, voorafgaand uw toestemming vragen.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook verwerken voor onze rechtmatige belangen, op voorwaarde dat dergelijke verwerking niet opweegt tegen uw rechten en vrijheden, met name om:

• Uzelf, ons of anderen te beschermen tegen bedreigingen (zoals veiligheidsbedreigingen en fraude),
• De wetten na te leven die in de wereld van toepassing zijn,
• Onze producten, diensten en digitale content te verbeteren,
• Profilering uit te voeren om gerichte content en reclame op basis van interesses aan te bieden
• Informatie te delen tussen dochterondernemingen van Schneider Electric en dienstverleners, zoals beschreven in sectie 6,
• Onze online activiteiten, ons bedrijf, onze klanten en relaties in het algemeen, te begrijpen en te verbeteren.
• Ons in staat te stellen om zaken te doen en te beheren, zoals voor kwaliteitscontrole en geconsolideerde rapportering
• Bedrijfstransacties zoals fusies of acquisities te beheren.


10.2 Wordt persoonlijke informatie naar het buitenland verstuurd?

Omdat Schneider Electric een wereldwijd bedrijf is, kan het zijn dat de teams die instaan voor gegevensverwerking rollen vervullen in meerdere landen of op wereldvlak. Ze kunnen zich overal bevinden waar Schneider Electric opereert, met inbegrip van locaties buiten de Europese unie en in landen die geen vergelijkbare standaarden voor de bescherming van persoonlijke hanteren als het land waar u zich bevindt. Mogelijk moeten we ook gegevens overmaken naar dienstverleners buiten de EU, met inbegrip van de Verenigde Staten van Amerika. Indien deze gegevens van de Europese Commissie geen beslissing over een passend beschermingsniveau kunnen afdwingen, zal Schneider Electric erop toezien dat ze conform de relevante wettelijke bepalingen zijn, bv. door standaard contractclausules uit te voeren of door zijn bindende bedrijfsvoorschriften voor gegevensoverdrachten binnen de groep als een gegevensbeheerder. Voor meer informatie over deze overdrachten en, waar van toepassing, kopieën van de toegepaste beveiliging, kan u contact opnemen met:  Global-Data-Privacy@schneider-electric.com


10.3 Gebruiken we profilering en nemen we geautomatiseerde beslissingen over u?

We kunnen profilering gebruiken om u online content aan te bieden waarvan we denken dat die beantwoordt aan uw interesses. We combineren registratie-informatie zoals uw werkspecialiteit met informatie over uw online activiteit (d.w.z. de content waarvan u het meeste lijkt te genieten) om u beter te leren kennen en online content aan te bieden die aansluit bij uw profiel.

We zullen geen geautomatiseerde beslissingen nemen die een aanzienlijke impact op u hebben, tenzij (1) de beslissing noodzakelijk is als onderdeel van een contract dat we met u hebben afgesloten, (2) we uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen, of (3) de wet ons verplicht de technologie te gebruiken. In dat geval zullen we u tijdig waarschuwen.

10.4 Hoe lang wordt persoonlijke informatie bijgehouden?

We zullen uw persoonlijke informatie zolang bijhouden als nodig is voor de doeleinden die zijn beschreven in de privacyverklaring, en gedurende een bijkomende periode die mogelijk wettelijk is vereist of toegestaan. Meer gedetailleerde informatie wordt meegedeeld in privacykennisgevingen voor specifieke digitale content. Bij het bepalen van termijnen voor gegevensbewaring wordt rekening gehouden met het volgende:
• De duur van onze relatie (bv. duur van het contract, deactivering van de account, uw rechtmatige vraag om herkend te worden als u ons contacteert)
• Wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens
• Verjaringstermijnen

Relevante klantgegevens worden gedurende drie jaar na afloop van het contract of het laatste contact voor marketingdoeleinden bijgehouden, contactgegevens gedurende drie jaar na het laatste contact voor dezelfde doeleinden.

10.5 Over welke bijkomende rechten beschikt u?


Naast de rechten waarover in sectie 9 hierboven werd gesproken kan u ons ook vragen uw persoonlijke informatie te wissen, te beperken of over te dragen en bezwaar indienen tegen het gebruik van persoonlijke informatie. Wanneer uw toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, heeft u op elk moment het recht om deze toestemming in te trekken door een verzoek te richten aan volgend e-mailadres: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com. Verwerking nodig voor uitvoering van het contract of gebaseerd op een rechtmatig belang, kunnen we op uw verzoek mogelijk niet stilleggen. Doen we dat toch dat kan het zijn dat de diensten of de online content niet langer toegankelijk zijn.
10.6 Bij wie vragen stellen en een klacht indienen?
Vragen of opmerkingen over privacypraktijken of deze privacyverklaring van Schneider Electric kunnen worden gericht aan de Group Data Protection Officer (DPO):

DPO@schneider-electric.com 

DPO

35 rue Joseph Monier CS3023

92506 Rueil Malmaison-Frankrijk 


Als u van oordeel bent dat Schneider Electric uw persoonlijke informatie heeft verwerkt en daarbij inbreuken tegen de wet of deze privacyverklaring heeft gepleegd, kunt u klacht indienen bij de Group DPO op het contactadres hierboven of bij een toezichthoudende autoriteit.

Chat met ons

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Wij zijn er om u te helpen!