Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

  • Default Alternative Text

    Gebruiksvoorwaarden

Schneider Electric Gebruiksvoorwaarden

Wanneer u een verbinding maakt met of naar deze website gaat, gaat u ermee akkoord dat u gebonden ben aan de hieronder bepaalde gebruiksvoorwaarden en aan de op bepaalde pagina's van deze regelmatig bijgewerkte site vermelde specifieke bepalingen. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u deze site onmiddellijk verlaten.

Tenzij anders gespecificeerd, zijn deze website, zijn content, domeinnaam en urls: http://www.schneider-electric.com, http://www.schneiderelectric.com de volle eigendom van:

Schneider Electric SE

Hoofdkantoor: 
35, rue Joseph Monier 
92500 Rueil-Malmaison - Frankrijk 
Wettige vorm: Europese vennootschap (aandelenvennootschap) met een Raad van bestuur 

Managing Editor

Chris Leong
Chief Marketing Officer
Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - France

Host

Schneider Electric SE
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - France
Telefoon: +33 (0) 1 41 29 70 00
Fax: +33 (0) 1 41 29 71 00

1. Doel van deze website:

Deze website en de content ervan, met inbegrip van alle informatie, tekst, grafische voorstellingen, beelden, hyperlinks en ander materiaal worden gegeven als algemene informatie over Schneider Electric.

2. Handelsmerk en copyright informatie

Het Schneider Electric merk en om het even welke geregistreerde handelsmerken van Schneider Electric Industries SAS waarnaar verwezen wordt op deze website, zijn de volle eigendom van Schneider Electric SE en zijn dochterondernemingen. Ze mogen niet worden gebruikt voor om het eender welk doel zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar. Deze website en de content ervan, zijn beschermd, binnen de betekenis van het Franse intellectuele eigendomswetboek (Code de la propriété intellectuelle français, waarnaar hierna verwezen wordt als het "Wetboek"), door de copyrightwetten voor teksten, tekeningen en modellen, en door de handelsmerkwet. U gaat ermee akkoord om de volledige of een deel van deze website of van de content ervan, niet te reproduceren op om het even welk medium voor een ander dan voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, zoals gedefinieerd in het Wetboek, zonder de schriftelijke toestemming van Schneider Electric. U gaat er ook mee akkoord om geen hypertext links te maken naar deze website of naar zijn content. Schneider Electric verleent geen enkel recht of licentie voor het persoonlijke, niet-commerciële gebruik van de website of van de content ervan, tenzij voor een niet-exclusieve licentie om hem te raadplegen op een "as is" basis en op eigen risico. Alle andere rechten zijn voorbehouden.

Schneider Electric maakt geen aanspraken of doet geen stappen in verband met handelsmerken van derde partijen die eigendom zijn van hun respectieve eigenaars.

Raadpleeg de webmaster voor meer informatie op:
FR-webmaster-info@fr.schneider-electric.com

3. Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites die enkel gegeven worden voor uw gebruiksgemak en niet als een ondersteuning door Schneider Electric van de contents van dergelijke andere websites. Schneider Electric is niet verantwoordelijk voor de content van om het even welke andere websites en doet geen stappen of geeft geen waarborgen in verband met om het even welke andere websites of met de contents of materialen van dergelijke websites.

4. Updating van informatie 

Schneider Electric doet alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze website altijd toegankelijk is. Soms kunnen technische moeilijkheden, onderhoudswerkzaamheden of upgrades echter de toegang tot de site blokkeren of toegangsproblemen opleveren. Schneider Electric doet redelijke inspanningen om de informatie op deze site zo veel mogelijk bij te werken, maar kan ook niet, uitdrukkelijk of impliciet, de nauwkeurigheid en de volledigheid waarborgen of stappen in die zin ondernemen.

De content van deze website en van de via hypertext links op deze site toegankelijke websites kan om het even wanneer en zonder kennisgeving worden veranderd, gewijzigd of geüpdatet.

Schneider Electric waarborgt niet dat deze website en de toegang tot deze website veilig zijn of dat de website geen virussen of bugs bevat die gegevens kunnen beschadigen of vernietigen, en kan ook geen stappen in die zin ondernemen. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens tegen virussen.

Schneider Electric kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, speciale, indirecte of gevolgschade van om het even welke aard die veroorzaakt werd of het gevolg is van het gebruik van of van de niet-toegankelijkheid van de website.

5. Financiële gegevens en informatie over de aandelenkoers

De informatie op deze website is niet bedoeld als en mag niet worden beschouwd als een aanbieding, een uitnodiging of een aanmoediging om te investeren in of op een andere manier aandelen van Schneider Electric of om het even welke andere, door Schneider Electric uitgegeven financiële instrumenten te verhandelen, of om om het even welke adviezen of aanbevelingen te geven of te vormen in verband met om het even welke investeringsbeslissing.

De op de financiële pagina van deze website gepubliceerde aandelenkoers wordt geleverd door een externe onderneming en Schneider Electric kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke vertraging of onjuistheden in de via deze link geleverde informatie waarover Schneider Electric geen enkele controle heeft. Deze website kan ook links bevatten naar andere externe websites die niet gecontroleerd worden door Schneider Electric. Schneider Electric is niet verantwoordelijk voor de content van om het even welke van dergelijke websites.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL SCHNEIDER ELECTRIC AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE DIE VERBAND HOUDT MET OF HET GEVOLG IS VAN DEZE WEBSITE OF VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN ANDERE WEBSITES WAARNAAR GELINKT WORDT OF DIE DOOR DEZE WEBSITE WORDEN VERMELD OF GEOPEND, OF VOOR HET GEBRUIK, HET DOWNLOADEN OF HET OPENEN VAN MATERIAAL, INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKINGEN, FINANCIËLE SCHADE OF HET VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS, ZELFS WANNEER SCHNEIDER ELECTRIC UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE. DEZE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT VOOR ALLE RECHTSAANSPRAKEN, AL DAN NIET OP BASIS VAN EEN OVEREENKOMST, GARANTIE, BENADELING OF ANDERE JURIDISCHE GRONDEN.

7. Vertrouwelijke of geheime informatie

Schneider Electric wil van u geen vertrouwelijke of geheime informatie krijgen via onze website. Hou er rekening mee dat elke informatie of materiaal dat naar Schneider Electric gestuurd wordt, verondersteld wordt NIET vertrouwelijk te zijn. Door naar Schneider Electric om het even welke informatie of materiaal te sturen, verleent u aan Schneider Electric een onbeperkte, onherroepbare licentie om deze materialen of informatie te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, over te dragen en te verdelen, en u gaat er ook mee akkoord dat Schneider Electric om het even welke ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons stuurt voor om het even welk doeleinde, vrij mag gebruiken.

8. Bevoegdheidszaken

Tenzij anders gespecificeerd, worden de materialen in deze website uitsluitend voorgesteld om producten van Schneider Electric te promoten. Schneider Electric onderneemt geen stappen om de in de site getoonde materialen of producten overeenstemmend en beschikbaar te maken op alle locaties.
Deze algemene voorwaarden zullen worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten van Frankrijk zonder toepassing van om het even welke principes van wetsconflicten. Wanneer een bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of om om het even welke reden niet-uitvoerbaar zou zijn, zal deze bepaling beschouwd worden als afscheidbaar van deze algemene voorwaarden en zal ze geen invloed hebben op de geldigheid en de uitvoerbaarheid van om het even welke resterende bepalingen. Dit vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen in verband met het hier besproken onderwerp. Ze zal niet worden gewijzigd tenzij schriftelijk en na ondertekening door beide partijen.


Laatste update: 29 september 2014