Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Levering producten COVID-19

Brussels, Belgium

16/11/2021

Download pdf

Alle of een deel van de producten en/of de te leveren en/of te verrichten diensten, volgens deze offerte/overeenkomst ("Leveringen") worden geproduceerd, geleverd, uitgevoerd, en/of betrokken uit gebieden die getroffen zijn of kunnen worden door de COVID-19 pandemie (met inbegrip van varianten) en/of een tekort aan of een onderbreking of vertraging in het transport of de aankoop van grondstoffen, energie en/of onderdelen ("Omstandigheden").

Dergelijke Omstandigheden, zelfs indien gekend op het ogenblik van de uitgifte of de ondertekening van de huidige offerte/overeenkomst, kunnen een onderbreking, belemmering of vertraging teweegbrengen in het vermogen van de Verkoper om de Leveringen te produceren, te leveren, uit te voeren en/of aan te kopen.

Bijgevolg, niettegenstaande enige andere bepaling van het contract of order, geldt het volgende:

(a) Het leveringsschema, het uitvoeringsschema en/of de leveringstermijnen worden geacht indicatief te zijn en worden louter ter informatie verstrekt. De Verkoper zal de Koper van elke wijziging op de hoogte brengen.

(b) Dergelijke omstandigheden zullen worden beschouwd als een oorzaak van verschoonbare vertraging. De Verkoper is niet aansprakelijk voor vorderingen, kosten of verliezen die het gevolg zijn van dergelijke vertragingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vertragingsboetes, forfaitaire of andere schadevergoedingen. Bovendien zullen dergelijke vertragingen geen reden vormen voor beëindiging wegens wanprestatie.

(c) Indien dergelijke omstandigheden de uitvoering van het contract of de bestelling moeilijker en/of meer belastend maken voor de Verkoper (met inbegrip van hogere kosten om uit te voeren), zullen beide partijen samenkomen om de voorwaarden van het contract of de bestelling aan te passen, met inbegrip van de prijszetting en de planningsvoorwaarden. Indien de partijen er niet in slagen dergelijke aanpassingen overeen te komen binnen [30 dagen] na een verzoek van de Verkoper om een vergadering, zal de Verkoper het recht hebben om het betrokken contract of de betrokken bestelling te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid. In een dergelijk geval zal de Verkoper worden betaald voor alle leveringen die op dat moment reeds zijn geleverd of uitgevoerd.

Invoering van het Blockchain-certificeringsplatform van Wiztopic

Voor een veilige communicatie certificeert Schneider Electric vanaf 2 oktober 2019 de inhoud op Wiztrust. U kunt de authenticiteit op de website Wiztrust.com controleren voor zakelijke communicatie.
Persbericht weergeven (pdf, 185 kb) Opent in nieuw venster
Deel deze pagina: