Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Решения и ползи

Възможен е единен подход: Интегрираните центрове за управление трансформират индустриите чрез гъвкаво и мащабируемо управление на дейностите. Сложете всички данни, експертни мнения и инструменти в ръката си, за да:

 • Оптимизирате дейностите по цялата верига на стойността
 • Намалите разходите на тон и се приближите до номиналния капацитет
 • Подобрите оперативната съвместимост и устойчивостта с интегрирано захранване и процеси
 • Подобрите сътрудничеството чрез дистанционен и централен мониторинг
boy with tablet in mountain area

Ползи от интегрираните дигитални операции

Три конкурентни императива, активирани чрез Интегрирана стратегия за управление на операциите в минната промишленост, добива на минерали и металургията.

man in control room using the landline phone

Интегрирано управление на дейностите

Интегрираните дигитални операции водят до печалба, ефективност и устойчиво развитие в минната промишленост, металургията и добива на минерали чрез холистичен поглед върху операциите – от проектирането до експлоатацията.

Вижте го в реално време

Нека надзърнем в по-свързаното съвместно бъдеще на индустрията с решението EcoStruxure™ за отдалечен интегриран център за управление.

Намерете продукти и решения

Център за управление AVEVA

 

EcoStruxure Plant Advisor

EcoStruxure Asset Advisor

 

EcoStruxure Hybrid DCS

Управление на активите на предприятието AVEVA

Единна верига за доставки AVEVA

Управление на производството AVEVA

Системна платформа AVEVA

AVEVA Historian

Решения и ползи

Всяка година се губят милиони долари вследствие на предотвратимо непланирано време на престой и аварии на оборудването.
От мониторинг на състоянието до усъвършенствано машинно обучение и моделиране на решения, отчитащи и най-малките промени в поведението на системата, нашите решения идентифицират ранните предупредителни признаци, които могат да доведат до намалена производителност на оборудването и непланирани аварии.
 • Удължен живот на оборудването и намалени разходи за поддръжка
 • Идентификация на активи с незадоволителни характеристики
 • Съкращаване на непланираните престои
 • Предотвратяване на повреди на оборудването
water management factory using tanks

Управление на състоянието

Намалете времето на непланираните престои и постигнете проактивна поддръжка чрез управление на състоянието.

man working on laptop in front of oil and gas industry

Прогнозен анализ

Софтуерът за прогнозен анализ на активите ви помага да намалите времето на престой на оборудването и да увеличите надеждността и производителността.

Откриване на продукти и решения Отваря се в нов прозорец

Управление на активите на предприятие

Mobile Operator Rounds

Решения и ползи

Вземането на решения в реално време на базата на информация, която е пръсната в различни бази данни, приложения и таблици, може да бъде голямо предизвикателство. Но с нашето решение за управление на производството можете да консолидирате и управлявате данните от множество мини, заводи и бизнес системи, за да вземате по-добри информирани решения.

Системата за управление на производството работи съвместно с нашето унифицирано решение “от рудника до пристанището” за планиране и съставяне на графици. Този инструмент отчита добитите материали, преработката, възможностите на веригата на доставките и разходите, за да помогне да се състави оптимален план за получаване на максимална печалба.
 • Идентифициране на проблеми в производството
 • Управление на наличностите и качеството
 • Проследяване на производството и производителността на активите
 • Информация за производствените разходи
 • Анализ на KPI-и на фирмата
 • Задаване на цели за детайлно планиране с фокус върху дългосрочната ефективност, а не върху краткосрочните печалби
 • Бърз преглед как се спазва графика и при необходимост адаптиране на планирането

Софтуер

Работна задача AVEVA

AVEVA Historian

Център за управление AVEVA

Единна верига за доставки AVEVA

Решения и ползи

Нашата сигурна платформа и интерфейс за управление на производството осигурява управление на производството, анализ на производителността, контрол на качеството и регулаторно съответствие. Този интегриран подход ни помага да гарантираме, че всички аспекти на вашата дейност – от материали и хора до процеси и оборудване, действат съгласувано, за да ви помогнат при изпълнението на сложни продуктови спецификации и изискванията на клиентите.
 • Визуализиране и анализ на KPI-и на производството и бизнеса
 • Организиране на производството ви от суровините до готовата продукция
 • Подобряване на ефективността, съкращаване на разходите и вземане на по-добри бизнес решения
 • Разбиране за употребата на консумативи в производствен контекст

MMG

MMG увеличава използването на активите с поне 10% в обектите, стандартизиращи използването на активите сред пет мини в глобален мащаб.
Открийте още

Управление на производството AVEVA

female engineer working in nightshift with laptop at refinery plant

Напредвайте в дигиталната ера с EcoStruxure

Вижте как Schneider Electric управлява нов енергиен свят със свързани продукти, междинен контрол и приложения, анализ и услуги.
Разберете как

Имате нужда от помощ?

Започнете оттук!

Открийте отговори сега. Изберете решение самостоятелно или се свържете с един от нашите експерти.

Свържете се с екипа за поддръжка

Свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти, за да получите повече информация, техническа поддръжка, помощ при оплаквания и други.

Откъде да закупите?

Открийте с лекота най-близкия дистрибутор на Schneider Electric на във Вашия район.

 Отваря се в нов прозорец

Разгледайте ЧЗВ

Получавайте отговорите, от които се нуждаете, като разглеждате често задавани въпроси (ЧЗВ), свързани с темата.

 Отваря се в нов прозорец

Свържете се с отдел „Продажби“

Започнете Вашето запитване за покупка онлайн и наш специалист ще се свърже с Вас.

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!

Как да преодолеете предизвикателството да оптимизирате веригата на доставките в областта на минната индустрия, добива на минерали и металургията, за да получите видимост?

Schneider Electric помага на минната индустрия, добива на минерали и металургията да постигнат устойчиво развитие и ефективност чрез дигитални интегрирани операции от проектирането до поддръжката, като същевременно повишава ефективността и рентабилността.

Открийте как компаниите в сферата на минната индустрия могат да постигнат реална стойност, като обединят своите инженерни инструменти, данни, хора и процеси в интелигентна дигитална система в облака.

Решението EcoStruxure за интегриран център за управление осигурява връзката между захранване и процеси с отдалечен и централен мониторинг, оперативна съвместимост и устойчивост, както и оптимизиране на операциите във вашата верига на доставки в минното дело, добива на минерали и металургията.

За операторите по поддръжката, които търсят проактивно намаляване на оперативните разходи в минната индустрия, нашето софтуерно решение за прогностичен анализ на активите предоставя знаци за ранно предупреждение с цел идентифициране на активи с незадоволителни характеристики и предотвратяване на непланирани престои и повреди на оборудването.

Решението за управление на производителността на активите (APM) ви помага да идентифицирате, диагностицирате и приоритизирате проблемите с оборудването и да максимизирате надеждността, безопасността и производителността.

Нашите унифицирани решения на операции и верига за доставки могат да ви помогнат да консолидирате и управлявате данните от множество мини, заводи и бизнес системи, за да вземате решения в реално време.

Нашето унифицирано решение “от мината до пристанището" за планиране и съставяне на графици следи добитите материали, преработката, възможностите на веригата на доставки и разходите, за да осигури оптимален план, който увеличава максимално печалбата.

Нашата защитена платформа и интерфейс за управление на производството възприема интегриран подход към управлението на производството, анализа на производителността, контрола на качеството и регулаторното съответствие.

Гарантираме, че всички аспекти на вашите операции и веригата на доставки – материали, хора, процеси и оборудване, работят в тандем, за да ви помогнат да покриете необходимите продуктови спецификации и изискванията на клиентите.