Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Решения и ползи

Нашата интегрирана система за контрол на автоматизацията в минното дело, добива на минерали и металургията предоставя гъвкавост на дейностите по инженеринг, експлоатация и поддръжка, както и безпроблемна интеграция и прозрачност на операциите в оптимална среда. 

Нашите мащабируеми системи за автоматизация на процеси интегрират захранването и контрола, за да изпълнят целите за производство, експлоатация и качество.

 • Авангардни мрежови разпределени архитектури с възможност за управление на сложни инструментални мрежи и приложения, задвижвани от двигатели
 • Една обща среда за проектиране, експлоатация и поддръжка на завода
 • Процесно и обектно ориентирано приложение, което следва действителното разположение на мината
 • Библиотека със специализирани обекти за минна промишленост, металургия и добив на минерали
 • Опростяване и стандартизация за намаляване на разходите за конструиране
 • Подобряване на експлоатацията и видимостта на завода
 • Лесна за поддръжка, промяна, подобряване и разширяване

EcoStruxure Process Expert

EcoStruxure Process Expert използва силата на Индустриалния интернет на нещата (IIoT), за да пренесе вашия завод в бъдещето. Това е единна автоматизирана система за проектиране, експлоатация и поддръжка на цялата ви инфраструктура за устойчив, продуктивен и гъвкав на пазара завод.
Прочетете повече

Намерете продукти и решения

 

PAC, PLC и други типове контролери

 

Unity Pro - SoCollaborative software

Захранвания, защита на електрозахранване и трансформатори

Продукти за индустриален контрол

Решения и ползи

Process Optimization използва процеси в реално време и икономически данни, за да определи целевите стойности, които гарантират максимална оперативна печалба, отговарят на всички нормативни изисквания и осигуряват устойчива работа на предприятието и повишена възвръщаемост на инвестициите. Той приближава процеса по-близо до неговите активни ограничения, като намалява променливостта на специфични процеси в обработката на метали и минерали, например охлаждане на пещи или оптимизация на мелници.
 • Стабилизира и повишава качеството на продукцията, намалява променливостта
 • Максимизира производствените темпове и използването на оборудването
 • Намалява потреблението на енергия, вода и химикали
 • Видимост в реално време на заводските и бизнес операции
 • Снемане, обобщаване и трансформиране на данните в управляема поверителна информация
 • Предлага по-бързи и по-стабилни промени на параметрите
 • Оказва подкрепа при вземането на решения от операторите

Quzhai Cement, Китай

Нашите решения за оптимизация на производството на цимент помагат на производителите на цимент да наблюдават, контролират и идентифицират неефективностите в процесите и съответно да подобрят ефективността на завода и енергийната ефективност. Гледайте в действие решението в циментовия завода Quzhai Cement в Китай с отзивите на клиента относно ползите за неговата дейност.

SimSci APC

SimSci DYNSIM

 

Контактори и защитни релета

 

PowerLogic PM5000 серия

 

EcoStruxure Hybrid DCS

 

Програмируеми контролери

Решения и ползи

Dynamic Simulation е всеобхватен компютърен симулатор на процеси, който позволява на потребителите да отговорят на предизвикателствата, свързани с проектирането и експлоатацията на модерни системи за безопасност на процеси и рентабилност на предприятието. Dynamic Simulation улеснява проектирането на процеси, контролните проверки и проектирането на системи за проверка, като подобрява добива и намалява капиталовите инвестиции, а симулаторът за обучение на оператори гарантира по-безопасна експлоатация и подобрява производителността.
 • Валидирате дизайна на вашия процес и спестявате време за инженерен труд и въвеждане в експлоатация 
 • Проверявате системите за контрол, преди да ги пуснете в експлоатация и избягвате скъпи грешки 
 • Обучавате операторите в реалистична симулация на средата на предприятието 
 • Улеснявате предаването на знания

Намерете продукти и решения Отваря се в нов прозорец

Симулация на динамични процеси

Решения и ползи

Системата за завладяващо обучение на оператори (OTS) с виртуална реалност осигурява високо реалистична виртуална среда, която имитира предприятието и предоставя реалистична среда за обучение на персонала.

Използвайте я за обучение по процеси, осигуряване на опита на операторите, обучения за безопасност, запазване на познанията или планиране на поддръжката и подобрете цялостната дейност и безопасността на вашето предприятие.

 • Поддържа запазването на знания и внедряването на най-добрите практики 
 • Увеличава ефикасността на операторите и експлоатационния персонал 
 • Намалява скъпоструващите предотвратими грешки 
 • Помага за предотвратяване на ненужни работи по поддръжка и ремонт

Намерете продукти и решения Отваря се в нов прозорец

Обучение на оператори с виртуална реалност

Напредвайте в дигиталната ера с EcoStruxure

Вижте как Schneider Electric управлява нов енергиен свят със свързани продукти, междинен контрол и приложения, анализ и услуги.
Разберете как

Имате нужда от помощ?

Започнете оттук!

Открийте отговори сега. Изберете решение самостоятелно или се свържете с един от нашите експерти.

Свържете се с екипа за поддръжка

Свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти, за да получите повече информация, техническа поддръжка, помощ при оплаквания и други.

Откъде да закупите?

Открийте с лекота най-близкия дистрибутор на Schneider Electric на във Вашия район.

 Отваря се в нов прозорец

Разгледайте ЧЗВ

Получавайте отговорите, от които се нуждаете, като разглеждате често задавани въпроси (ЧЗВ), свързани с темата.

 Отваря се в нов прозорец

Свържете се с отдел „Продажби“

Започнете Вашето запитване за покупка онлайн и наш специалист ще се свърже с Вас.

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!

Как минното дело, металургията и добивът на минерали могат да оптимизират своите дейности по преработка и рафиниране, за да станат по-рентабилни и енергийно ефективни?

Schneider Electric помага на глобалната индустрия в минното дело, обработката на минерали, металургията и рафинирането да ускори дигиталната трансформация, като предоставя нови, интелигентни, рентабилни, лесни за използване оптимизации и усъвършенствани решения за управление на процесите, които намаляват екологичния риск и повишават рентабилността.

Като лидер в индустриалната технология с нашите експертни познания в IIoT ние можем да помогнем да внедрите иновации на всяко ниво от вашите изключително сложни дейности в минното дело, добива и рафиниране на минерали и обработката на метали чрез свързани продукти, граничен контрол, анализи и услуги.

Нашите мащабируеми системи за автоматизация на процесите интегрират електрозахранване и контрол, за да гарантират постоянно висококачествена продукция и цели за намалено енергопотребление.

EcoStruxure Process Expert, нашата единична автоматизирана система с активиран Интернет на нещата (IIoT), помага за иновациите в многобройните процеси и машини в заводите за преработка и рафиниране и за по-устойчиво и по-продуктивно бъдеще.

Нашите решения за контрол на процесите предоставят проста и безпроблемна интеграция на автоматизацията в минното дело, обработката на минерали и металургията, като същевременно предоставят гъвкавост при проектирането, експлоатацията и поддръжката.

За производителите на цимент, които търсят завод с енергийна ефективност, нашите решения за оптимизация на производството на цимент помагат да се постигне постоянно, висококачествено производство и намалено енергопотребление.

Оптимизацията на специфични процеси в металургията и добива на минерали използва видимост в реално време и икономически данни, за да осигури максимална оперативна печалба, като същевременно отговаря на всички регулаторни изисквания, осигурява устойчива ефективност на завода и увеличава възвръщаемостта на инвестициите.

Dynamic Simulation е всеобхватен компютърно базиран симулатор на процеси, който помага за проектиране на процеси, проверка на контроли и проектиране на контролна система.

Системата за обучение на оператори обучава операторите и работниците на площадките в интерактивна виртуална среда и улеснява трансфера на знания.