Нашите марки

Impact Logo Company English Black 177x54.svg

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Декларация на Schneider Electric за поверителност на личните данни

0. Промени в настоящата Декларация за поверителност

Възможно е при необходимост Schneider Electric да изменя настоящата Декларация за поверителност. Настоящата Декларация за поверителност претърпя развитие от нейната първа актуализация на 13 май 2013 г.

Schneider Electric си запазва правото да изменя при необходимост настоящата Декларация за поверителност, например за спазване на развитията в законите, регламентите, практиките и процедурите на Schneider Electric или на искания от надзорните органи.

В този случай Schneider Electric ще информира засегнатите лица от Schneider Electric за съществените промени в настоящата Декларация за поверителност. Schneider Electric също така ще публикува нови версии в съответните вътрешни и външни уебсайтове.

Основните промени и причините за промените между текущата версия на настоящата Декларация за поверителност и предишната версия от 13 май 2013 г. са, както следва:

- ново представяне като стъпаловидна декларация за поверителност с цел да се улесни четенето ѝ;
- подобрения на формулировките;
- уеднаквени формулировки в уебсайтовете на Schneider Electric;
- посочване на нашите дейности по обработването и обмена на данните и видовете информация, която се обработва за по-голяма яснота;
- промени, които да отговорят на новите регулаторни изисквания, произтичащи от GDPR (Общия регламент на ЕС относно защитата на данните).

1. Защо настоящата Декларация за поверителност?

Schneider Electric е поела ангажимент да защитава Вашата неприкосновеност и личната Ви информация. Настоящата Декларация за поверителност Ви информира за нашите практики за поверителност и как се защитава Вашата лична информация. Трябва да я прочетете, преди да получите достъп до цифровото съдържание на Schneider Electric.

Schneider Electric твърдо подкрепя правата на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, както и съответствието с националните и международните закони за неприкосновеността на личния живот.

Настоящата Декларация за поверителност описва как Schneider Electric обработва и защитава личната информация на лицата, които използват нашите уебсайтове и друго цифрово съдържание, както и в контекста на нашите офлайн бизнес дейности.

Schneider Electric е разработила вътрешна Глобална политика за поверителност на личните данни, която е приложима за всички наши дъщерни компании, за събирането, обработването, използването, разпространяването, обмена и съхраняването на лична информация. Тя налага общи правила за всички наши дъщерни компании във всички държави и има за цел да гарантира високо ниво на защита на личната информация в рамките на Schneider Electric.

Schneider Electric също така е изготвила настоящата Декларация за поверителност като външна публикация на нашите Задължителни фирмени правила („BCR“), одобрени от надзорните органи по защитата на личните данни на Европейския съюз през ноември 2012 г. за обработването на личната информация от ЕИП като администратор на данни. В Задължителните фирмени правила на Schneider Electric ние зачитаме и вземаме предвид основните принципи на правилата на ЕС за защитата на данните, тъй като нашата централа се намира в Европейския съюз.

2. Какъв е обхватът на настоящата Декларация за поверителност? Кой отговаря за обработването на данните?

Настоящата Декларация за поверителност се прилага за всички дъщерни компании и цифрово съдържание на Schneider Electric, включително и за „Шнайдер Електрик България“ЕООД освен ако не е издадена специална декларация или бележка за поверителност с цел нейното допълване или заместване. Трябва да проверявате декларациите за поверителност, които Ви се предоставят с всяко цифрово съдържание.

Schneider Electric е глобална компания с юридически лица, бизнес процеси, организации за управление и системни инфраструктури, които прекосяват границите. Настоящата Декларация за поверителност се прилага за всички дейности на Schneider Electric по обработването на данни, управлявани от нашите изцяло притежавани дъщерни компании, включително оферти за продукти и услуги и цифрово съдържание (напр. уебсайтове, приложения, указания, електронни обучения, бюлетини, реклами, съобщения). Възможно е обаче тя да бъде допълвана от по-конкретна бележка/декларация/политика („декларация“) за поверителност или дори да бъде заменяна от друга декларация, специфична за определена програма, продукт, услуга, съдържание или юридическо лице на Schneider Electric. За пълна информация е важно да прочитате декларациите, които Ви се предоставят.

Администраторите на данни за дейностите по обработването на данните са дъщерните компании на Schneider Electric, които са определили средствата за и целите на обработването на данни. Възможно е да се различни при всеки отделен случай. В много случаи Schneider Electric Industries SAS, 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison – Франция, централата на Schneider Electric, е администраторът на данни на глобалните дейности по обработването на данните, включително уебсайтът www.schneider-electric.com website.

Настоящата Декларация за поверителност е задължителна за всички изцяло притежавани от Schneider Electric дъщерни компании и техните служители.

Всяка поръчка, направена от Вас онлайн, също така се подчинява на общите условия, предоставени на съответните сайтове. Трябва да ги прочетете.

3. Защо събираме и използваме личната информация?

Ние използваме Вашата лична информация за различни цели, включително за изпълнението на Вашите поръчки и искания, за управлението на нашите взаимоотношения, извършването на проучвания, подобряването на нашите продукти, услуги, онлайн съдържание, както и Вашите активност и изживяване като потребител, управлението на Вашия акаунт и програмите, в които участвате, анализирането на дейностите в нашите уебсайтове, управлението на нашите маркетингови дейности, предоставянето от наша страна на контекстуална и целева реклама, гарантирането на сигурността на нашите дейности, защитата срещу измами и по-общото управляване на нашите бизнес дейности.

Основната ни цел при събирането на информация е да предоставим на нашите клиенти и други потребители превъзходно обслужване и безпроблемно, ефективно и персонализирано изживяване, докато ползват нашето цифрово съдържание.

Schneider Electric събира лична информация за следните цели:

- За изпълнение на поръчки за продукт, услуга или цифрово съдържание. Събираме тази информация, за да доставим поръчката Ви, да получим плащане, да комуникираме с Вас за състоянието на Вашата поръчка и за целите на управление на договорите.

- За обработване на заявления за работа от кандидати.

- За обръщане на внимание на Вашите искания за информация. Ако се свържете с нас, ние съхраняваме запис на Вашата кореспонденция, включително лична информация, в специфичен за Вас файл. Използваме тази информация с цел да ни помогне да Ви предоставим по-добро обслужване, в случай че отново контактувате с нас.

- За предоставяне на исканата от Вас техническа поддръжка. Личната информация е необходима за идентифициране на Вашите системи, разбиране на конфигурацията на продуктите, определяне на въпросите Ви и предоставяне на решения.

- За целите на управление на отношенията. Това включва комуникирането с Вас относно продуктите, услугите и цифровото съдържание, които сте придобили, за да гарантираме, че ги използвате по най-добрия начин, включително чрез имейли и бюлетини. Например е възможно данните за местонахождение да бъдат използвани, за да Ви препоръчаме източници на продукти или поддръжка, намиращи се в близост до Вас.

- За провеждане на проучвания и анкети. Събираме лична информация от лица, които попълват проучвания или участват в анкети като доброволци. Използваме тази информация с цел да Ви опознаем по-добре, да отчетем Вашата удовлетвореност и да подобрим нашите продукти, услуги и цифрово съдържание.

- За подобряване на нашите продукти, услуги и цифрово съдържание; например ние анализираме използването на нашите приложения и сайтове, за да идентифицираме областите и функционалностите, където потребителите срещат трудности, и да ги препроектираме.

- За запознаване с Вашата активност при сърфиране и търсене. Събираме определена лична информация, когато посещавате нашето цифрово съдържание или щраквате върху връзки за продукти и услуги. Събираме тази информация, за да подобрим Вашето потребителско изживяване при следващи Ваши посещения (напр. избор на държава или съобразено с профила съдържание), да подпомагаме сайтовете да функционират по-ефективно, да събираме изчерпателна демографска информация, за да анализираме дейността и производителността на сайтовете, и да оценяваме ефективността на нашата реклама. Възможно е да използваме бисквитки и други идентификатори или подобни технологии (наричани по-нататък „Бисквитки“), за да получаваме информация за въпросния уебсайт, за типа на използвания браузър, както и за датата и часа на Вашия достъп до цифровото съдържание. Можете да прочетете нашата Бележка за Бисквитките относно използването от наша страна на Бисквитките и предлаганите от нас опции за управление на Бисквитките (вижте нашата Бележка за Бисквитките).

- За управление на Вашия акаунт. Когато се регистрирате, ние използваме Вашата лична информация, за да Ви осигурим достъп до цифрово съдържание и до нашите услуги, да Ви удостоверим и да взаимодействаме с Вас в тази връзка.

- За изпълнение на нашите промоционални програми и дейности: ние събираме лична информация от Вас, когато се включите в програма или дейност с промоции или награди. Използваме тази информация, за да администрираме програмата или дейността, да Ви изпращаме съответните имейли относно програмата и дейността, да уведомяваме победителите и периодично да оповестяваме списъка с победителите в съответствие с приложимите регламенти и закони.

- За нас (включително нашите дъщерни компании) и избрани трети страни, за да Ви изпращаме маркетингова информация по поща, факс, телефон, текстови съобщения, имейл и електронни съобщения във връзка с промоции, новини и нови продукти или услуги, които смятаме, че представляват интерес за Вас, в съответствие с приложимите изисквания за записване и отписване.

- Да Ви предоставяме чрез изскачащи елементи, ленти, видео, имейли и всякакъв друг рекламен формат определени съобщения и/или целева реклама относно нашите продукти и услуги (или на нашите дъщерни компании). Например: 

• може да Ви предоставяме контекстуална реклама или друго съдържание на базата на съдържанието на посетената уебстраница или друга информация, която имаме за Вас, когато навигирате в нашето цифрово съдържание;
• може да събираме информация относно Вашето използване на цифрово съдържание чрез използването на Бисквитки, за да Ви предоставим целева реклама чрез имейли или ленти/изскачащи елементи или друг формат, когато посещавате:

• цифровото съдържание и също така
• уебсайтове или приложения на трети страни, които нямат връзка към нашето цифрово съдържание. Рекламата на тези уебсайтове на трети страни може да включва реклама за Schneider Electric. 

Може например да използваме данни за местонахождение, за да Ви информираме за местни промоции и дейности. Моля, прочетете нашата Бележка за Бисквитките за повече информация относно използването от наша страна на Бисквитките и Вашите опции за тяхното управление.

- За комбиниране на получената онлайн информация и информацията, събирана за Вас офлайн, за да създадем профил за Вас, който може да използваме с цел да Ви предоставим персонализирани услуги. Например потребител, който смятаме, че е електротехник (благодарение най-вече на информацията, предоставено по време на регистрацията, и друга информация, получена от източници на трети страни), може да види реклама, свързана с комунални услуги за електричество, в цифровото съдържание и/или в уебсайтовете или приложенията на трети страни, която друг потребител със свързана с енергопотреблението специалност не би видял. По същия начин потребителите може да виждат различно съдържание в цифровото съдържание или да получават други имейли, съдържащи различни реклами или тестове. Може също така да използваме Бисквитки за целева реклама към потребители, избрани на базата на географския принцип.

- За гарантиране на сигурността на нашите продукти, услуги и цифрово съдържание, на нашите дейности и тези на други лица, за защитата срещу измами и за съответствието с нашите общи условия и настоящата Декларация за поверителност. Може също така да разследваме потенциални нарушения.

- Ние разрешаваме или администрираме нашия бизнес, като например за контрол на качеството и консолидирано отчитане.

- За подкрепа на корпоративни трансакции или реорганизации с участието на Schneider Electric.

- За непрекъснатост на дейността и възстановяване след бедствия.

- За спазване на правни задължения, с които сме обвързани. Например счетоводни и данъчни задължения.

- Всякаква друга цел, която Ви е предадена по друг начин..

4. Какъв вид лична информация обработваме?

Schneider Electric обработва различни видове лична информация, включително свързана със самоличността и контактите информация, свързана с професията информация, информация за Вашите предпочитания, Вашите взаимодействия с нас, свързана с финансите информация, данни за онлайн трафика и съдържанието, което ни предоставяте. В повечето случаи тази информация е получена ат Вас. Ние също така закупуваме списъци от маркетингови агенции и получаваме информация от нашите партньори чрез Бисквитки и социални мрежи.

Лична информация (наричана също лични данни) е всяка информация, отнасяща се до лице, което е идентифицирано или подлежи на идентифициране. Лице, което подлежи на идентифициране, е такова лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко по-специално чрез идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това лице.

Видовете информация, които обработваме за Вас, може да включват:  


• свързана със самоличността и контактите информация, като например Вашето име, компания, имейл адрес, телефонен номер, снимка, възрастова група, адреси за контакт;

• свързана с професията информация, като например вид клиент, служебна функция, длъжност, орган за закупуване, срок за закупуване; придобиване и използване на продукти, услуги и цифрово съдържание на Schneider Electric; или ако сте кандидат за работа, Вашето образование, професионален опит и трудов стаж;

• Вашите предпочитания, като например предпочитания за продукти и услуги, предпочитания за контакти, а като кандидат за работа и Вашите интереси в работата;

• Вашите взаимодействия с нас, като например запитвания, поръчки, претенции, отговори на проучвания;

• свързана с финансите информация, като например данни за банкова сметка, информация за кредитна карта;

• данни за онлайн трафика, като например IP адрес, идентификатори на устройството и системата, потребителски ИД и парола за Schneider Electric, данни за влизане, свързан уебсайт, тип използван браузър, консултирано съдържание и местоположение въз основа или на Вашия IP адрес, или на информация, предадена от Вашето мобилно устройство.

• съдържание, което сте предоставили чрез онлайн форуми или по друг начин (вижте раздел 5 „Вашето съдържание“ по-долу).  


За да се възползвате от цифровото съдържание, от Вас ще се изисква предоставянето на определена лична информация. Ще я посочим в зависимост от случая. След това няма да можете да използвате цялото или част от това цифрово съдържание, ако не я предоставите.

Декларацията за поверителност не включва лична информация, предадена анонимно, тоест ако лицата не могат вече да бъдат идентифицирани или могат да бъдат идентифицирани само с прекомерно голяма загуба на време, разходи или труд. Ако анонимизираните данни се превърнат в данни, които могат да бъдат идентифицирани, тогава се прилага настоящата Декларация за поверителност.

В повечето случаи ние събираме тази информация директно от Вас или от Ваш работодател, който има бизнес отношение с Вас. Може също така да получим информация чрез търговец или бизнес партньор, чрез списъци със закупуващи клиенти от маркетингови агенции, от Вашето онлайн сърфиране, от социални мрежи, когато се свързвате с идентификационните данни на тези мрежи, и чрез Бисквитки (вижте нашата Бележка за Бисквитките). Може да получите по-точна информация относно източника на трети страни (ако има такъв), като се свържете с нас на имейл адреса, посочен в раздел 9.

5. Вашето съдържание

Може да имате повод да предоставите съдържание, включително снимки или коментари, в онлайн форуми, приложения или други цифрови платформи, поддържани от Schneider Electric. Вашето съдържание трябва да бъде ненакърняващо достойнството. То трябва да зачита правата и интересите на другите. Трябва да сте получили съгласие, преди да пристъпите към споделяне на данните на друго лице. Трябва да подходите внимателно, преди да споделяте информация във форум.

Предоставеното ни от Вас съдържание трябва да зачита правата и интересите на другите, включително техните права на защита на личната информация и на неприкосновеността на личния живот. То по никакъв начин не трябва да бъде обидно, непочтително или накърняващо достойнството.

Ако ни предоставите информация за друго лице, Вие потвърждавате, че първо сте получили съгласието му за обработването на неговата лична информация, включително чувствителната лична информация, и че сте го информирали за нашата идентичност и за целите, (както са посочени по-горе), за които ще бъде обработвана неговата лична информация.

Макар и Schneider Electric да се стреми да защити Вашата лична информация, нейното предоставяне онлайн във форум не е безрисково. Ако публикувате, коментирате, проявявате интерес или споделяте лична информация, включително снимки в какъвто и да е форум, социална мрежа, блог или друг такъв форум, моля, имайте предвид, че всякаква лична информация, която предоставяте, може да бъде прочетена, прегледана, събрана или използвана от други потребители в тези форуми и би могла да бъде използвана за връзка с Вас, да Ви се изпращат нежелани съобщения или за цели, които не са под контрола нито на Вас, нито на Schneider Electric. Schneider Electric не носи отговорност за личната информация, която избирате да подавате в тези форуми. Трябва да подходите внимателно, преди да решите да споделяте информация за Вас или за друго лице.

6. С кого споделяме лична информация?

Ние обменяме лична информация с дъщерните компании на Schneider Electric и с доставчиците на услуги, ангажирани в нашите дейности, с рекламни и маркетингови агенции, със социални мрежи, ако използвате техните идентификационни данни за влизане, с уебсайтове на трети страни, ако се регистрирате с идентификационните данни на Schneider Electric, компетентни регулаторни инстанции и органи и бизнес правоприемници.

Schneider Electric е глобална група компании, която функционира като единен организъм. Възможно е екипите, които Ви обслужват, да работят за различни дъщерни компании. Смятаме, че е в наш законен интерес, както и във Ваш интерес, да обменяме Вашата лична информация с онези дъщерни компании на Schneider Electric, които трябва да са запознати с нея, за да могат да извършват дейностите по обработването на данните, описани в настоящата Декларация за поверителност, например за управление на отношенията с клиентите, продажби и поддръжка на продуктите, маркетинг, за целите на разработването на продукти, подобрение на продукти, услуги и цифрово съдържание, проверки на качеството на данните или за целите на сигурността, регулаторните изисквания и съответствието.

Прибягваме до помощта на доставчици на услуги, за да извършват дейностите по обработването на данните и да Ви предоставят нашите продукти, услуги и цифрово съдържание. Тези доставчици на услуги включват без ограничение доставчици на оборудване за хостинг, информационни системи, маркетингови агенции, ИТ поддръжка, услуги в областта на сигурността, финансови услуги, превозвачи, които доставят продукти, външни счетоводни фирми, адвокати и одитори.

Ние също така споделяме информацията, както следва:: 

- Във връзка с предоставянето на реклама е възможно да обменяме известна ограничена лична информация (напр. идентификатори на устройства, идентификатори на Бисквитки) с мрежи или агенции за обмен на реклама, които управляват рекламата в уебсайтове и приложения на трети страни, в които можете да видите реклама.

- Може също така да получите достъп до нашето цифрово съдържание и/или да се регистрирате чрез идентификационни данни за влизане на уебсайтове на трети страни (като например Facebook и LinkedIn). Ако направите това, ние ще можем да получим достъп до известна част от информацията, която сте регистрирали в тези социални мрежи, за да ви помогнем при предварителното попълване на формуляра за регистрация за цифровото съдържание на Schneider Electric. Като използвате идентификационните данни за влизане на тези уебсайтове на трети страни, може същевременно да информирате контактите си на тези сайтове, че сте създали акаунт в Schneider Electric. Ако искате да научите повече за информацията, която е достъпна за Вашите контакти на тези сайтове, и как да ограничите тяхната комуникация, ние Ви препоръчваме да прочетете техните условия за използване и политика за поверителност.

- В случай че влезете в уебсайтове на трети страни с Вашите идентификационни данни за влизане в Schneider Electric, ние може да споделим Вашата лична информация с издадели на такива уебсайтове на трети страни (като например Вашето име, специалност, професия и имейл адрес, но не и Вашите идентификационни данни за влизане в Schneider Electric). Преди да влезете с Вашите идентификационни данни за влизане в Schneider Electric в такива уебсайтове на трети страни, Вие трябва да прегледате политиката за поверителност на уебсайта на третата страна. Ако политиката за поверителност на тези уебсайтове на трети страни разрешава това, ние може да получим информация за използването от Ваша страна на този уебсайт на трета страна, която можем след това да използваме в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.

- Schneider Electric може да разкрива Вашата лична информация, когато това е необходимо, на потенциални купувачи и правоприемници, за да улесни сливане, консолидация, прехвърляне на контрол или друга корпоративна реорганизация, в която участва Schneider Electric.

- Когато това се изисква по закон или съдебни разпореждания или с цел защита на нашите законни права, ние ще разкрием Вашата лична информация на държавни агенции, регулатори и компетентни органи.

- По други начини, описани в настоящата Декларация за поверителност или за които вече сте дали съгласието си по друг повод.

- Заедно с друга информация, но по такъв начин, че Вашата идентичност да не може да бъде определена в разумна степен (например статистически обработки на данните).

Ние няма да продаваме или заемаме Вашата лична информация на трета страна без Вашето разрешение.

7. Как защитаваме Вашата лична информация?

Schneider Electric спазва общопризнати ключови принципи за защита на данните (справедливост, ограничение на целите, качество на данните, запазване на данните, съблюдаване на правата на физическите лица, сигурност) и взема всички необходими мерки за сигурността на личната информация.

Schneider Electric зачита правата за неприкосновеност на личния живот и интересите на физическите лица. Дъщерните компании на Schneider Electric ще спазват следните принципи при обработването на Вашата лична информация:

1. Справедливо и законно обработване на личната информация.  ;
2. Събиране на лична информация за конкретни, законни цели, като тя не се обработва допълнително по начини, които са несъвместими с тези цели. 
3. Събиране на лична информация, която съответства на и не е прекомерна за целите, за които се събира и използва. Може да направим информацията анонимна, когато това е осъществимо и подходящо в зависимост от характера на данните и рисковете, свързани с предназначенията. ;
4. Поддържане на точна лична информация, а където това е необходимо – нейното актуализиране. Ние ще предприемем необходимите стъпки за коригиране или изтриване на информация, която е неточна или непълна.  
5. Съхраняване на лична информация само за времето, докато тя е необходима за целите, за които е била събрана и обработена. ;
6.Обработване на лична информация в съответствие със законните права на физическите лица.  ;
7. Предприемане на подходящи технически, физически и организационни мерки за предотвратяването на непозволен достъп, незаконосъобразно обработване и неразрешена или случайна загуба, унищожение или повреда на лична информация. 
8. Когато се обработва чувствителна лична информация, осигуряване на подходящо съобщение и съгласие или обработването да спазва като цяло приложимото право.


Всички дъщерни компании на Schneider Electric трябва да гарантират, че горните принципи се спазват.

Schneider Electric и нейните дъщерни компании се ангажират да предприемат разумни от търговска гледна точка технически, физически и организационни мерки за защита на личната информация срещу неразрешен достъп, незаконосъобразно обработване, случайна загуба или повреда и неразрешено унищожение.

Ние предлагаме използването на защитен сървър, за да имате възможност да правите поръчки или да имате достъп до информацията във Вашия акаунт. Прилагаме мерки за контрол на достъпа в нашите вътрешни системи, в които се съхранява лична информация. На упълномощените ползватели се дава достъп до такива системи чрез използването на уникален идентификатор и парола. Достъп до лична информация се предоставя на нашите служители единствено с цел да изпълняват служебните си задължения. Ние запознаваме нашите служители с правилното използване и обработване на лична информация. От нашите доставчици на услуги също така се изисква да поддържат мерки за сигурност, подобни на нашите.

Ние предприемаме мерки за сигурност, за да определяме самоличността на регистрираните потребители, така че за тези потребители да могат да бъдат приложени подходящи права и ограничения. Ако сте регистриран потребител, ние използваме както идентификатори за влизане, така и пароли, за да Ви удостоверим. Вие носите отговорност за поддържането на защитата на Вашите идентификационни данни за влизане.

С използването на нашето цифрово съдържание или с предоставянето на лична информация Вие приемате, че е възможно да комуникираме с Вас по електронен път или по друг начин относно свързаната сигурност, поверителност, използване и администриране. Въпреки усилията ни да прилагаме подходящи мерки за сигурност онлайн сърфирането носи присъщите му рискове и ние не можем да гарантираме, че е безрисково.

8.Уебсайтове на трети страни и социални медии

Трябва да прочетете политиката за поверителност на уебсайтовете на трети страни и уебсайтовете на социалните медии и да регулирате настройките за поверителност, както счетете за необходимо. Те не са обхванати от настоящата Декларация за поверителност.

Възможно е сайтовете или услугите на Schneider Electric да предоставят за Ваше удобство и информация връзки към приложения, продукти, услуги или уебсайтове на трети страни. Ако използвате тези връзки, Вие ще напуснете сайта на Schneider Electric. Schneider Electric няма контрол върху тези сайтове на трети страни или техните практики за поверителност, които може да се различават от практиките на Schneider Electric. Ние не подкрепяме и не изказваме никакви твърдения за сайтовете на трети страни. Личната информация, която решите да им предоставите или която се събира от тези трети страни, не се обхваща от Декларацията за поверителност на Schneider Electric. Препоръчваме Ви да преглеждате политиката за поверителност на всеки сайт, с който взаимодействате, преди да позволите събирането и използването на Вашата лична информация.

Ние също така предоставяме връзки към социални медии, които Ви дават възможност да споделяте информация с Вашите социални мрежи и да взаимодействате с Schneider Electric на различни сайтове на социални медии. Възможно е използването от Ваша страна на тези връзки да доведе до събирането или споделянето на информация за Вас. Препоръчваме Ви да преглеждате политиката за поверителност и настройките за поверителност на сайтовете на социалните медии, с които си взаимодействате, за да се уверите, че разбирате информацията, която може да бъде събирана, използвана и споделяна от тези сайтове, и да регулирате тези настройки, както счетете за необходимо.

9. Какви са Вашите права?

Вие можете да поискате достъп до Вашата лична информация и да поискате тя да бъде изменена или изтрита, ако е неточна. Винаги можете да възразите срещу директния маркетинг.

Schneider Electric ще спазва правата Ви на достъп до и коригиране на Вашата лична информация. Може да направите запитване за характера на личната информация, съхранявана или обработвана за Вас от която и да е структура на Schneider Electric, и ще Ви бъде предоставен достъп до Вашата лична информация независимо от местоположението на обработваните и съхранявани данни. Ако личната информация е неточна, може да поискате тя да бъде изменена. Исканията могат да бъдат изпращани до: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com

Винаги имате право да възразите срещу нашите маркетингови съобщения. Иска се Вашето предварително съгласие, когато това се изисква от действащото законодателство. За да се отпишете от имейлите, просто използвайте функционалността, която е предоставена най-долу във всеки изпратен от нас имейл.

Възможно е настоящият раздел да бъде допълнен със специфичните за всяка държава раздели..

10. Важна информация за физическите лица в ЕИП

Ако се намирате в ЕИП, Schneider Electric също така спазва специфичните изисквания на GDPR, включително онези, които са свързани с правните основания за обработването, трансграничното предаване на данни, автоматизираното вземане на решения и профилирането, запазването на данните, допълнителните права, претенциите и данните за контакт с длъжностното лице за защита на данните (DPO).

10.1 На какво правно основание Schneider Electric използва лична информация?

Използването на лична информация е необходимо във връзка с целите, посочени в раздел 3 по-горе, съответно за:

• Изпълнение на договора, сключен между Schneider Electric и Вас, в контекста на използването на нашите продукти, услуги или цифрово съдържание. Изпълнението на договора включва запознаването с Вас, специалността Ви и взаимодействието с Вас във връзка с договора. Той също така включва разглеждането на Вашите искания за информация, подкрепата, молбите Ви за работа, управлението на Вашите акаунти и Вашето включване в нашите програми и гарантирането на спазването на общите условия и на настоящата Декларация за поверителност.
• Спазване на правни задължения, с които сме обвързани. Например задължителните данъчни и счетоводни задължения или разглеждането на подадени жалби и искания от компетентни регулаторни инстанции и органи.
• Когато става въпрос за:

• Проучвания, някои се провеждат в наш законен интерес, тъй като с тях отчитаме Вашата удовлетвореност от исканите от нас услуги. За други проучвания ще искаме Вашето съгласие. Винаги си запазвате правото да не отговаряте.
• Предоставяне на маркетингови съобщения и базирана на интереси реклама, тези дейности, извършвани от нас и от нашите дъщерни компании, са в нашите законни интереси. Винаги ще Ви даваме възможност да се отпишете, а когато се изисква от действащото законодателство, ще искаме Вашето предварително съгласие.
• Използване на данните за местонахождение, предадени от Вашето мобилно устройство, ние ще искаме предварителното Ви съгласие, когато това се изисква от действащото законодателство.

Може също така да обработваме Вашата лична информация за целите на нашите законни интереси, при условие че такова обработване няма да бъде в ущърб на Вашите права и свободи, по-специално за:

• Защита на Вас, нас и други лица от заплахи (като например заплахи за сигурността или измами);
• Спазване на законите, които са приложими за нас по света;
• Подобряване на нашите продукти, услуги и цифрово съдържание;
• Извършване на профилиране за предоставянето на целево съдържание и базирана на интереси реклама;
• Споделяне на информация между дъщерните компании на Schneider Electric и доставчиците на услуги, както е описано в раздел 6;
• Разбиране и подобряване на нашите онлайн дейности, нашия бизнес, нашата клиентска база и отношенията като цяло;
• Разрешаване или администриране на нашия бизнес, като например за контрол на качеството и консолидирано отчитане;
• Управление на корпоративни трансакции, като например сливания или придобивания.


10.2 Ще се предава ли в чужбина личната информация?

Schneider Electric е глобална компания и е възможно екипите, работещи по изпълнението на целите за обработване на данните, да имат глобални или многонационални роли. Те може да се намират навсякъде по света, където Schneider Electric развива дейност, включително извън Европейския съюз, в държави, които нямат еквивалентни стандарти за защитата на личната информация, както в държавата, в която се намирате. Може също така да предаваме данни на доставчици на услуги, намиращи се извън ЕС, включително в Съединените американски щати. В случай че тези прехвърляния на данни не могат да се позоват на решение относно адекватността от Европейската комисия, Schneider Electric ще гарантира, че те спазват приложимите правни изисквания, например с изпълнението на стандартни договорни клаузи или чрез своите Задължителни фирмени правила за вътрешногрупови прехвърляния като администратор на данни. За да получите повече подробности за тези прехвърляния и когато е уместно, копия от приложимите гаранции за сигурност, може да се свържете с:  Global-Data-Privacy@schneider-electric.com


10.3 Използваме ли профилиране и автоматизирано вземане на решения за Вас?

Възможно е да използваме профилиране, за да Ви предоставим онлайн съдържание, което смятаме, че отговаря на Вашите интереси. Ние комбинираме регистрационна информация, като например Вашата работна специалност и информация за Вашата онлайн дейност (т.е. съдържанието, което изглежда Ви харесва най-много), за да Ви опознаем по-добре и да Ви предоставяме онлайн съдържание, отговарящо на Вашия профил.

Ние няма да извършваме автоматизирано вземаме на решения за Вас, които е възможно да Ви засегнат в значителна степен, освен ако (1) решението не е необходимо като част от договор, който сме сключили с Вас, (2) нямаме Вашето изрично съгласие или (3) не се изисква от нас по закон да използваме технологията. В този случай ще бъдете надлежно уведомени.

10.4 Колко дълго ще бъде запазена личната информация?

Ние ще запазим Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност, и за всякакъв друг допълнителен период, който е възможно да бъде изискван или разрешен по закон. По-точна информация може да се намери в бележките за поверителност, приложими за специфично цифрово съдържание. Като цяло сроковете на запазване на данните се определят, като се вземе предвид:
• Времетраенето на нашите отношения (напр. времетраенето на изпълнението на договора, дезактивирането на акаунти, Вашата законна нужда да бъдете разпознат при контакта си с нас)
• Правните изисквания за запазване на данните
• Давностният срок

Ние пазим съответните клиентски данни в продължение на три години след края на договора или на последния контакт за маркетингови цели, както и данните за контакт за срок от три години след последния контакт за същите цели.

10.5 Какви са Вашите допълнителни права?


Освен правата, посочени в раздел 9 по-горе, Вие може да поискате от нас да изтрием, ограничим или прехвърлим Вашата лична информация и да възразите срещу използването на Вашата лична информация. Когато обработването на данни се основава на Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите искане на следния имейл адрес: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com. За обработване, необходимо за изпълнението на договора или основано на законен интерес, е възможно да не можем да отговорим на искането Ви за спиране на обработването или ако го направим, това може да означава, че повече няма да имате достъп до услугите или до онлайн съдържанието.
10.6 Къде да задавам въпроси и да подам жалба?
Въпроси или коментари относно практиките за поверителност на Schneider Electric или настоящата Декларация за поверителност могат да бъдат адресирани до Длъжностното лице за защита на данните (DPO) на групата:

DPO@schneider-electric.com 

DPO

35 rue Joseph Monier CS3023

92506 Rueil Malmaison-Франция 


Ако смятате, че Schneider Electric е обработила Вашата лична информация в нарушение на приложимото законодателство или настоящата Декларация за поверителност, може да подадете жалба до DPO на групата, като използвате посочените по-горе данни за контакт, или до надзорен орган.

Бележка за Бисквитките

Бисквитката представлява информация под формата на много малък текстов файл, която се поставя върху твърдия диск на интернет потребителя. Тя се генерира от уебсървър, който на практика е компютърът, който поддържа даден уебсайт. Информацията, който се съдържа в бисквитката, е зададена от сървъра и може да бъде използвана от този сървър, когато потребителят посети сайта. Бисквитката може да бъде разглеждана като идентификационна карта на даден интернет потребител, която съобщава на уебсайта кога потребителят се е завърнал. (Източник) . Може да използваме и други подобни технологии (напр. пикселови маркери, уебмаяци...), когато посещавате нашите уебсайтове и използвате мобилните ни приложения, които търсят информация, съхранявана в устройството. За целите на настоящата бележка всички такива технологии са наричани „Бисквитки“.

Използването на бисквитки ни дава възможност да Ви предоставяме определени функции и ни дава информация относно посещенията на уебсайта или използването на нашите приложения. Може също така да използваме бисквитки с цел да направим сайтовете и приложенията по-удобни за ползване от потребителите. Повечето браузъри автоматично приемат бисквитки, но Вие не сте задължени да ги приемате. Обикновено това става, като промените настройките на браузъра, за да предотвратите приемането, като все още можете да се радвате на повечето от функциите на сайта. Вашето мобилно устройство също така предлага инструменти за управление на възможностите на приложението за достъп до информация, съдържаща се във Вашия терминал.

Ако искате да изтриете всички бисквитки, които вече са във Вашия компютър, или да спрете приемането на бисквитки в бъдеще, трябва да се обърнете към инструкциите на производителя на Вашия браузър, като щракнете върху „Помощ“ от менюто на браузъра.

Chrome
Mozilla
Internet Explorer
Safari


Бисквитки от трети страни за целите на анализа

За да предоставим по-добра услуга на нашите посетители, ние измерваме броя на прегледаните страници, броя на посещенията, различните действия, извършени от посетителите на нашия сайт, географското местоположение на нашите посетители и броя на завръщанията на посетителите на сайта. За тази цел използваме два софтуерни инструмента за уебанализ: Analyzer и Google Analytics, както и бисквитката Marketo Munchkin.

Информация за Analyzer (AT Internet)

Що се отнася до AT Internet, „бисквитките“ се използват за извършване на съответно и подробно статистическо проучване. „Бисквитката“ се използва в допълнение на маркера JavaScript и благодарение на използването на „бисквитки“ става възможно да се направи по-точен анализ на маркерите JavaScript, като те също така позволяват на клиентите на AT Internet да разпознават посетителите при всяко тяхно посещение на сайта. Тези „бисквитки“ съхраняват информация, която се отнася само за един потребителски ИД на AT Internet, и при никакви обстоятелства тази информация не се използва за събиране на лични данни за посетителите.

Всички така получени резултати след това се обобщават и са напълно анонимни. Резултатите предоставят информация за навигацията и поведението на интернет потребителите на уебсайтовете на клиентите на AT Internet; информация, като например броят на посетителите, броят на посещенията, броят на прегледаните страници и друга информация, която е необходима за ефективното измерване на интересите на интернет потребителите. С тези резултати е възможно да се подобри ергономията и съдържанието на такива уебсайтове.

Моля, посетете AT Internet Data-protection chapter за да проверите Вашите права на достъп, правото на отговор и правото на премахване на данните.

Информация за Google Analytics

Този уебсайт използва също и Google Analytics – услуга за уебанализи, предоставяна от Google, Inc. („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“, които представляват текстови файлове, поставени във Вашия компютър, за да се помогне на уебсайта да анализира как потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от бисквитката за използването от Вас на уебсайта, ще бъде предадена на и съхранена от Google на сървъри в Съединените щати.

В случай че на този уебсайт се активира анонимизирането на IP адресите, Вашият IP адрес ще бъде съкратен в рамките на пространството на държавите – членки на Европейския съюз, или на други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи целият IP адрес първо ще бъде прехвърлен към сървър на Google в САЩ и съкратен там на място. Анонимизирането на IP адресите е активно на този уебсайт.

Google ще използва тази информация от името на оператора на този уебсайт за целите на оценяването на Вашето използване на уебсайта, събирането на доклади за дейността на уебсайта за оператори на уебсайтове и предоставянето на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет.

IP адресът, който Вашият браузър предава в рамките на Google Analytics, няма да бъде свързван с каквито и да е други данни, съхранявани от Google. Вие може да откажете използването на бисквитки, като изберете съответните настройки на Вашия браузър. Моля да имате предвид обаче, че ако го направите, е възможно да не може да използвате пълната функционалност на уебсайта. Можете също така да се отпишете от проследяването, извършвано от Google Analytics, което ще се активира в бъдеще време, след като изтеглите и инсталирате добавката Google Analytics Opt-out Browser Add-on за Вашия настоящ уеббраузър: Google Analytics Opt-out Browser Add-on 

Бисквитка Marketo Munchkin

За да изпращаме нашите имейли, ние използваме маркетингов софтуер на трета страна от компания, наречена Marketo. Ние използваме бисквитки като част от проследяването, за да имаме информация за честотата на отваряне на имейли и честотата на щракванията. Ние също така проследяваме дейността на този уебсайт. Например посетителите могат да изтеглят бели книги относно маркетинга от сайта и ние използваме бисквитки Marketo, за да видим кои правят това и дали след това посещават други части на нашия уебсайт. За повече информация относно политиката за поверителност и бисквитки на Marketo, моля, вижте политиката за поверителност на Marketo: Marketo privacy policy

Какъв е принципът на работа?

• Ние вграждаме Munchkin Javascript снипет на Вашите сайтове. Когато посетителите отидат на даден сайт, ние поставяме бисквитка в уеббраузъра на посетителя (ако все още е нямало такава) и изпращаме съобщения на нашите сървъри за уебдейността на този посетител
• Това поведение е много функционално, много сходно с други уебпроследяващи скриптове за проследяване, като например Google Analytics
• Нашата бисквитка е собствена бисквитка и може да се види само от нас.

 
Каква информация придобива Munchkin?
Когато е на страница, Munchkin автоматично събира следната информация:

• Посещения на страницата
• Щраквания върху връзката
• IP адрес
• Препращащ колонтитул
• ИД на нашата бисквитка

 
Ако предпочитате да не поставяме тази бисквитка във Вашия браузър, може да се отпишете, като щракнете върху бутона „отписване“ по-долу.

Последна актуализация: 25 май 2018 г.
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Безплатно"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Разгледай"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerBG"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Имате нужда от помощ?

Започнете оттук!

Открийте отговори сега. Изберете решение самостоятелно или се свържете с един от нашите експерти.

Свържете се с екипа за поддръжка

Свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти, за да получите повече информация, техническа поддръжка, помощ при оплаквания и други.

Откъде да закупите?

Открийте с лекота най-близкия дистрибутор на Schneider Electric на във Вашия район.

 Отваря се в нов прозорец

Разгледайте ЧЗВ

Получавайте отговорите, от които се нуждаете, като разглеждате често задавани въпроси (ЧЗВ), свързани с темата.

 Отваря се в нов прозорец

Свържете се с отдел „Продажби“

Започнете Вашето запитване за покупка онлайн и наш специалист ще се свърже с Вас.

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!